Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia"— Zapis prezentacji:

1 Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia
Warszawa, 24 październik 2012 r.

2 Integracja audytu wewnętrznego z zarządzaniem
Dzięki integracji z zarządzaniem audyt może być dla zarządzających optymalnym źródłem zapewnienia w istotnych kwestiach. Sposoby integracji: Wykorzystanie układu zadaniowego budżetu państwa; Wykorzystanie procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

3 Wykorzystanie układu zadaniowego budżetu państwa
W Podkarpackim UW układ zadaniowy budżetu państwa wyznacza strukturę zarządzania – planowania działalności, zarządzania ryzykiem, oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Audyt wewnętrzny wykorzystuje układ zadaniowy w planowaniu działalności i realizacji zadań audytowych.

4 Układ zadaniowy – wykorzystanie w planowaniu działalności audytu
Układ zadaniowy jest strukturą według której został zorganizowany zakres działalności objętej audytem (uniwersum audytu). Prowadzi to do: koncentracji działalności audytu na działalności podstawowej jednostki; lepszego uwzględnienia oczekiwań kierownictwa; zwiększenia znaczenia przysparzania wartości dla interesariuszy.

5 Układ zadaniowy – wykorzystanie w realizacji zadań
W realizacji zadań zapewniających audytu wykorzystanie układu zadaniowego – w tym celów zadań budżetowych i ich mierników, powoduje: koncentrację na funkcjonowaniu systemów zarządzania; wielowymiarowe badanie; koncentrację na skuteczności.

6 Wykorzystanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
Audyt wykorzystuje procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w: Określaniu kryteriów audytu; Definiowaniu ustaleń; Klasyfikacji ustaleń.

7 Kryteria audytu i definicja ustalenia
Podstawowymi kryteriami audytu – rozumianymi jako wymagane (oczekiwane) cechy procesów i wyników badanych obszarów są cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji ustaleniem audytu jest słabość systemu kontroli zarządczej, tj. brak adekwatności, skuteczności lub efektywności w osiąganiu celów tego systemu.

8 Klasyfikacja ustaleń zgodna ze stosowaną w zarządzaniu ryzykiem
Ustalenia zadań audytowych są: klasyfikowane ze względu na związane z nimi ryzyko w trójstopniowej skali, zgodnej ze stosowaną w zarządzaniu ryzykiem (poważne – umiarkowane – niskie); prezentowane w sprawozdaniach z zdań zgodnie z poziomem ryzyka (malejąco).

9 Korzyści z integracji z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem
Powyższe powoduje, że: wyniki audytu są przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich pracowników jednostki; wyniki zadań zapewniających audytu są informacją o funkcjonowaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w badanym obszarze; sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego stanowi informację o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce, bezpośrednio wykorzystywaną na potrzeby składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.


Pobierz ppt "Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google