Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: Inwestycje innowacyjne 2007-2013

2 PO IG 2007 - 2014 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Sekcja Kontraktowania Zespół Instrumentów Inwestycyjnych Warszawa, 7 maja 2008 r.

3 Inwestycje początkowe polegające na zakupie lub wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata, lub na zakupie lub wdrożeniu technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%, których rezultatem będzie powstanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Cel Działania 4.4 PO IG

4 Inwestycja początkowa: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub dokonywanie zasadniczych zmian całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Działanie 4.4 PO IG

5 Opcja do projektów inwestycyjnych Działania szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego, nie samodzielnie).

6 Wartość i intensywność dofinansowania Wartość wydatków kwalifikowanych 8 mln zł i 160 mln zł Maksymalna wartość wsparcia: na część inwestycyjną 40 mln zł doradztwo dla MSP 1 mln zł na część szkoleniową 1 mln zł Minimalna wartość wsparcia wynosi 2,4 mln zł Intensywność wsparcia na doradztwo wyłącznie dla MSP: 50% Intensywność wsparcia na szkolenia wynosi: 35% dla przedsiębiorstw innych niż MSP 45% dla MSP

7 Termin rundy aplikacyjnej i budżet Runda aplikacyjna trwa od 12 maja 2008 r do 31 lipca 2008 r. Wnioski składane w PARP w godzinach 8.30 – 16.30 (w dniu 31 lipca – do godziny 15.00) Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP Budżet działania na lata 2008 – 2013 wynosi 1 420 000 000 EUR Budżet na I rundę aplikacyjna wynosi 426 000 000 EUR

8 Koszty kwalifikowane Do wydatków kwalifikowanych zalicza się: pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się objęcia wsparciem pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli cenę nabycia albo koszt wytworzenia aktywów innych niż wyżej wymienione cenę nabycia robót i materiałów budowlanych cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

9 Koszty kwalifikowane raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli raty spłat wartości początkowej aktywów, innych niż ww. cenę zakupu przez przedsiębiorcę, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, do wysokości nie przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

10 Wartość i intensywność dofinansowania WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORSTWA Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy przedsiębiorcy Inni niż MSP oraz przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w sektorze transportu Miasto stołeczne Warszawa oraz w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. - woj. Mazowieckie 50%40%30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie i w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2010 r. – woj. Mazowieckie z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa 60%50%40% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70%60%50%

11 Realizacja projektu Refundacja w formie: płatności pośrednich (wniosek składany w ciągu 30 dni od zakończenia działania Projektu) płatności końcowej (wniosek składany w okresie kwalifikowalności wydatków) wniosek o płatność zawiera część sprawozdawczą załączniki do wniosku (faktury, rachunki, dowody zapłaty, protokoły odbioru, opinie rzeczoznawców itp.) weryfikacja wniosku 40 dni / przekazanie środków 30 dni

12 Realizacja projektu obowiązek zapewnienia trwałości projektu i utrzymania inwestycji w danym województwie przez 3 lata w przypadku MSP, a w przypadku pozostałych przez 5 lat zmiany w projekcie głównie w formie aneksu (za wyjątkiem zmian terminów realizacji działań, przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowalnych do 10%, lokalizacji projektu, siedziby Beneficjenta, rachunku bankowego) konieczne zabezpieczenie twarde projektu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw rejestrowy itd.)

13 Dziękuję za uwagę Andrzej Łosiewicz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa http://www.parp.gov.pl INFOLINIA: 0 801 332 202 INFOLINIA: 0 801 406 416


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google