Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć ."— Zapis prezentacji:

1 To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć .
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Rzeszów, sierpień 2013 r.

2 Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014
Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących. Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji, moich współpracowników, przedstawicieli środków masowego przekazu. Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym!

3 Serdecznie gratuluję i życzę Nowym DYREKTOROM
sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Harmonijnej współpracy z otoczeniem. Abyście Państwo mogli realizować swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli

4 Nowa organizacja Kuratorium Oświaty

5 2) innych niż określone w pkt 1 zadań kuratora,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U ) § 2. 1. W kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji: 1)   zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 2)   innych niż określone w pkt 1 zadań kuratora, 3)   obsługi organizacyjnej –  uwzględniając charakter, zakres zadań i czynności, wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2013 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U ) 2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań i czynności wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby: 1)   pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach, 2)   pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje lub kontrole byli wybierani w sposób losowy. § 6. 2. Osoby, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnione na stanowiskach urzędniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych, nie realizują innych zadań kuratora.

7 KURATOR OŚWIATY WICEKURATOR GŁÓWNY KSIĘGOWY WYDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI
WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEMYSLU ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W TARNOBRZEGU GŁÓWNY KSIĘGOWY ZESPÓŁ BUDZETU I FINANSÓW PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJIY NIEJAWNEJ STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH STANOWISKO SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY RADCA PRAWNY WYDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI I ADMINISTRACJI ROZWOJU EDUKACJI ODDZIAŁ ARCHIWUM ZAKŁADOWE ODDZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ODDZIAŁ NAZDORU PEDAGOGICZNEGO W KROŚNIE ODDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO W RZESZOWIE

8 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2013/2014

9 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

10 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 2013/ 2014

11 EWALUACJA i KONTROLA Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014. Ewaluacji problemowa – 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014, Ewaluacja problemowa w zakresie ustalonym przez Kuratora na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego- 30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2013/ 2014 Kontrole planowe w zakresie 10 tematów

12 MONITOROWANIE Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

13 DAJMY IM SZANSĘ ! podejmowanych przez szkołę.
Jakość życia zależy od jakości edukacji, a ta w największej mierze jest uzależniona od jakości działań podejmowanych przez szkołę.

14 CECHY SZKOŁY JAKOŚCI AKTYWIZUJĄCA UCZNIA autentyczna BLISKA DZIECKU I ŚRODOWISKU mająca charakter MAJĄCA CHARYZMĘ oparta na dialogu i demokratyczna ELASTYCZNA (umiejscowiona między teraźniejszością a przyszłością) FAMILIJNA globalnie ucząca myśleć HOLISTYCZNA I OPARTA NA HUMANIZMIE interaktywna ZORIENTOWANA NA DZIECKO dająca mu zadowolenie

15 INTERDYSCYPLINARNA. integracyjna. PODNOSZĄCA JAKOŚĆ SWOJEJ PRACY
INTERDYSCYPLINARNA integracyjna PODNOSZĄCA JAKOŚĆ SWOJEJ PRACY kooperacyjna TWORZĄCA KULTURĘ PRACY lubiana przez uczniów i nauczycieli ŁĄCZĄCA TREŚCI Z ŻYCIEM motywująca do pracy NADZOROWANA otwarta i wyrabiająca odpowiedzialność PRZYJAZNA I WYZWALAJĄCA PODMIOTOWOŚĆ różnorodna (pełna ofert) SAMORZĄDNA twórcza TRANSGRESYJNA (umożliwiająca przekraczanie siebie) USTAWICZNIE DOSKONALĄCA SIĘ szkoła wyboru- widząca wielość możliwych dróg

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JACEK WOJTAS PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY


Pobierz ppt "To co najważniejsze… o czym trzeba wiedzieć ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google