Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DZIAŁANIA URZĘDÓW PRACY W KONTEKŚCIE PO KL I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM TORUŃ, MARZEC 2008 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DZIAŁANIA URZĘDÓW PRACY W KONTEKŚCIE PO KL I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM TORUŃ, MARZEC 2008 ROK."— Zapis prezentacji:

1 1 DZIAŁANIA URZĘDÓW PRACY W KONTEKŚCIE PO KL I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM TORUŃ, MARZEC 2008 ROK

2 2 STOPA BEZROBOCIA WG WOJEWÓDZTW – STAN W KOŃCU 2007 ROKU

3 3 STOPA BEZROBOCIA WG POWIATÓW W KOŃCU ROKU 2007

4 4 WYZWANIA RYNKU PRACY 2007-2013 Zaspokojenie potrzeb pracodawców poprzez aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo Efektywny dobór form aktywizacji Poprawa sytuacji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5 5 SPOSÓB REALIZACJI Lepsza identyfikacja potrzeb osób i pracodawców w ramach realizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Efektywny dobór środków i dobra jakość świadczonych usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i usług Eures. Rozwój informacji o strukturze zawodowej popytu na pracę i podaży zasobów pracy (MZDiN).

6 6 WUP W TORUNIU JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP2) W RAMACH PRIORYTETU VI,,RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH PO KL WDRAŻA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM DZIAŁANIA: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Priorytet VI budżet ok. 476 mln zł

7 7 PODZIAŁ ALOKACJI PRIORYTETU VI NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działanie 6.1 Działanie 6.2 Działanie 6.3 Udział % - 80,9 % 385 109 186,75 Udział % - 17,8 % 84 536 162,89 Udział % - 1,3 % 6 326 811,13 6.1.1 Udział % - 18 % 69 319 653,62 6.1.2 Udział % - 5 % 19 255 459,34 6.1.3 Udział % - 77% 296 534 073,80 Kurs Euro – 3,74 PLN

8 8 FUNDUSZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 R. 194 314 400 zł W dyspozycji samorządu województwa 97 157 200 zł (50%) Finansowanie projektów systemowych POKL Finansowanie projektów lokalnych PUP W dyspozycji powiatowych urzędów pracy na realizację programów lokalnych 97 157 200 zł (50%) PUPPUP Fundusz Pracy: PUP w Bydgoszczy 9 046,9 tys. zł ; PUP w Nakle n.Notecią – 4 951,9 tys. zł.

9 9 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w Toruniuwww.wup.torun.pl


Pobierz ppt "1 DZIAŁANIA URZĘDÓW PRACY W KONTEKŚCIE PO KL I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM TORUŃ, MARZEC 2008 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google