Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWELIZACJA prawa offsetowego i katalog potrzeb offsetowych Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. Tadeusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWELIZACJA prawa offsetowego i katalog potrzeb offsetowych Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. Tadeusz."— Zapis prezentacji:

1 NOWELIZACJA prawa offsetowego i katalog potrzeb offsetowych Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych MG

2 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI CEL I GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ CEL I GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RM NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RM ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

3 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH3 DLACZEGO NOWELIZACJA ? DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI MINISTERSTWA GOSPODARKI Z MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI MINISTERSTWA GOSPODARKI Z MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH PLANOWANE ZAWARCIE NOWYCH UMÓW OFFSETOWYCH PLANOWANE ZAWARCIE NOWYCH UMÓW OFFSETOWYCH Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

4 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH4 EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI CEL NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

5 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r. Nr 251, poz. 1845) Ustawa weszła w życie z dniem 13 stycznia 2007 r. Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

6 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH6 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - I NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

7 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH7 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - II WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej) WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

8 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH8 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH Prowadzony przez Ministra Gospodarki na podstawie zgłoszeń: - Prowadzony przez Ministra Gospodarki na podstawie zgłoszeń: - przedsiębiorstw przemysłu obronnego - jednostek badawczo-rozwojowych - jednostek administracji państwowej - innych podmiotów Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

9 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH9 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH Zgłoszenia przyjmowane na podstawie formularzy elektronicznych zawierających m.in.: nazwę wnioskodawcy, ew. offsetodawcy opis przedmiotu zobowiązania offsetowego rodzaj, wartość, harmonogram realizacji zob. offsetowego uzasadnienie wniosku na podst. art. 5 ustawy offsetowej uzupełniające informacje nt. wniosku i wnioskodawcy Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

10 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH10 Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. OPIS PROPOZYCJI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO Data złożenia wniosku (dzień/miesiąc/rok) Nazwa wnioskodawcy (siedziba i dokładny adres, w tym adres e-mail, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) Nazwa offsetobiorcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) gmina, powiat, województwo Jeżeli jest znany pożądany partner proszę podać nazwę offsetodawcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH

11 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH11 Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. OPIS PRZEDMIOTU ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO (z ewentualnym podziałem na etapy) Wartość zobowiązania offsetowego (z ewentualnym podziałem na etapy) Proponowany mnożnik offsetowy Harmonogram realizacji zobowiązania offsetowego (miesiące lub lata) Rodzaj zobowiązania offsetowego (offset bezpośredni/offset pośredni) Kategoria zobowiązania offsetowego zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet umowy offsetowej KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH

12 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH12 Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH UZASADNIENIE WNIOSKU (maks. 1 str. formatu A-4) powinno być opracowane w oparciu o art. 5 ustawy offsetowej i wskazywać na: rozwój polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego otwarcie nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu lub zwiększenie jego dotychczasowych możliwości eksportowych przekazanie nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych tworzenie nowych miejsc pracy w RR, w szczególności w regionach zagrożonych bezrobociem rozwój gospodarki opartej na wiedzy

13 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH13 Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW (FORMULARZY PROPOZYCJI ZOB. OFFSETOWYCH) Lp.Działanie 1. Wstępna ocena i klasyfikacja wniosków (formularzy) otrzymywanych drogą e-mail. Tworzenie zbiorów (podzbiorów) propozycji zobowiązań offsetowych. 2. Analiza propozycji zobowiązań offsetowych. Przygotowanie propozycji zobowiązań offsetowych (z uzasadnieniem) do zaopiniowania przez KUO i wydanie Opinii KUO. Akceptacja Ministra Gospodarki na włączenie zobowiązania offsetowego do Katalogu Potrzeb Offsetowych 3. 4. Zamieszczanie na stronie internetowej MG oraz ARP S.A. informacji o zaakceptowanych przez Ministra Gospodarki propozycjach zobowiązań offsetowych (Katalog Potrzeb Offsetowych). Zamieszczenie zobowiązań offsetowych w założeniach do ofert offsetowych oraz ich wykorzystanie w toku negocjacji i renegocjacji Umów Offsetowych.

14 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH14 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - III PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

15 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH15 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - IV NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY (przeniesienie szczegółowych regulacji z ustawy offsetowej na poziom umów offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

16 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH16 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - I LEPSZE OPISANIE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH LEPSZE OPISANIE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH PRZEMYŚLANE OFERTY I ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE PRZEMYŚLANE OFERTY I ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY ROZWÓJ MSP W TYM SEKTORA OBRONNEGO ROZWÓJ MSP W TYM SEKTORA OBRONNEGO Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

17 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH17 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - II ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI OFFSETOWEJ Z UWAGI NA UPUBLICZNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT. UMÓW OFFSETOWYCH LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI OFFSETOWEJ Z UWAGI NA UPUBLICZNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT. UMÓW OFFSETOWYCH Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

18 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH18 NOWE ROZPORZĄDZENIE RM (TZW. MNOŻNIKOWE) – KOŃCOWY ETAP LEGISLACYJNY DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

19 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH19 OFFSET – ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE PRZYSTĄPIENIE POLSKI do MIĘDZYNARODOWEGO REŻIMU STYMULUJĄCEGO KONKURENCYJNOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU OBRONNEGO z dniem 1.VII.2006 r. (udział Polski w pracach nad harmonizacją wymogów offsetowych na szczeblu UE) KOMUNIKAT INTERPRETACYJNY KE z 7.XII.2006 r. dot. STOSOWANIA ART. 296 TWE (sprecyzowanie kryteriów warunkujących wyłączenie, o którym mowa w art. 296 TWE) PRACE KE w 2007 r. nad DYREKTYWĄ dot. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SEKTORZE OBRONNYM (zamówień nieobjętych art. 296 TWE) Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

20 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH20 KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel.: (+48 22) 628-16-91 693-50-14 fax: (+48 22) 693-40-56 TADEUSZ PYRCAK TADEUSZ PYRCAK Dyrektor e-mail: Tadeusz.Pyrcak@mg.gov.pl Dyrektor e-mail: Tadeusz.Pyrcak@mg.gov.pl www.mg.gov.pl www.mg.gov.pl Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r.

21 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych MG


Pobierz ppt "NOWELIZACJA prawa offsetowego i katalog potrzeb offsetowych Konferencja OFFSET. Doświadczenia ostatnich lat Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2007 r. Tadeusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google