Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 8 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 8 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 8 maja 2007

2 Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić zakres działania Centrum Organizacji Badań i Szkoleń Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego http//www.cobis.sggw.pl

3 Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego działającą na podstawie Zarządzenia nr 32 Rektora SGGW z dnia 30 grudnia 2005 roku.

4 1.Cele integracja środowiska naukowo-badawczego SGGW w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultingowych i szkoleniowych służących wzmacnianiu transferu wiedzy i umiejętności do społeczności lokalnych i regionalnych w tym także do przemysłu, a w szczególności:

5 Cele cd. Wspieranie kontaktów między instytucjami i podmiotami związanymi ze zrównoważonym rozwojem środowiska naturalnego i społeczeństwem w celu wymiany wiedzy, Wpieranie większego zaangażowanie pracowników Uczelni w badania i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym w szczególności działania innowacyjne wynikające ze Strategii Lizbońskiej Koordynacja działań SGGW w zakresie prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych, doktoranckich i innych i innych związanych z ustawicznym kształceniem (przez całe życie)

6 2. Formy działania Prowadzenie bazy danych ofert zleceniodawców i od społeczności SGGW w zakresie współpracy badawczej, szkoleniowej i analitycznej Wspomaganie organizacji i realizacji badań, analiz i szkoleń uwzględniających zakresy działania jednostek organizacyjnych SGGW W porozumieniu z jednostkami uczelni i innymi zleceniodawcami organizowanie szkoleń łącznie z poszukiwaniem kadry wykładowców i naborem uczestników. Rozwój współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi i szkoleniowymi

7 Realizacja projektów wpierających działanie COBiS jak ten obecny: Projekt nr Z/2.14/II/2.6/1946/06 pt.: Wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym poprzez tworzenie sieci współpracy i rozwój Centrum Orgniazacji Badań i Szkoleń SGGW http//www.cobis.sggw.pl

8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Organizacji Badań i Szkoleń Ul Nowursynowska 166, 02-787 Warszawa E-mail: cobis@sggw.plcobis@sggw.pl Tel. 022 59 365 90 Faks 022 59 356 91 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY Ewa Bieńkowska-Mochtak Warszawa 16.05.2008 http//www.cobis.sggw.pl


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 8 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google