Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROWADZENIE SPRAW SOLVIT + SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROWADZENIE SPRAW SOLVIT + SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 PROWADZENIE SPRAW SOLVIT + SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku

2 SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo unijne jest właściwie transponowane, ale NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANE przez jednostki administracji

3 Problem O / P UE Organy administracji PL CS Prowadzące Sprawy przeciwko administracji PL rozwiązanie KE Ministerstwo właściwe zwykła procedura SOLVIT Obywatel / Przedsiębiorca

4 Sprawy SOLVIT + w których stwierdzono, że prawo unijne jest NIEWŁAŚCIWIE TRANSPONOWANE do (polskiego) porządku prawnego

5 SOLVIT + Centra SOLVIT uprawnione są do odmowy prowadzenia spraw SOLVIT + ze względu na: -nieformalny charakter systemu SOLVIT -trudności w ich rozwiązaniu w terminie 10 tygodni, mimo to coraz więcej Centrów jest zaangażowanych w prowadzenie spraw SOLVIT +

6 Sprawy SOLVIT + (dane z raportów KE) 200510 Centrów SOLVIT zaangażowanych w prowadzenie spraw SOLVIT+ w tym Polska 200613 Centrów prowadziło łącznie 32 sprawy SOLVIT +w tym Polska 200713 Centrów prowadziło łącznie 26 spraw SOLVIT +bez udziału Polski 200817 Centrów prowadziło 32 sprawyw tym Polska 200915 Centrów prowadziło 31 spraww tym Polska Niemcy i Dania – nie prowadzą spraw SOLVIT +

7 SOLVIT + Kategoria spraw powołana przez KE w celu odróżnienia ich od zwykłych spraw SOLVIT Podlegają szczególnej uwadze KE (brak rozwiązania szybciej kończy się wszczęciem postępowania przeciwko PCZ z tyt. art. 258 TFUE).

8 SOLVIT + Polska jako pierwsza w UE włączyła Centrum SOLVIT w procedurę transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do krajowego porządku prawnego Procedura zaproponowana przez UKIE i przyjęta przez KERM 11.10.2005 r.

9 Postanowienia Modyfikacji Procedury Transpozycji Aktów Prawnych Unii Europejskiej odnośnie do spraw SOLVIT + Dokument przyjęty przez KERM w dniu 27 kwietnia 2007 roku

10 BRAK rozwiązania podejrzenie niezgodności prawa PL z prawem UE opinia KKTD - MSZ KSE Minister Gospodarki Ministerstwo właściwe przekazuje pełną dokumentację informuje KKTD - MSZ Ministerstwo właściwe wpis do harmonogramu prac legislacyjnych stanowisko konieczność / brak konieczności podjęcia działań legislacyjnych miesiąc

11 sprawy SOLVIT + w Centrum SOLVIT Polska (od kwietnia 2007) 46305/2008/CZdostęp do rynku produktów budowlanych – MI (proces zmian legislacyjnych zakończony) ! 46502/2008/DErejestracja pojazdów silnikowych (dowody rejestracyjne) – MI (proces zmian legislacyjnych zakończony) ! 53754/2009/DEuznawanie kwalifikacji zawodowych (koncesja na obrót bronią i amunicją) - MSWiA 55126/2009/FRopłata za bilety PKP dla zagranicznych studentów - MI 45871/2009/DKdostęp do rynku produktów budowlanych – MI (proces zmian legislacyjnych zakończony) ! 73311/2009/UKdyskryminacja w dostępie do edukacji - MNiSW 91265/2010/SKulgi na przejazdy kolejowe dla zagranicznych studentów - MI 91948/2010/FR 91933/2010/RO rejestracja pojazdów silnikowych (oryginalne dowody rejestracyjne) – MI (?)

12 przykładowe sprawy SOLVIT +

13 SPRAWA 58712/09/DK nieobjęte harmonizacją materiały wprowadzone na polski rynek przez duńskiego przedsiębiorcę - zastosowanie zasady wzajemnego uznawania (Rozporządzenie PE i Rady 764/2008) KKTD – potwierdzenie niezgodności polskich przepisów z prawem UE MI – brak informacji odnośnie do prac nad zmianą spornych przepisów CS DK – wielokrotne zapytania MI – potwierdzenie zmiany przepisów 21.07.2010 r. BD – zamknięcie sprawy jako nierozwiązanej 23.07.2009 r. Wejście w życie przepisów – 30.12.2010 r.

14 SPRAWA 46502/08/DE wymóg tłumaczenia dowodów rejestracyjnych (wydanych zgodnie z dyrektywą 1999/37/WE) na język polski KKTD – 03.12.2008 r. potwierdzenie niezgodności polskich przepisów z prawem UE MI –zmiana przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.12.2009 r.) Wejście w życie przepisów – 01.01.2010 r. BD – 09.09.2008 r. zamknięcie sprawy jako nierozwiązanej MI – 27.08.2008 r. - podejrzenie niezgodności polskich przepisów z prawem UE MI – 19.12.2008 r. informacja o podjęciu prac nad nowelizacją przepisów

15 sprawy SOLVIT + bieżąca dyskusja: - wydłużenie czasu na ich prowadzenie w systemie SOLVIT?

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel.: 22 693 53 60 Fax: 22 693 40 80 E-mail: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl


Pobierz ppt "PROWADZENIE SPRAW SOLVIT + SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google