Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty „Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie?” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty „Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie?” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty „Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie?” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Procedura oceny (1) Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia (w ciągu miesiąca) Sprawdzenie wymogów formalnych Ocena przez niezależnych ekspertów – dwa etapy: - 1 etap: część A i B1+ ewentualne referencje - 2 etap: część A, B1 i B2 Do 2 etapu przejdą wnioski przekraczające minimalne progi oceny i stanowiące 250% budżetu akcji EIF:1 etap – maj 2006; 2 etap – lipiec 2006

3 Procedura oceny (2) Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych – nie później niż 4 miesiące po terminie składania wniosków Negocjacje – od września 2006 Merytoryczne (plan pracy) Finansowe Administracyjne Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu - początek realizacji projektu

4 Wymogi formalne Kompletny wniosek Złożenie na czas Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę 4 lata doświadczeń lub doktorat Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Na 8 miesięcy po terminie składania Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym

5 Eksperci Otwarte zgłoszenia do bazy Panele tematyczne Ekspert nie musi być dokładnie w tej specjalizacji Ekspert nie musi być biegły w sprawach 6PR Ekspert otrzymuje materiały pomocnicze (wskazówki, indeks cytowań)

6 Ocena Każdy wniosek będzie oceniany przez 3 ekspertów (zapewne na odległość) Każdy z nich musi wystawić oceny i napisać komentarze Konsensus, co do oceny każdego wniosku Ocena jest niepodważalna Lista rankingowa Decyzja o finansowaniu

7 Kryteria oceny (1) Naukowa jakość projektu (30% 1 etap i 15% 2 etap): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu Scientific Quality of the Project Scientific/ technological quality including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal Research methodology Originality and innovative aspects nature of the project and relationship to the „state of the art” of the research field Timeliness and the relevance of the project

8 Kryteria oceny (2) Doświadczenie potencjalnego stypendysty (70% 1 etap i 15% 2 etap): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność myślenia i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu Quality of Researchers Research experience, Research results including patents, publications, teaching etc. Independent thinking and leadership qualities Match between fellow’s profile and project Potential for reaching a position of professional maturity Potential to acquire new knowledge

9 Kryteria oceny (3) Jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo- badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills) Quality of Research Training Clarity and quality of the research training objectives for the researchers Relevance and quality of additional scientific training offered, including acquisition of complementary skills

10 Kryteria oceny (4) Jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury Quality of Host: Scientific expertise in the field Quality of the group/supervisors Expertise in training researchers in the field and their capacity to provide mentoring/tutoring; International collaborations Quality of infrastructure / facilities

11 Kryteria oceny (5) Zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy, ustalenia administracyjne Management and Feasibility Practical arrangements for the implementation and management of the scientific project Feasibility and credibility of the project including work plan Practical and administrative arrangements and support for the hosting of the fellow

12 Kryteria oceny (6) Wartość dodana dla UE i zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC (35% !!!): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności

13 Kryteria oceny (7) Added value and relevance to objectives Relevance of the proposal to one or more of the specific objectives of the action – as specified in section 2.3.2.1; 2.3.2.2 (EIF, OIF) Potential of acquiring competencies during the fellowship to improve the prospects of reaching and/or reinforcing a position of professional maturity, diversity and independence, in particular through exposure to complementary skills training Contribution to career development or re-establishment where relevant For international fellowship: potential for creating long term collaborations and mutually beneficial cooperation between Europe and the third country Extent to which the research contributes towards the objectives of the European Research Area or other European policy objectives

14 Progi oceny Jakość szkolenia - 3 Jakość stypendysty – 4 Jakość projektu – 3 (dla OIF) Skala od 1 do 5 (możliwe 0,5)

15 Sprawdzenie Czy we wniosku łatwo jest znaleźć odpowiedzi na pytania dla ekspertów? Czy są one jasne? Czy da się je wysoko ocenić?

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty „Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie?” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google