Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca w wykopach i otworach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca w wykopach i otworach"— Zapis prezentacji:

1 Praca w wykopach i otworach
Praca wokół i wewnątrz wykopów i otworów JEST „pracą na wysokości” Żadnych różnic, poza umiejscowieniem punktu wejścia i wyjścia Zapobieganie i środki ochrony zbiorowej: Na najwyższym poziomie każdej platformy: Bariery ochronne: muszą być wytrzymałe (wytrzymywać siłę co najmniej 100 kg) górna belka nie niżej niż 1,1 m środkowa belka zamontowana w około połowie odległości między górna belką i poziomem platformy bortnica zapobiegająca spadaniu przedmiotów Doraźny dostęp przez zdjęcie pokrywy = doraźna ochrona i znaki ostrzegawcze plus obserwator Dostęp do wykopu: Punkt wejścia i wyjścia z wykopu musi być zabezpieczony, np. przy pomocy stałej drabiny lub schodów Należy zwrócić uwagę, czy wykop nie jest przestrzenią zamkniętą Do dyspozycji są środki ochrony zbiorowej. Sprawdź ewentualne uszkodzenia: drabin: sprawdź szczeble i klatkę schodów: sprawdź stopnie i poręcze i/lub Potrzebujesz środków ochrony indywidualnej. Sprawdź ewentualne uszkodzenia: uprzęży lin (w tym odpowiednia długość) punktu kotwiczącego Wykopanie otworu = zadbaj o ochronę przed uwięźnięciem Dodatkowo: Zapoznaj się z innymi stronami dotyczącymi pracy na wysokości: „drabina”, „punkt kotwiczący”, „ochrona indywidualna” itp. Zapoznaj się ze stronami dotyczącymi przestrzeni zamkniętych Safety lanyard attached to the ladder, and too long. – Lina bezpieczeństwa zbyt długa i przymocowana do drabiny. Ladder inside the bunker „fastened” by passing a pipe under a bar. – Drabina w wykopie „unieruchomiona” przez przełożenie rury pod szczeblem. 3 ft. min. – min. 3 stopy Distance to Tob Support – Odległość do górnego wspornika wer list. 2011 Praca na wysokości

2 Lista kontrolna Przed wejściem do wykopu przeprowadzono ocenę ryzyka tej konkretnej pracy: rodzaj dostępu i drogi ewakuacji, zagrożenie upadkiem, zagrożenie spadającymi przedmiotami, warunki pogodowe (wiatr, deszcz, śnieg, lód itp..), zagrożenie porażeniem elektrycznym, zagrożenia związane z atmosferą (gazy toksyczne lub łatwopalne, brak tlenu)… Ocena ryzyka HIRA pomaga określić odpowiednie sposoby zabezpieczenia (zbiorowe i indywidualne), monitorowanie ryzyka i działania ratunkowe. Do wykopu wolno zejść tylko wyznaczonym osobom, które zostały poinformowane i przeszkolone w zakresie ewentualnych zagrożeń. Wejście/wyjście z wykopu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym punkcie. Bariery (stałe lub tymczasowe) zostały sprawdzone i są sprawne. Drabina dostępowa (i klatka) lub schody zostały sprawdzone i są sprawne. Indywidualny sprzęt ochronny (w tym uprząż pełna, sznur - lina asekuracyjna oraz punkt kotwiczący) został sprawdzony i jest sprawny. Jeżeli wykop jest na zewnątrz, prace należy przerwać w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych (silny wiatr/deszcz, lód, śnieg itp.). Y – T N – N NA - ND Czy według oceny ryzyka HIRA jest Tak, Nie czy Nie dotyczy? Jeżeli „Nie”, nie rozpoczynaj pracy dopóki nie zostaną ukończone wszystkie przygotowania. A jeżeli praca już trwa, wstrzymaj ją w bezpieczny sposób i popraw kontrolę ryzyka tak, aby warunki były bezpieczne. Nigdy nie zostawiaj otwartego wykopu bez zabezpieczenia go solidną barierą lub przykrycia w sposób odpowiedni do odbywającego się wokół ruchu. Dokument pomocniczy do wykorzystania przed rozpoczęciem lub standardową kontrolą pracy wer list. 2011 Praca na wysokości


Pobierz ppt "Praca w wykopach i otworach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google