Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia powietrza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia powietrza."— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia powietrza.
1. Coś o zanieczyszczeniach. 2. Źródła i skutki 3. Efekt cieplarniany 4. Dziura ozonowa 5. Kwaśne deszcze 6. Smog 7. Quiz 8. Źródła i autorzy.

2 1. Coś o zanieczyszczeniach.
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

3 2. Źródła i skutki ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ Naturalne:
a) Wybuchy wulkanów b) Wyładowania atmosferyczne c) Pożary lasów Sztuczne: a) Produkcja przemysłowa b) Transport c) Freony SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ Efekt cieplarniany Dziura ozonowa Kwaśne deszcze Smog

4 3. EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

5 4. DZIURA OZONOWA Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad ozonu zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej. W przypadku Antarktyki graniczna wartość stężenia ozonu określająca naturalny stan ozonosfery i dziurę ozonową wynosi 220 DU . Do 1979 r. nie notowano w tym rejonie niższych stężeń ozonu, a późniejsze spadki zawartości ozonu miały charakter nienaturalny. Powstawanie dziury wiązane jest zazwyczaj z antropogeniczną emisją freonów.

6 Co to jest DU? Jednostka Dobsona (DU) – jednostka pomiaru warstwy ozonu w atmosferze Ziemi, w szczególności w stratosferze. Jednostka odpowiada warstwie ozonu o grubości 10 µm w standardowych warunkach ciśnienia i temperatury.

7 Budowa cząsteczki ozonu.

8 FREONY WYDZIELANE SĄ Z:
Skąd się biorą freony? FREONY WYDZIELANE SĄ Z: Aerozoli Rozpylaczy kosmetycznych Gaśnic przeciwpożarowych Urządzeń chłodniczych

9 5. KWAŚNE DESZCZE Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne, o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

10 Jak powstaje kwaśny deszcz?

11 Co to jest skala pH? Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych w roztworach wodnych.

12 Jak wygląda las po kwaśnym deszczu?

13 6. SMOG Smog ( mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.

14 Jak wygląda smog?

15 7. QUIZ 1) Skąd się biorą freony? a) z aerozoli, z chłodziarek b) z aerozoli, z telewizorów c) z CocaColi, z Pepsi 2) Jakie są skutki efektu cieplarnianego? a) Są wahania temperatur. b) Są globalne oziębienia. c) Są globalne ocieplenia.

16 7. QUIZ 3) Co najczęściej i najbardziej zanieczyszcza powietrze? a) TLENEK WĘGLA b) DWUTLENEK WĘGLA c) DWUTLENEK SIARKI 4) Co to jest smog? a) Ciemny opar. b) Chmura dymu. c) Mgła wzmocniona przez dym.

17 7. QUIZ 5) Co to jest skala pH? a) Skala zawartości tlenu. b) Skala kwasowości. c) Skala zawartości wody. 6) Z czego zbudowana jest cząsteczka ozonu? a) Z 2 atomów tlenu i atomu węgla. b) Z 3 atomów tlenu. c) Z 2 atomów tlenu i 2 atomów węgla.

18 www.bryk.pl www.wikipedia.org.pl Nasz podręcznik czyli
8. Źródła i autorzy Źródła: Nasz podręcznik czyli CHEMIA Nowej Ery Autorzy: Kacper Daniszewski Liliana Owczar

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia powietrza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google