Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce?"— Zapis prezentacji:

1 Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce?
MICHAŁ RUTKOWSKI Dyrektor d/s Polityki Społecznej Bank Światowy, Waszyngton, DC, USA

2 Czy bezrobocie jest dużym problemem?
Tak, z wielu powodów, ale m.in. dlatego, że jest podstawowym wyznacznikiem poziomu ubóstwa

3 Ubóstwo i bezrobocie w Polsce, 1994-2001

4 Co determinuje bezrobocie?
ODPŁYW i NAPŁYW. Stopa bezrobocia dramatycznie zmalała w latach ponieważ odpływ niemal się podwoił porównaniu z 1993 rokiem. Po roku 1998 odpływ zmalał, podczas gdy liczba nowych bezrobotnych stale rosła, aż do osiągnięcia w 2002 roku nowej wartości szczytowej.

5 Trendy w zatrudnieniu wg. sektora (prywatny/państwowy)

6 Ewolucja bezrobocia (napływ, odpływ i stopa bezrobocia), 1990-2002
Źródło: Badanie aktywności zawodowej ludności dla danych dotyczących stopy bezrobocia; Rejestr Bezrobotnych w kwestii napływu i odpływu siły roboczej

7 Porównania międzynarodowe
W 1997 roku stopa zatrudnienia w Polsce była o niecałe 2 punkty procentowe niższa od średniej dla UE, a jednocześnie dużo wyższa od wskaźników dla Węgier, Irlandii, czy Hiszpanii. Do roku 2001 dystans pomiędzy Polska a średnią UE zwiększył się aż o 10 punktów procentowych, a stopa zatrudnienia w Polsce była o 17 procent niższa od założonych celów z Lizbony.

8 Międzynarodowe porównanie wskaźników rynku pracy

9 Centralne kwestie BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE. ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE.
WYKSZTAŁCENIE.

10 Zmiany w dystrybucji zatrudnienia, populacji
Zmiany w dystrybucji zatrudnienia, populacji* i bezrobocia, według poziomu wykształcenia,

11 Bezrobocie długoterminowe według poziomu wykształcenia, wiosna 2002

12 Średnia długość bezrobocia według wykształcenia, 1998 i 2002

13 WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ PODNIESIENIE POPYTU NA PRACĘ.
PODNIESIENIE PODAŻY PRACY. REDUKCJA ZŁEGO DOPASOWANIA NA RYNKU PRACY. PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. ZMIANY W POLITYCE PŁACY MINIMALNEJ. ZMIANY W POMOCY SPOŁECZNEJ. ZMIANY W ZACHĘTACH DLA BIUR PRACY. ZMIANY W BADANIACH BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH.


Pobierz ppt "Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google