Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP)"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP)
Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

2 Synergia w wykorzystywaniu środków unijnych

3

4

5

6

7

8

9

10 Dofinansowanie projektów
Wnioski o dofinansowanie: mogą być składane przez pojedyncze organizacje lub konsorcja maksymalny poziom współfinansowania przez Komisję – do 60% kosztów kwalifikowanych ogłoszenia o przetargach i konkursach na dany rok publikowane są na stronie programu ( w programie nie ma kwot przypisanych na dany kraj lub region, wygrywają najlepsze oferty

11 EIP – Instrumenty Finansowe (A)
Dostęp do środków finansowych dla MŚP - SMEG - system poręczeń kredytowych i kredytów dla MŚP, - GIF – instrument polegający na inwestycjach kapitałowych, - CBS – system rozwijania zdolności instytucji finansowych

12 Instrumenty finansowe (A)
Budżet UE GIF1 SMEG GIF2 Fundusz Venture Capital Fundusz poręczeniowy Bank CBS MSP

13 EIP – Usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje (B)
Wsparcie udzielane będzie na rzecz partnerów sieciowych świadczących usługi w zakresie: informacji, informacji zwrotnej, współpracy podmiotów gospodarczych innowacji, technologii i transferu wiedzy zachęcania MSP do udziału w 7PR Przedsięwzięcia: Sieć wsparcia biznesu i innowacji (Enterprise Europe Network) Europejska sieć wsparcia e-bussiness (eBSN) Sieci na rzecz konkurencyjnej turystyki

14 Enterprise Europe Network
Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom: Informację dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania firmy na rynku europejskim, Pomaga w nawiązaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami; Świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transferu technologii i transferu wiedzy oraz poszukiwania partnerów; Wspomaga uczestnictwo MŚP w 7. Programie ramowym Badań i Rozwoju UE.

15 będą podejmowane następujące działania:
EIP – Innowacje w przedsiębiorstwach i rozwój polityki innowacyjnej (C) W celu realizacji tego komponentu będą podejmowane następujące działania: badania, gromadzenie danych, publikacje spotkania ekspertów, w tym reprezentujących instytucje publiczne oraz zainteresowane strony, konferencje i inne wydarzenia podnoszenie świadomości, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów analiza porównawcza realizacji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz praca nad opracowaniem właściwej praktyki, w tym jej rozpowszechnianie i realizacja Przedsięwzięcia: EUROPE INNOVA: analizy rezultatów projektów innowacyjnych eBusiness Europejska Konferencja nt. Klastrów Upowszechnianie innowacji w sektorze rolno-spożywczym

16 Europe Innova (C) Inicjatywa obejmuje 21 sieci skupiających grupy powiązanych przedsiębiorstw lub instytucje finansowe z podobnych gałęzi przemysłu europejskiego, które dążą do wymiany dobrych wzorców oraz tworzenia nowych narzędzi do wspierania innowacji Każda z sieci dysponować będzie budżetem w wysokości 1 mln euro, na okres 2 i pół roku. Program Europe Innova kładzie nacisk na rozwój branż i tworzenie grup powiązanych przedsiębiorstw Główny element stanowi Sectorial Innovation Watch – program monitorujący innowacyjność w poszczególnych branżach (ok. 10 branż: biotechnologie, ekoinnowacje, technologie teleinformatyczne, energetyka, przemysł lotniczy, aeronautyczny, samochodowy i tekstylny)

17

18 PROINNO-EUROPE (C)

19 EIP – Innowacje ekologiczne (D)
Wspierane będą innowacyjne produkty, procesy i usługi: sprzyjające redukcji szkodliwego wpływu na środowisko zapobiegające zanieczyszczeniom osiągające bardzo efektywne i odpowiedzialne zużycie zasobów naturalnych Kwota wsparcia na lata : ok mln euro Rodzaj wsparcia: Instrumenty finansowe (czyli inwestowanie w MŚP przez firmy typu Venture Capital), kwota 228 mln euro Sieci skupiające podmioty regionalne i lokalne, 10 mln euro Projekty pilotażowe i powielania rynkowego, 195 mln euro

20 http://ec.europa.eu/cip http://www.cip.gov.pl
Dodatkowe informacje


Pobierz ppt "Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google