Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARZĘDZIE POPRAWY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARZĘDZIE POPRAWY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI"— Zapis prezentacji:

1 NARZĘDZIE POPRAWY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego OFFSET NARZĘDZIE POPRAWY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, marzec 2010

2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI Rola offsetu w Polsce Kierunki zamierzeń unii europejskiej w zakresie offsetu Działania ministra gospodarki w zakresie offsetu Polityka offsetowa Graficzne ujęcie zobowiązań offsetowych Przykłady realizacji offsetu w umowach offsetowych Pozytywne efekty realizacji zobowiązań offsetowych u offsetobiorców

3 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego ROLA OFFSETU W POLSCE instrument rekompensowania kosztownych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego finansowanych ze środków budżetowych rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej pobudzenie koniunktury w sektorze przemysłu obronnego technologiczne wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

4 DZIAŁANIA MINISTERA GOSPODARKI W ZAKRESIE OFFSETU
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego DZIAŁANIA MINISTERA GOSPODARKI W ZAKRESIE OFFSETU analiza funkcjonowania przez 10 lat ustawy offsetowej w Polsce wykorzystanie nabytych doświadczeń wynegocjowanie i zawarcie 16 umów offsetowych monitorowanie prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych nowelizacja aktów prawnych opracowanie POLITYKI OFFSETOWEJ i VADEMECUM OFFSETOWEGO

5 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego POLITYKA OFFSETOWA Celem powstania POLITYKI OFFSETOWEJ było określenie możliwości bardziej efektywnego wykorzystania narzędzia offsetowego dla: utrzymania i rozwoju bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego pozwalającej na zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności RP (w tym Sił Zbrojnych RP) uczestnictwa w tworzeniu innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego rozwoju współpracy z państwami UE oraz NATO Powyższe cele uszczegóławiają i uzupełniają się z celami offsetu określonymi w art. 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

6 REALIZACJA CELÓW UJĘTYCH W USTAWIE OFFSETOWEJ
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego REALIZACJA CELÓW UJĘTYCH W USTAWIE OFFSETOWEJ Konieczne jest wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia ww. celów oraz zmaksymalizowania korzyści wskazanych w art. 5 ustawy offsetowej określonych jako: rozwój polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego otwarcie nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu lub zwiększenie jego dotychczasowych możliwości eksportowych przekazanie nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych do Rzeczypospolitej Polskiej rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo- rozwojowych tworzenie nowych miejsc pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w regionach zagrożonych bezrobociem rozwój gospodarki opartej na wiedzy

7 PRIORYTETY DO UZYSKANIA STRATEGICZNEGO CELU
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego PRIORYTETY DO UZYSKANIA STRATEGICZNEGO CELU Uwzględniając doświadczenia związane z realizacją zobowiązań offsetowych ujętych w dotychczas zawartych umowach offsetowych wydaje się, że osiągnięcie wskazanych poniżej priorytetów wpłynie na uzyskanie strategicznego celu: wzrost ilości transferowanych nowoczesnych technologii do polskich przedsiębiorstw wzrost ilości zleconych prac badawczo-rozwojowych jednostkom badawczo- rozwojowym, uczelniom i przedsiębiorstwom produkcyjnym pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla wyrobów i usług produkowanych oraz świadczonych przez polskie podmioty gospodarcze modyfikacja instrumentów, jakimi są Katalog Potrzeb Offsetowych oraz przyrzeczenie offsetowe upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat problematyki offsetowej oraz poprawa postrzegania offsetu wśród polskich przedsiębiorców

8 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU A. (wzrost ilości transferowanych nowoczesnych technologii do polskich przedsiębiorstw) to: zintensyfikowana współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej uwzględnianie przyszłych potrzeb Sił Zbrojnych RP efektywna współpraca z podmiotami przemysłu zbrojeniowego planowanie zakresu transferowanych technologii wcześniejsza analiza efektów transferowanych technologii

9 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU B . (wzrost ilości zleconych prac badawczo-rozwojowych jednostkom badawczo-rozwojowym, uczelniom i przedsiębiorstwom produkcyjnym) to: działania ukierunkowane na wskazanie obszarów, w których mogą w najbliższym czasie być zlecane prace badawczo-rozwojowe, a które są istotne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa wskazanie zakresu ewentualnych prac badawczo-rozwojowych – zgodnych z priorytetami określonymi w dokumentach wskazujących kierunki prac badawczo-rozwojowych, które będą realizowane w perspektywie najbliższych lat w obszarze obronności, a których prowadzenie nie jest i nie będzie możliwe do sfinansowania między innymi ze środków budżetowych

