Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego"— Zapis prezentacji:

1 Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych MG

2 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI CEL I GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RM ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. DLACZEGO NOWELIZACJA ? DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI MINISTERSTWA GOSPODARKI Z MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH PLANOWANE ZAWARCIE NOWYCH UMÓW OFFSETOWYCH PRIORYTET PROGRAMU PRAC RZĄDU RP W 2006 R. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

4 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. CEL NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

5 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - I NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) informacja nt. wartości zawartych umów dostawy oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

6 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - II WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH (prowadzony przez MG na podstawie zgłoszeń ppo, jbr, innych podmiotów) MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

7 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - III PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA - PRZEKAZANIE TECHNOLOGII MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

8 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - IV NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY (przeniesienie szczegółowych regulacji z ustawy offsetowej na poziom umów offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

9 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - I USPRAWNIENIE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH LEPSZE OFERTY OFFSETOWE WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM SEKTORA OBRONNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

10 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - II ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI POZYTYWNY WPŁYW NA POSTAWY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY ZAWARTY JEST W DRUKU SEJMOWYM NR 717 (20 lipca 2006 r. - pierwsze czytanie projektu ustawy w KG KON i ukonstytuowanie podkomisji nadzwyczajnej) MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

11 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA „MNOŻNIKOWEGO” - ZAMIERZENIA DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

12 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. OFFSET – ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE PRACE KE ZMIERZAJĄCE DO INTERPRETCJI ART. 296 TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ (sprecyzowanie kryteriów warunkujących wyłączenie, o którym mowa w art. 296) PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO „MIĘDZYNARODO-WEGO REŻIMU STYMULUJĄCEGO KONKURENCYJNOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU OBRONNEGO” Z DNIEM 1 LIPCA 2006 R. (oznacza udział w pracach nad harmonizacją wymogów offsetowych na szczeblu UE) MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

13 MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH
KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) TADEUSZ PYRCAK Dyrektor MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych

14 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych


Pobierz ppt "Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google