Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2007/08 1.X.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2007/08 1.X.2007."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2007/08 1.X.2007

2 2 Kontakt Strona www MSD: http://www.ifj.edu.pl/SD/ (nowa szata graficzna dzięki p.Annie Zacharze) Działa też viki (kontakt A.Szelc) – słabe zainteresowanie Kontakt osobisty na bieżąco

3 3 Program studiów: I rok Prof. dr hab. Kacper Zalewski Elementy mechaniki kwantowej i teorii względności, wykład i ćwiczenia: środy: godz. 10.00 - 14.00 początek kursu 3.X – sala MSD Doc dr hab. Eugeniusz Szumakowicz Seminarium z filozofii przyrody, wtorek: godz. 9.15 - 10.45 – wstępne ustalenie Początek kursu: będzie ogłoszone przez e-mail Mgr Anna Broniowska lektorat z języka angielskiego piątek: godz. 9.15 - 10.45 oraz 11.00 - 12.30 (dwie grupy) – wstępne ustalenie Zajęcia z języka angielskiego rozpoczynają się 5.X godz.9.00 – sala na V piętrze

4 4 Program studiów: II rok 8 kursów (każdy po 12 godzin) do zaliczenia w ciągu całego roku akad. WSZYSTKIE wykłady równouprawnione Następujące wykłady do swobodnego wyboru (kolejność A-Z) 1.Dr hab. Maria Bałanda - Magnetyzm materiałów molekularnych i nanocząstek 2.Prof. Dr hab. Wojciech Broniowski – Mathematica dla fozyków 3.dr hab. Janusz Chwastowski - Wstęp do metod Monte Carlo 4.Prof. Michael Dittmar -Energy and environment 5.Dr hab. Krzysztoj Drozdowicz – Podstawy fizyki transportu neutronów 6.Dr Ewa Dryzek, Dr. Hab.Jerzy Dryzek - Anihilacja pozytonów i jej wykorzystanie w badaniach materiałowych. 7.Prof. dr hab. Jerzy Dudek - "Wstęp do fizyki jądra atomowego 8.Prof. Dr hab. Wojciech Florkowski – Relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów 9.Dr Andrzej Horzela - Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej 10.Dr hab. Tadeusz Lesiak - Wszechświat i mikroświat w najnowszej literaturze i prasie popularnonaukowej (kurs podwójny)Wszechświat i mikroświat w najnowszej literaturze i prasie popularnonaukowej 11.Dr hab. Tadeusz Lesiak - Wstęp do fizyki cząstek elementarnych dla nie specjalistówWstęp do fizyki cząstek elementarnych dla nie specjalistów 12.Dr hab. Jerzy W. Mietelski - "Promieniotwórczość w badaniach środowiska i medycynie" 13.dr hab. Ireneusz Śliwka - "Chromatografia gazowa w ochronie środowiska" 14.Prof. dr hab. Henryk Wilczyński - "Astrofizyka promieni kosmicznych" 15.dr Wojciech Zając - "Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej" 16.Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski - Oddziaływania cząstek elementarnych: symetrie i zasady zachowania Oddziaływania cząstek elementarnych: symetrie i zasady zachowania

5 5 Program studiów: II rok Każdy wykład jest opisany (konspekt) na www Teksty wykładów sukcesywnie zamieszczane na www Do dnia 5.X proszę podać do p.Danuty Filipiak numery wybranych kursów lub nazwiska wykładowców Odbędą się jedynie te wykłady, na które zgłosi się minimalna liczba chętnych (¼ 3) po 5.X zajdzie prawdopodobnie potrzeba modyfikacji wyboru Zapytajcie starszych kolegów o opinie o ubiegłorocznych wykładach Osoby często wyjeżdżające za granicę: możliwość zaliczenia wykładu w innym instytucie naukowym (prośba o każdorazowy kontakt z Kierownictwem MSD i zgłoszenie tego faktu)

6 6 Program studiów: III rok Seminarium: co najmniej dwa samodzielnie wygłoszone referaty Forma pozostawiona do swobodnej decyzji Kierowników Oddziałów IFJ PAN np. PEGAN Brak formalnych zajęć Program studiów: IV rok

