Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 e-mail: anna.wisniewska@kpk.gov.pl http://www.kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Budżet HRM Focussing and Integrating 13 345 M euro Structuring ERA 2 606 M euro Research and Innovation 290 M euro Human Resources and Mobility 1 580 M euro Research Infrastructures 655 M euro Science and Society 80 M euro Strengthening the Foundations of ERA 320 M euro Euratom 1 230 M euro HRM - 9% budżetu 6PR

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem 12 rodzajów stypendiów, grantów zwiększony budżet: FP5-1 050 Meuro FP6-1 580 Meuro brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych akceptowany każdy obszar i tematyka badań (z wyjątkiem działań militarnych, niezgodności z zasadami etyki, np. klonowanie ludzi) projekty składane przez instytucje indywidualnych naukowców finansowanie pobytów poza Europą finansowanie naukowców z krajów trzecich

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie – uczestnicy (I) Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP Naukowiec Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci Experienced researchers: - 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra lub tytuł doktora sposób liczenia

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie – uczestnicy (II) Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje kandydujące: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja Inne: Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia, Third Countries: kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach wszystkie inne kraje, w tym Szwajcaria (?)

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie – zasady ogólne tylko finansowane mogą być pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np.granty powrotne). Nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo- miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju; po zaakceptowaniu projektu

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie I I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle instytucją macierzystą

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host-driven actions Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Szkolenie początkujących naukowców Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy Marie Curie Conferences and Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host - Research Training Network wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo- dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących) główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców dodatkowo: możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców celem wymiany wiedzy min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia czas trwania projektu: do 4 lat stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Early Stage Research Training rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów odpowiednik MC Training Sites w 5PR szkolenie początkujących naukowców program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych projekt: do 4 lat stypendium: od 3 do 36 miesięcy

11 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge (I) uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących i less-fovoured regions UE – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej

12 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge (II) 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze

13 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses 1. MC Series of events (SCF) jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni liczba uczestników: do około 150/ impreza udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju

14 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses 2. MC Large Conferences (LCF) jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję liczba uczestników powyżej 150 udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych dofinansowanie około 50 000 euro możliwość organizacji w kraju trzecim, ale dofinansowanie można przeznaczyć tylko dla uczestników z krajów UE i stowarzyszonych

15 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses Zawartość projektu: powody organizowania konferencji w danej dziedzinie program, lista wykładowców, rodzaje imprez, lokalizacja, dostępna infrastruktura SCF- wykazanie spójności pomiędzy imprezami bardzo ważny aspekt szkoleniowy szkolenia dodatkowe: zarządzanie, etyka, prezentowanie prac doświadczenie organizatorów, CV osoby odpowiedzialnej zarządzanie: komitet naukowy, organizacyjny selekcja uczestników reklamowanie imprezy, rozpowszechnianie rezultatów wpływ projektu na wzrost atrakcyjności europejskiej nauki nowe kompetencje organizatorów równowaga płci

16 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual-driven actions Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe

17 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual- Intra-European Fellowships naukowcy z krajów członkowskich i stowarzyszonych doświadczeni badacze miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy

18 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual- Outgoing International Fellowships doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z obiema instytucjami kontrakt podpisywany pomiędzy KE a instytucją macierzystą

19 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual - Incoming International Fellowships dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: 1do 2 lat po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się

20 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Marie Curie Excellence Awards Nagrody Marie Curie Marie Curie Chairs Katedry Marie Curie

21 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Grants wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego liderem może być naukowiec dowolnej narodowości lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze duża autonomia zespołu tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich projekt nie może być realizowany w instytucji w której lider pracował dłużej niż rok okres trwania projektu: do 4 lat

22 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Excellence Promotion and Recognition Marie Curie Excellence Awards dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys euro każda Marie Curie Chairs zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych naukowcy każdej narodowości kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania

23 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Return and Reintegration Mechanisms MC European Reintegration Grants jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium szkoleniowym w ramach programów ramowych jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia reintegracja musi obejmować co najmniej dwa lata

24 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Return and Reintegration Mechanisms MC International Reintegration Grants 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata mogą być łączone z innymi akcjami

