Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne kierunki rozwoju edukacji Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne kierunki rozwoju edukacji Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Główne kierunki rozwoju edukacji Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

2 Kontynuowanie realizacji projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II Szkolenia kolejnej grupy wizytatorów przygotowujące do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej Szkolenia z zakresu ewaluacji dyrektorów szkół i placówek województwa podlaskiego Ewaluacje zewnętrzne szkół i placówek Kontrole planowe Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego Prawo dziecka 5-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka 6-letniego do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej Konieczność prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) Konieczność przekazywania rodzicom informacji o gotowości dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

4 Rządowy program Radosna szkoła (realizowany w latach 2009-2014) Koszt całego programu: 2 miliardy 438 milionów złotych Realizacja II edycji Radosnej szkoły Wkrótce III edycja: do 10 października 2010 r. – składanie wniosków przez dyrektorów szkół podstawowych do organów prowadzących do 1 listopada 2010 r. – organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego Szczegółowy harmonogram realizacji programu dostępny na stronie: www.radosnaszkola.men.gov.pl Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

5 Wdrażanie reformy programowej W roku szkolnym 2010/2011: nowa podstawa programowa: w przedszkolach w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w klasach pierwszych i drugich gimnazjów monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczęcie realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjach Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

6 Plan zmian wdrażania reformy programowej Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

7 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Cel wprowadzanych zmian: optymalizacja oferty edukacyjnej wychodzącej naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów optymalizacja świadczenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom Zmiany prawne w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z uwzględnieniem uwag pozyskanych w trakcie konsultacji społecznych) Pilotaż projektu w 500 wybranych szkołach w Polsce Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

8 Liderzy zmian Zadanie Liderów zmian: zorganizowanie spotkań konsultacyjno-informacyjnych i konsultacji indywidualnych dla kadry pedagogicznej szkół i placówek, przekazanie informacji dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uruchomiona została platforma informacyjno - komunikacyjna zawierająca materiały dydaktyczne dla nauczycieli, możliwość wymiany doświadczeń, pokazanie przykładów dobrych praktyk http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

9 Liderzy zmian Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Realizacja dodatkowych zajęć z uczniem Możliwość doposażenia szkoły W roku szkolnym 2010/2011 - realizacja projektu w 9 województwach (pozostałe 7 regionów - w kolejnym roku) Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

11 Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym Cel projektu: zbadanie i przeanalizowanie obecnej sytuacji w obszarze pracy z uczniem zdolnym wdrożeniu nowego, bardziej efektywnego systemu pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

12 Kształcenie zawodowe Kontynuowanie prac nad reformą kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wyników i wniosków z konsultacji w ramach przeprowadzonych konferencji regionalnych Obszary, w których planuje się wprowadzenie zmian: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; organizacja i struktura kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

13 Wspieranie integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty Zniesienie odpłatności za naukę uczniów – cudzoziemców w szkołach ponadgimnazjalnych Prawo uczniów cudzoziemców do: dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania Wprowadzenie instytucji tzw. asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

14 Wspieranie integracji uczniów romskich Stopniowe wygaszanie klas romskich Obowiązek zapewnienia przez szkoły: odpowiedniej pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom romskim, wymagającym szczególnego wsparcia ze względu na słabą znajomość języka polskiego lub problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym w razie potrzeby - zajęć wyrównawczych z języka polskiego i innych przedmiotów, stosownie do ich potrzeb i możliwości Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

15 Czekające nas zmiany ustawowe… Nowy System Informacji Oświatowej Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

16 Czekające nas zmiany ustawowe… Zmiany w Ustawie o systemie oświaty I zmiana - porządkująco- klasyfikacyjna II zmiana - jakościowo-wspierająca Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

17 Czekające nas zmiany ustawowe… Nowa Karta Nauczyciela Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Główne kierunki rozwoju edukacji Główne kierunki rozwoju edukacji w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google