7 7 Uwagi do programu studiów Według ustaw III RP: warunkiem otrzymywania stypendium jest zaliczenie roku akademickiego ze średnią powyżej 4.0 Cel lektoratu z języka angielskiego: swobodne posługiwanie się tym językiem w mowie i piśmie; osiągnięcie poziomu FCE Doktoranci są zobowiązani do udziału w czwartkowym seminarium naszego Instytutu oraz w seminariach swojego oddziału/zakładu/grupy Udział WE WSZYSTKICH obronach prac doktorskich MORALNYM OBOWIĄZKIEM

8 8 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2.X. 11.00, aula IFJ PAN = JUTRO - wręczenie indeksów słuchaczom I-go roku - wykład inauguracyjny prof. Jerzego Dudka Symmetries in physics - obecność obowiązkowa

9 9 Sprawozdania roczne nakłada odpowiednia ustawa. Obowiązek składania sprawozdania Jest ono podstawą corocznej oceny doktoranta dokonywane przez Komisję ds. MSD Rady Naukowej naszego Instytutu Składa je i podpisuje opiekun/promotor (wzór na www). Jest w nim miejsce na osobiste uwagi doktoranta wraz z jego podpisem Warunkiem zaliczenia kolejnego roku oraz otrzymywania stypendium jest złożenie sprawozdania

10 10 Otwieranie przewodu doktorskiego Powinno nastąpić najpóźniej do końca drugiego roku studiów. Główny warunek: publikacja Ministerstwo Nauki zapowiada, że w miejsce grantów promotorskich będzie przyznawać stypendia wszystkim doktorantom, posiadającym otwarty przewód Porozmawiajcie o tym ze swoimi opiekunami Aplikacje o wszelkie możliwe inne źródła finansowania (pełne poparcie kierownictwa MSD, opinie,inna pomoc ….) Lęk przed otwieraniem przewodu oraz aplikowaniem o grant promotorski konieczna konsultacja z lekarzem

11 11 Najnowsze przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. nr 1 poz.2, 2007 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - D.U. nr 153 poz. 1094 Modyfikacja regulaminu MSD nie ma już możliwości wymagania od doktoranta zwrotu stypendium

12 12 Praca zarobkowa doktorantów: Tę sprawę reguluje punkty 40 i 41 regulaminu MSD 40. Uczestnicy Studium nie pobierający stypendium mogą podejmować pracę zarobkową, o ile wykonywanie tej pracy nie koliduje z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich. W szczególności mogą uczestniczyć w programach i projektach badawczych realizowanych w Instytucie lub w jednostkach współpracujących i startować w konkursach na takie projekty. 41. Uczestnicy Studium pobierający stypendium mogą podejmować pracę zarobkową nie kolidującą z zajęciami w ramach programu studiów wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin i po uzyskaniu zgody Kierownika Studium. W przypadku zmiany statusu ubezpieczeniowego (podjęcie lub zaprzestanie pracy/płacenia składek) prośba o kontakt z p.Renatą Słabik

13 13 Sprawy techniczne Doktoranci I-roku są proszeni o - jak najszybszy kontakt z działem kadr (pokój 4301, 4302; IIp biurowca) - założenie kont komputerowych: imię.nazwisko@ifj.edu.pl www.ifj.edu.pl/str/psk/formularz.html Doktoranci powyżej I-go roku są proszeni o podpisywanie deklaracji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego. OSTATECZNY TERMIN ich podpisania to 17.X. – brak podpisu = wstrzymanie w/w składki kontakt z p.Moniką Bator (dział spraw socjalnych, tel 8316) p.Błasiak i p.Słowikowski – pilny kontakt z p.Bator Proszę jak najszybciej dostarczyć odpisy dyplomów magisterskich do sekretariatu MSD do p.Danuty Filipiak

14 14 Życie staje się prostsze… Nowość obiegówka dla doktorantów – dotyczy rozpoczynających oraz kończących studia Podwyżka stypendium do 1300zł Ubezpieczenie wypadkowe – Dyrekcja jest skłonna pokryć jego koszty Po przykrym precendesie: KAŻDY wyjazd doktoranta I i II roku MUSI być zgłoszony u Kierownika MSD (podpis na wniosku wyjazdowym) Ta informacja/prezentacja na www: http://www.ifj.edu.pl/SD


Pobierz ppt "Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2007/08 1.X.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google