10 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU C. (pozyskiwanie nowych rynków dla wyrobów i usług produkowanych oraz świadczonych przez polskie podmioty gospodarcze) to: podjęcie działań, które skutkować będą funkcjonowaniem polskich podmiotów, jako kooperantów międzynarodowych koncernów pozyskiwanie w ramach offsetu zobowiązań, których przedmiotem będą zakupy wyrobów produkowanych przez polskie podmioty szeroko rozumiane wsparcie marketingowe udzielane polskim podmiotom przez zagranicznych dostawców

11 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU D.
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU D. (modyfikacja instrumentów, jakimi są Katalog Potrzeb Offsetowych oraz przyrzeczenie offsetowe) to: modyfikacja Katalogu Potrzeb Offsetowych w takim kierunku, aby umieszczone w nim propozycje zobowiązań offsetowych były korzystne dla polskiej gospodarki oraz atrakcyjne dla zagranicznych dostawców modyfikacja przyrzeczenia offsetowego w kierunku doprecyzowania w przepisach ustawy offsetowej zasad stosowania tego instrumentu. Brak precyzyjnych przepisów prawa dotyczących istoty przyrzeczenia offsetowego mógł bowiem być przyczyną braku osiągnięcia zakładanego celu – stworzenia bazy projektów offsetowych, które bez konieczności szczegółowych negocjacji włączane byłyby do nowych umów offsetowych

12 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU E.
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRIORYTETU E. (upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat problematyki offsetowej oraz poprawa postrzegania offsetu wśród polskich przedsiębiorców) to: upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat problematyki offsetowej poprawa postrzegania offsetu, co może wpłynąć na efektywność realizacji zobowiązań offsetowych  dobra atmosfera sprzyja zarówno prowadzeniu negocjacji z zagranicznymi dostawcami, jak również realizacji zobowiązań offsetowych

13 NOWE KIERUNKI POLITYKI OFFSETOWEJ
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego NOWE KIERUNKI POLITYKI OFFSETOWEJ  nowelizacja ustawy offsetowej najważniejsze zmiany zawarte w proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych (...), której celem będzie usprawnienie procesu zawierania umów offsetowych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania umów offsetowych dla rozwoju gospodarczego Polski powinny dotyczyć: skoncentrowania możliwości lokowania zobowiązań offsetowych u offsetobiorców offsetu bezpośredniego wprowadzania do umów offsetowych zobowiązań związanych z realizacją programów istotnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa włączenia polskich podmiotów do tworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego

14 GRAFICZNE UJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego GRAFICZNE UJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH

15 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH ZALICZONYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST TRANSFER TECHNOLOGII – Z WYŁĄCZENIEM ZAKUPÓW

16 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH ZALICZONYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ZAKUPY

17 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego

18 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego

19 PRZYKŁADY REALIZACJI OFFSETU
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego PRZYKŁADY REALIZACJI OFFSETU Umowa offsetowa z Lockheed Martin Corporation (LMC) nieodpłatny transfer technologii i know-how w ramach wdrożenia w WZL Nr 2 S.A. w Bydgoszczy zdolności długoterminowego planowania w celu przygotowania realizacji obsług i usług naprawczych polskich samolotów wielozadaniowych F-16 utworzenie przy Instytucie Lotnictwa Centrum Testowania Materiałów Lotniczych nieodpłatny transfer nowoczesnej technologii związany z uruchomieniem w ZM DEZAMET S.A. produkcji nowoczesnej amunicji kaliber 40 mm do granatników automatycznych poparty perspektywicznymi zamówieniami

20 PRZYKŁADY REALIZACJI OFFSETU (cd.)
Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego PRZYKŁADY REALIZACJI OFFSETU (cd.) Umowa offsetowa z RAFAEL nieodpłatny transfer technologii do ZM „MESKO” S.A. umożliwiający uruchomienie produkcji nowoczesnych elementów uzbrojenia (PPK) -SPIKE Umowa offsetowa z THALES nieodpłatny transfer do RADMOR S.A. w Gdyni technologii dotyczący modernizacji radiostacji VHF PR4G Umowa offsetowa z Oto Melara nieodpłatny transfer nowoczesnej technologii montażu, integracji i produkcji elementów oraz podzespołów wieży HITFIST® 30 mm poparty zamówieniami, a także przekazanie narzędzi i wyposażenia do montażu wieży

21 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego POZYTYWNE EFEKTY REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH WYSTĄPIŁY U OFFSETOBIORCÓW: Zakłady Metalowe MESKO S.A. – Skarżysko-Kamienna Instytut Lotnictwa - Warszawa RADMOR S.A. - Gdynia WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A. - Siemianowice Śl. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. - Warszawa ZM DEZAMET S.A. - Nowa Dęba

22 Konferencja na temat: Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - koncepcja nowelizacji polskiego prawa offsetowego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NARZĘDZIE POPRAWY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google