Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA Rzeszów, 17 -18 listopada 2011 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA Rzeszów, 17 -18 listopada 2011 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego."— Zapis prezentacji:

1 IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA Rzeszów, 17 -18 listopada 2011 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego 1

2 2

3 Monitorowanie procesów Badania i analizy Prognozy Zbieranie informacji o zjawiskach Gromadzenie informacji o potrzebach Badania społeczne Kompletowanie informacji o preferowanych kierunkach rozwoju na szczeblu lokalnym Gromadzenie informacji o planowanych przedsięwzięciach Bank projektów planowanych 3

4 Stałe budowanie zaufania pomiędzy podmiotami w regionie, zwłaszcza między samorządami oraz przedsiębiorcami Stałe budowanie zaufania pomiędzy samorządem województwa a rządem RP Tworzenie trwałych sieci kooperacyjnych opartych na zasadzie partnerstwa Tworzenie trwałych więzi współpracy ze środowiskiem naukowym Zapewnienie przejrzystości decyzji 4

5 Podejmowanie decyzji konsekwentnie wobec dokumentów programowych Komunikowanie przez decydentów z odpowiednim wyprzedzeniem potrzeb analitycznych (plany badawcze, badania ad hoc) Wykorzystywanie przy podejmowaniu decyzji dostępnych informacji, w tym prognoz i analiz wielowymiarowych służących optymalizacji decyzji Dostarczanie przez decydentów wiadomości zwrotnej na temat przydatności przekazanej informacji 5

6 Badania wyniki Debata publiczna postulaty Decydenci oczekiwania 6

7 Dostarczanie informacji niezbędnej do prowadzenia polityki rozwoju województwa, umożliwiającej szybkie i trafne reagowanie na pojawiające się zagrożenia sygnalizowane przez publikowane wyniki badań i analizy 7

8 Wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zmian Badanie tempa zmian zachodzących w rozwoju społeczno- gospodarczym Analizowanie zgodności trendów rozwojowych z założeniami polityki rozwoju Udoskonalanie funkcjonujących rozwiązań w zakresie prowadzenia badań i analiz oraz współpracy na płaszczyźnie wymiany informacji w regionie 8

9 Zarządzanie rozwojem GospodarkaSpołeczeństwo Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 9

10 Obserwatoria bliżej administracji Obserwatoria dalej administracji Zdolność do krytyki NiezależnośćDystansWłasny etosSynergiaKoordynacja Przepływ informacji Ośrodek decyzyjny 10

11 Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 11

12 Zaplecze analityczneSystem wsparcia zarządzania regionemSuwerenność decyzyjna na poziomie regionuBudowanie kapitału społecznego opartego o regionalne elityOparcie systemu o pamięć instytucjonalnąKształcenie kadr regionalnychWprowadzenie jako zasady pomiaru efektywności polityk publicznychRegionalny think-tank 12

13 Węzeł wiedzy Animator debaty publicznej Tłumacz badań na politykę Analityk danych zastanych Kreator nowych idei Monitoring i ewaluacja polityk publicznych Zamawiający badanie lub ewaluację Realizator badania 13

14 merytoryczne koordynowanie procesu monitorowania i ewaluacji regionalnych polityk, programów i projektów strategiczne koordynowanie oraz zapewnienie spójności działań realizowanych w ramach regionalnych obserwatoriów wsparcie metodologiczne badań i opracowań prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i inne instytucje 14

15 Program badań Małopolskich Obserwatoriów Polityki Rozwoju powinien dążyć do zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie zintegrowanego podejścia do tematyki zarządzania regionem, odwołując się przy tym do problemów i zagadnień zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. W strukturze obszarów problemowych województwa wydzielono trzy obszary problemowe: - społeczeństwo, - gospodarka, - zarządzanie rozwojem (powiązania instytucjonalne, relacje) 15

16 V. Zarząd Województwa Małopolskiego – informacja o Programie Badań obserwatoriów III. Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji – ostateczne uzgodnienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego badań II. Zebranie Kierowników – wstępny projekt programu I. Kompletowanie zapotrzebowania 16 IV. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – opracowanie końcowej wersji Programu Badań Obserwatoriów

17 17

18 18 IV Konferencja Krakowska. Unia Europejska – dylematy XXI wieku.

19 19 Funkcje, potencjał i trendy rozwojowe miast małopolski

20 20

21 21

22 22

23 Wpływ na rozwój województwa poprzez prowadzenie debaty regionalnej 23 Seminarium poświęcone roli kapitału społecznego, 12.2009 IV Konferencja Krakowska, 06.2011 Seminarium poświęcone finansom publicznym, 02.2010 IV Konferencja Krakowska, 06.2011

24 24 Spotkanie konsultacyjne z Wojewódzką Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną Spotkanie z Małopolską Radą Pożytku Publicznego Spotkanie Małopolskiej Rady Innowacji

25 Powstanie sieci Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego - planowane rozwiązania ogólnopolskie opierają się na doświadczeniach województwa małopolskiego; - pozytywne opinie Konwentu Marszałków RP oraz Rady Statystyki; - rozwiązanie umożliwi pełniejsze i szybsze korzystanie z istniejących baz danych, podniesie jakość badań, umożliwi przeprowadzanie badań w skali ponadregionalnej 25

26 Dziękuję za uwagę 26


Pobierz ppt "IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA Rzeszów, 17 -18 listopada 2011 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google