Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCHWAŁA RADY IS UW W SPRAWIE ORGANIZACJI STUDIÓW II STOPNIA 2 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCHWAŁA RADY IS UW W SPRAWIE ORGANIZACJI STUDIÓW II STOPNIA 2 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 UCHWAŁA RADY IS UW W SPRAWIE ORGANIZACJI STUDIÓW II STOPNIA 2 marca 2010 r.

2 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

3 TRYBY STUDIOWANIA Student może: otrzymać ITS; ukończyć ścieżkę specjalizacyjną jako ścieżkę z zapisami lub bez zapisów (ex post); nie kończyć ścieżki specjalizacyjnej i nie mieć ITS.

4 ITS Na każdych zajęciach zarezerwowane są dwa miejsca dla studentów ITS Ukończenie studiów w ramach ITS jest dokumentowane w suplemencie

5 RODZAJE ŚCIEŻEK Z zapisami (wymagany zapis nie później niż do końca grudnia I semestru studiów) Bez zapisów (WSZYSTKIE ŚCIEŻKI BIORĄ UDZIAŁ W ZAPISACH - jeśli na daną ścieżkę nie zgłosi się minimalna liczba studentów ścieżka staje się ścieżką bez zapisów)

6 ZASADY WSPÓLNE ścieżka liczy 480 godzin w ciągu trzech semestrów (w tym 90 godzin seminarium magisterskiego i 390 godzin zajęć fakultatywnych, z tego co najmniej połowa to warsztaty, seminaria i konwersatoria) ścieżka nie może przewidywać więcej niż jednego kursu finansowanego przez IS rocznie (w tym prowadzonego przez doktorantów IS poza pensum); ścieżka może przewidywać zajęcia usługowe prowadzone przez osoby spoza IS w ramach pensum (bezpłatnie dla IS) ścieżka ma kierownika, który w porozumieniu z dyrekcją rozstrzyga sprawy sporne (kolizje terminów, przenoszenie i zamiana przedmiotów, Erasmus) zaliczenie ścieżki wymaga zaliczenia wszystkich zajęć w ścieżce (zmiany możliwe są za zgodą kierownika ścieżki) oraz spełnienie wszystkich wymagań zawartych w opisie ścieżki (w tym zdania egzaminu specjalistycznego, o ile ścieżka taki przewiduje) Zaliczenie ścieżki jest dokumentowane w suplemencie Student może się zapisać tylko na jedną ścieżkę Jedne zajęcia mogą należeć do więcej niż jednej ścieżki Mogą być prowadzone seminaria magisterskie poza ścieżkami; można zaliczyć seminarium magisterskie w ścieżce, pisząc pracę u promotora spoza ścieżki, za zgodą promotora i prowadzącego seminarium Wyboru promotora student dokonuje do końca lutego w II semestrze studiów

7 ZASADY WSPÓLNE C.D. Do uruchomienia ścieżki wymagane jest 12 zapisanych osób; 25 osób to LIMIT GÓRNY; seminarium dyplomowe według zaleceń UKA nie powinno liczyć więcej niż 12 osób, więc w ścieżkach bardzo obleganych może się pojawić konieczność uruchomienia drugiego seminarium Wszystkie ścieżki startują jako ścieżki z zapisami (w XII pierwszego semestru studiów uruchamiana jest pierwsza tura zapisów na ścieżki) Ścieżki, które uzyskają min. 12 zgłoszeń, są uruchamiane jako ścieżki z zapisami Ścieżki, które nie uzyskają min. 12 zgłoszeń, student może zaliczać jako ścieżki bez zapisów Wymagane jest podanie pełnej listy i obsady kursów w ścieżce na pełny cykl dydaktyczny (dwa lata akademickie)

8 ŚCIEŻKA Z ZAPISAMI Uruchomienie ścieżki z zapisami oznacza gwarancję uruchomienia wszystkich zajęć obligatoryjnych w ramach ścieżki (o ile ścieżka przewiduje podział na zajęcia obligatoryjne i do wyboru); jeśli liczba studentów na zajęciach w ścieżce spadnie poniżej 8, dyrekcja wraz kierownikiem ścieżki rozważy ewentualne metody zaradzenia temu stanowi rzeczy Zapis daje pierwszeństwo wstępu na zajęcia Zaliczenie ścieżki oznacza zaliczenie wszystkich zajęć wymaganych zgodnie z opisem (w dowolnym czasie przed ukończeniem studiów) i jest stwierdzane przez kierownika ścieżki po złożeniu pracy magisterskiej przez studenta

9 ŚCIEŻKA BEZ ZAPISÓW Do uruchomienia każdych zajęć wymagane jest 8 osób zapisanych w I turze zapisów Nie ma gwarancji uruchomienia zajęć ze ścieżki (może się zdarzyć, ze student nie zaliczy ścieżki, bo nie będzie dość chętnych na dostateczną liczbę zajęć ze ścieżki, ale możliwe jest za zgodą kierownika zamienianie kursów ze ścieżki, które nie ruszyły, na inne zajęcia w IS (nie więcej jednak niż 90 godzin)) Nie ma pierwszeństwa w rejestracji na zajęcia (równy dostęp dla wszystkich) Kierownik pomaga studentowi w razie, gdyby jakieś zajęcia nie ruszyły; za zgodą kierownika można zamienić kursy ze ścieżki, których z jakichś powodów student nie zaliczył, na inne zajęcia w IS (nie więcej niż 90 godzin) Zaliczenie ścieżki stwierdzane jest przez kierownika ścieżki po złożeniu pracy magisterskiej przez studenta - kierownik sprawdza, czy student spełnił wszystkie wymagania ścieżki, zaliczając odpowiednią liczbę przedmiotów opisanych jako należące do ścieżki


Pobierz ppt "UCHWAŁA RADY IS UW W SPRAWIE ORGANIZACJI STUDIÓW II STOPNIA 2 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google