Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY – CENTRUM WIEDZY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE W REGIONIE Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Warszawa, marzec 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY – CENTRUM WIEDZY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE W REGIONIE Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Warszawa, marzec 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY – CENTRUM WIEDZY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE W REGIONIE Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Warszawa, marzec 2011 r.

2 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Cel powołania: zapewnienie zaplecza informacyjno-analitycznego wspierającego efektywne zarządzanie w regionie 2

3 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych - zadania 1.Wydawanie publikacji i raportów analitycznych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. 2.Opracowywanie szybkich informacji sygnalnych o zjawiskach szczególnie ważnych w regionie. 3.Wspomaganie organów państwa szczebla terenowego w opracowywaniu analiz i prognoz mających znaczenie w procesach podejmowania decyzji. 3

4 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – zadania 4. Prowadzenie badań. 5.Popularyzacja i promocja statystyki, w tym działalność edukacyjna. 6.Utworzenie bazy wiedzy o regionie. 4

5 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – wybrane działania 2010 1.Ankieta badająca zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na informacje statystyczne. 2.Współpraca w ramach realizowanych projektów: Trendy Rozwojowe Mazowsza, Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza. 3.Współpraca w zakresie realizacji badania kapitału społecznego. 4.Publikacje oraz opracowania pozaplanowe z zakresu m.in. sportu, rolnictwa, ochrony zdrowia, transportu 5

6 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – wybrane działania 2010 5.Opracowania analityczne z zakresu demografii, bezrobocia i ubóstwa. 6.Opracowanie Statystycznego Vademecum Samorządowca. 7.Stała współpraca z mediami i portalami informacyjnymi. 8.Popularyzacja działalności statystyki publicznej w wybranych szkołach i uczelniach wyższych. 6

7 ZAPOTRZEBOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA INFORMACJE STATYSTYCZNE 7

8 JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCE W BADANIU: Założenie: Wszystkie starostwa powiatowe oraz urzędy miast/gmin Termin: 15 listopada 2010 8

9 WYNIKI BADANIA: Charakterystyka podmiotowa: 11% jednostek nie korzysta z danych US Warszawa, 11% jednostek wyraziło zainteresowanie prowadzeniem badań wspólnych, 88% jednostek wyraziło chęć otrzymywania informacji sygnalnych, 2% jednostek nie było zainteresowanych żadną formą współpracy. 9

10 WYNIKI BADANIA: Cele do jakich wykorzystywane są zasoby informacyjne US Warszawa: 10

11 WYNIKI BADANIA: Najczęściej wykorzystywane bloki tematyczne: ludność, rynek pracy i wynagrodzenia, finanse publiczne, ekologia, stan i ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo 11

12 WYNIKI BADANIA: Częstotliwość wykorzystywania danych: 5% rzadziej niż raz w półroczu, 42% przynajmniej raz na kwartał, 30% przynajmniej raz w miesiącu 12

13 WYNIKI BADANIA: Wykorzystywane formy udostępniania danych: 13

14 WYNIKI BADANIA: Preferowane formy prezentacji danych: 14

15 WYNIKI BADANIA: Wybrane dane najczęściej brakujące w zasobach US Warszawa: ludność wg poziomu wykształcenia długość życia oraz prognozy demograficzne, aktywność ekonomiczna ludności – pracujący, struktura bezrobotnych, stopa bezrobocia, stan zdrowia ludności w tym problem niepełnosprawności, opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą (rodziny zastępcze, wychowankowie domów dziecka), kształcenie zawodowe. 15

16 WYNIKI BADANIA: Najczęściej brakujące rodzaje opracowań danych: 16

17 WYNIKI BADANIA: Prowadzenie badań wspólnych: 11% jednostek spośród korzystających z danych statystycznych US wyraziło zainteresowanie prowadzeniem badań wspólnych, 30% nie określiło tematyki, Wybrana tematyka badań wspólnych: Charakterystyka rynku pracy na obszarze powiatu/gminy (struktura zatrudnienia, rzeczywisty poziom bezrobocia), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości, w tym rodzinnego biznesu na obszarze powiatu/gminy, Losy absolwentów szkół, 17

18 Dziękuję za uwagę Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych http://www.stat.gov.pl/warsz/ 18


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY – CENTRUM WIEDZY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE W REGIONIE Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Warszawa, marzec 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google