Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2005 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2005 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO."— Zapis prezentacji:

1

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2005 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Podstawowe założenia nowelizacji Skrócenie procedur przetargowych Zniesienie utrudnień nie wynikających z prawa UE Pełna odpowiedzialność zamawiającego Uwolnienie sektora prywatnego od zasad sektora publicznego Zaostrzenie przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Ograniczony zasięg nowelizacji Ze względu na konieczność pilnego przekazania projektu do Sejmu, aby zmiany mogły zostać wprowadzone łącznie z wdrożeniem dyrektyw wspólnotowych MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Próg stosowania ustawy do 60 tys. EURO Próg stosowania ustawy do zamówień podniesiony zostanie z 6 tys. do 60 tys.EURO Nie oznacza to całkowitej swobody Zmówienia powyżej 3 tys. EURO (dotąd 30tys.) będą wymagać : - obowiązkowy regulamin wewnętrzny - obowiązkowe powołanie komisji - obowiązek publicznego informowania Niestosowanie się do wymienionych obowiązków będzie karane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Procedura uproszczona Przewiduje się procedurę uproszczona dla zamówień od 60 tys. EURO do 154 tys. EURO Regulacje unijne wymagają aby po przekroczeniu kwoty 154 tys. EURO stosować procedurę w pełni zgodną z dyrektywami UE. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

7 Uchylenie wymogu decyzji Prezesa UZP Uchylenie wymogu decyzji Prezesa UZP w zakresie : zastosowania trybu innego niż tryb przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata zgody na odstąpienie od żądania wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu Pełna odpowiedzialność zamawiającego MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

8 Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów Projekt zobowiązuje zamawiającego do wezwania wykonawców do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. Dzięki temu wygrywać będą oferty najlepsze merytorycznie, a nie, jak teraz, najbardziej poprawne formalnie. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

9 Wyłączenie części podmiotów spod stosowania ustawy. Podmioty wyłączone spod stosowania ustawy: nie będące jednostkami sektora finansów publicznych nie posiadające osobowości prawnej udzielające zamówienia finansowanego w ponad 50 % ze środków publicznych MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

10 Likwidacja instytucji obserwatora Takiej instytucji nie przewidują dyrektywy UE Jest ona całkowicie nieprzydatna Dotyczy postępowań poddanych obligatoryjnej kontroli uprzedniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

11 Skrócenie terminu rozpatrywania skargi Skarga na orzeczenie arbitrów będzie rozpatrywana w terminie do 1 miesiąca, a nie jak dotąd 3 miesięcy. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2005 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google