Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2006/07 2.X.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2006/07 2.X.2007."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2006/07 2.X.2007

2 2 Kontakt Strona www MSD: http://www.ifj.edu.pl/SD/ Działa też viki (kontakt A.Szelc) Kontakt osobisty możliwy w zasadzie na bieżąco

3 3 Program studiów: I rok Prof. dr hab. Kacper Zalewski – Elementy mechaniki kwantowej i teorii względności, wykład i ćwiczenia: środy: godz. 10.00 - 14.00 początek kursu 18.X Doc dr hab. Eugeniusz Szumakowicz – Seminarium z filozofii przyrody, wtorek: godz. 9.15 - 10.45 Początek kursu: 10.X 10.00 Mgr Anna Broniowska - lektorat z języka angielskiego piątek: godz. 9.15 - 10.45 oraz 11.00 - 12.30 (dwie grupy) Zajęcia z języka angielskiego rozpoczynają się 6.X.2006r. godz. 9.15 dla grup kontynuujących godz. 11.00 dla studentów I roku

4 4 Program studiów: II rok 8 kursów (każdy po 12 godzin) do zaliczenia w ciągu całego roku akad. Dwa wykłady obowiązkowe dla wszystkich: Pozostałe wykłady do swobodnego wyboru (lista będzie pełna do dnia 15.X) dr Wojciech Zając - Wybrane zagadnienia statystyki matematycznejWybrane zagadnienia statystyki matematycznej dr hab. Janusz Chwastowski - Metody Monte Carlo Prof.. Dr hab. Wojciech Florkowski – Relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów Dr Andrzej Horzela - Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej dr Sebastian Kubis - Gwiazdy neutronoweGwiazdy neutronowe dr hab. Tadeusz Lesiak - Wszechświat i mikroświat w najnowszej literaturze i prasie popularnonaukowej (kurs podwójny) dr hab. Tadeusz Lesiak - Wstęp do fizyki cząstek elementarnych dla nie specjalistów dr hab. Zbigniew Łodziana - Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski - Oddziaływania cząstek elementarnych: symetrie i zasady zachowania Wszechświat i mikroświat w najnowszej literaturze i prasie popularnonaukowejWstęp do fizyki cząstek elementarnych dla nie specjalistów Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego Oddziaływania cząstek elementarnych: symetrie i zasady zachowania

5 5 Program studiów: II rok Każdy wykład jest opisany (konspekt) na www Na stronie internetowej MSD jest także pełna informacja o strukturze kursów w zakładce Informacja dla wykładowców. Tam również informacja o typowych formach zaliczania wykładów Teksty wykłady sukcesywnie zamieszczane na www Do dnia 20.X proszę podać do p.Danuty Filipiak numery wybranych kursów Odbędą się jedynie te wykłady, na które zgłosi się minimalna liczba chętnych (¼ 3) po 20.X zajdzie prawdopodobnie potrzeba modyfikacji wyboru Osoby często wyjeżdżające za granicę: możliwość zaliczenia wykładu w innym instytucie naukowym (prośba o każdorazowy kontakt z Kierownictwem MSD i zgłoszenie tego faktu)

6 6 Program studiów: III rok Seminarium: co najmniej dwa samodzielnie wygłoszone referaty Forma pozostawiona do swobodnej decyzji Kierowników Oddziałów IFJ PAN np. PEGAN Brak formalnych zajęć Program studiów: IV rok

7 7 Uwagi do programu studiów Według ustaw III RP: warunkiem otrzymywania stypendium jest zaliczenie roku akademickiego ze średnią powyżej 4.0 Cel lektoratu z języka angielskiego: swobodne posługiwanie się tym językiem w mowie i piśmie; osiągnięcie poziomu FCE Doktoranci są zobowiązani do udziału w czwartkowym seminarium naszego Instytutu oraz w seminariach swojego oddziału/zakładu/grupy

8 8 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 27.X. 10.00, aula IFJ PAN - wręczenie indeksów słuchaczom I-go roku - wykład inauguracyjny prof. Francisa Knappa (Oxford) - obecność obowiązkowa

9 9 Sprawozdania roczne Obowiązek składania sprawozdania nakłada odpowiednia ustawa. Jest ono podstawą corocznej oceny doktoranta dokonywane przez Komisję ds. MSD Rady Naukowej naszego Instytutu Składa je opiekun/promotor (wzór na www). Jest w nim miejsce na osobiste uwagi doktoranta Warunkiem zaliczenia kolejnego roku oraz otrzymywania stypendium jest złożenie sprawozdania

10 10 Otwieranie przewodu doktorskiego Powinno nastąpić najpóźniej do końca drugiego roku studiów. Główny warunek: publikacja Ministerstwo Nauki zapowiada, że w miejsce grantów promotorskich będzie przyznawać stypendia wszystkim doktorantom, posiadającym otwarty przewód Porozmawiajcie o tym ze swoimi opiekunami

11 11 Praca zarobkowa doktorantów: Tę sprawę reguluje punkty 40 i 41 regulaminu MSD 40. Uczestnicy Studium nie pobierający stypendium mogą podejmować pracę zarobkową, o ile wykonywanie tej pracy nie koliduje z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich. W szczególności mogą uczestniczyć w programach i projektach badawczych realizowanych w Instytucie lub w jednostkach współpracujących i startować w konkursach na takie projekty. 41. Uczestnicy Studium pobierający stypendium mogą podejmować pracę zarobkową nie kolidującą z zajęciami w ramach programu studiów wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin i po uzyskaniu zgody Kierownika Studium. W przypadku zmiany statusu ubezpieczeniowego (podjęcie lub zaprzestanie pracy/płacenia składek) prośba o kontakt z p.Renatą Słabik

12 12 Sprawy techniczne Doktoranci I-roku są proszeni o - jak najszybszy kontakt z działem kadr (pokój 4301, 4302; IIp biurowca) - założenie kont komputerowych: imię.nazwisko@ifj.edu.pl www.ifj.edu.pl/str/psk/formularz.html

13 13 Ta informacja/prezentacja na www: http://www.ifj.edu.pl/SD


Pobierz ppt "Zebranie MSD rozpoczynające rok akademicki 2006/07 2.X.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google