Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.audytorenergetyczny.gig.eu REKRUTACJA : Projekt ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - AUDYTORA ENERGETYCZNEGO skierowany jest do dorosłych osób pracujących,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.audytorenergetyczny.gig.eu REKRUTACJA : Projekt ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - AUDYTORA ENERGETYCZNEGO skierowany jest do dorosłych osób pracujących,"— Zapis prezentacji:

1 www.audytorenergetyczny.gig.eu REKRUTACJA : Projekt ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - AUDYTORA ENERGETYCZNEGO skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem swoich kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilno- prawnej).

2 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę poza prowadzona działalnością gospodarczą – może brać udział w w/w projekcie. Jednakże zakres prowadzonej działalności gospodarczej nie może być tożsamy z zakresem szkolenia. www.audytorenergetyczny.gig.eu

3 Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowała, nadal funkcjonuje jako podmiot gospodarczy. www.audytorenergetyczny.gig.eu

4 Pozostałe warunki jakie musi spełniać uczestnik szkoleń to: 1. zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie województwa śląskiego i/lub zatrudnienie na terenie województwa śląskiego, 2. posiadanie wykształcenia wyższego, magisterskiego, 3. nie posiadanie uprawnień, które z ramienia Ustawy uprawnia do wykonywania zadań audytora energetycznego,

5 www.audytorenergetyczny.gig.eu 4. złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie projektu (dokumenty do pobrania ze strony www), 5. udział w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 17 grudnia 2011 r.

6 www.audytorenergetyczny.gig.eu Sekretariat Projektu: Zespół Edukacji i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa Aleja Korfantego 79a Budynek S 40-166 Katowice tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17, 32-259-24-22.

7 www.audytorenergetyczny.gig.eu TERMIN ZEBRANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz rozmów kwalifikacyjnych: 17 grudnia 2011 r. od godz. 9,00 w Zespole Edukacji i Szkoleń GIG Informacja dla uczestników dotycząca decyzji Komisji Rekrutacyjnej udzielana będzie w dniu zebrania komisji..

8 UMOWA Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik ma 5 dni roboczych na dostarczenie do Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG podpisanej umowy regulującej zasady uczestnictwa. www.audytorenergetyczny.gig.eu

9 ORGANIZACJA ZAJĘĆ: - Zajęcia odbędą się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w przystosowanych do tego celu salach, w tym komputerowych, wyposażonych w 21 stanowisk komputerowych. - Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (piątki 15,00 -18,00) oraz w soboty (9,00 - 17,00), przez 5 kolejnych tygodni.

10 www.audytorenergetyczny.gig.eu - Przewidziano catering dla uczestników szkoleń (kawa, herbata, ciastka). - Każdy uczestnik otrzyma teczkę z kalkulatorem notesem i długopisem, komplet materiałów szkoleniowych w formie konspektów przygotowanych przez wykładowców oraz dwa podręczniki (Poradnik oraz Przykłady certyfikacji).

11 www.audytorenergetyczny.gig.eu - Każdy uczestnik otrzyma specjalistyczny program komputerowy umożliwiający tworzenie certyfikatów energetycznych.

12 www.audytorenergetyczny.gig.eu TERMINY ZAJĘĆ: 1 grupa – 27.01.2012 - 25.02.2012 2 grupa – 9.03.2012 - 14.04.2012 3 grupa – 11.05.2012 - 16.06.2012 Terminy zajęć kolejnych grup będą opublikowane na stronie internetowej projektu: www.audytorenergetyczny.gig.eu.

13 www.audytorenergetyczny.gig.eu Szkolenie kończy się : - samodzielnym sporządzeniem (w ramach odbytych zajęć warsztatowych) świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania, - obligatoryjnym testowym egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie przygotowania do egzaminu państwowego,.

14 www.audytorenergetyczny.gig.eu - Po pomyślnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.)..

15 www.audytorenergetyczny.gig.eu EGZAMIN PAŃSTWOWY Każdy uczestnik, po ukończeniu szkolenia jest zobowiązany do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu państwowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie Zasady organizacji egzaminu państwowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. -Dziennik Ustaw Nr 17 poz.104..

16 www.audytorenergetyczny.gig.eu Za każdego uczestnika, w ramach projektu, przelana zostanie na konto Ministerstwa kwota 800 zł – tytułem uczestnictwa w egzaminie państwowym..


Pobierz ppt "Www.audytorenergetyczny.gig.eu REKRUTACJA : Projekt ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - AUDYTORA ENERGETYCZNEGO skierowany jest do dorosłych osób pracujących,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google