25 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Supporting Actions w przygotowaniu European Researchers Mobility Web portal European Network of Mobility Centres

26 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

27 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze formularze A- administracyjne Formularze B- opis merytoryczny (np. ToK) B1Scientific Quality of the Project (4xA4) B2Transfer of Knowledge Activities (4xA4) B3Quality/Capacity of the host organisation(3xA4) B4Management and Feasibility(2xA4) B5Relevance to the objectives of the activity(2xA4) B6Added Value to the Community(2xA4) B7Previous proposals and contracts B8Other Issues (1xA4)

28 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Kryteria oceny wniosków a)jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu, b)jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy c)jakość instytucji goszczącej d)doświadczenie potencjalnego stypendysty e)zarządzanie projektem f)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC g)wymierne korzyści dla UE h)zarządzanie własnością intelektualną

29 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie - finansowane (I) KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients

30 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie - finansowanie (II) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients - wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contracts 2. stypendium fixed amount stipends( zgodna z narodową legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne) początkujący naukowcy 29 000 /rok 14 500 /rok naukowcy z doświadczeniem (4-10 lat) 44 500 /rok 22 250 /rok naukowcy z doświadczeniem > 10 lat 67 000 /rok 33 500 /rok miesięcznie w : PL:2143/3289 D:2508/3849 UK:2718/4172 F:2530/3882

31 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie - finansowanie (III) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 500-1000km:500 1000-1500km:750 koszty relokacji (mobility allowance): - podlega correction coefficients - przyznawana stypendystom wyjazdowym - wysokość miesięcznie: 600 lub 900 (dla osób mających rodzinę)

32 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie - finansowanie (IV) Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok dodatek badawczy (expenses of paticipating) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwoty stałe, zróżnicowane w zależności od rodzaju stypendium 1. Stypendia indywidualne: 500 /miesiąc lub 750 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych 2. Szkolenie początkujących naukowców: 250 /miesiąc lub 500 /miesiąc w przypadku prac laboratoryjnych

33 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie - finansowanie (V) Struktura dofinansowania instytucji Koszty rzeczywiste związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i z wymianą informacji Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%) Koszty ogólne (overheads) - 10% kosztów bezpośrednich Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt - zależne od rodzaju stypendium - uzasadnione

34 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Research Training Networks03 kwiecień 2003 / 19 listopada 2003 Host Fellowships for Early Stage Research Training02 kwiecień 2003 / 11 luty 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge22 maj 2003 / 19 maj 2004 Conferences and Training Courses01 kwiecień 2003 / 20 kwiecień 2004 Intra-European Fellowships12 marzec 2003 / 18 luty 2004 Outgoing International Fellowships21 maj 2003 / 12 luty 2004 Incoming International Fellowships21 maj 2003 / 12 luty 2004 Excellence Grants20 maj 2003 / 18 maj 2004 Excellence Awards20 maj 2003 / 18 maj 2004 Chairs20 maj 2003 / 21 styczeń 2004 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane w okresie 15 kwietnia 2003 do 31 października 2004 International Reintegration Grants -//-

35 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ Work Programme Call text Guides for proposers +handbook dla każdego rodzaju stypendium Guidelines for evaluators Financial Guidelines Model contract

36 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Źródła informacji opis Akcji Marie Curie w 6PR –wersja angielska http://europa.eu.int/mariecurie-actions informacje w języku polskim- strona KPK http://www.kpk.gov.pl informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ Electronic proposal submission system http://www.cordis.lu/mariecurie-actions informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR http://www.cordis.lu/improving/home.html oferty stypendialne z 5PR –secondary oportunities http://www.cordis.lu/improving/opportunities/

37 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Początkujący naukowiec-podsumowanie definicja: > 4 lat doświadczenia badawczego, w tym doktoranci dostępne oferty instytucji zaakceptowanych przez KE w ramach Marie Curie host-driven actions 1. Research Training Networks 2. Early Stage Research Training 3. Conferences and Training Courses kroki: -przeszukiwanie bazy KE zaakceptowanych instytucji przyjmujących - po znalezieniu instytucji należy skontaktować się z osobą kontaktową - należy spełnić zasady ustalone przez instytucję przyjmującą i z nią załatwić wszystkie formalności - 6PR- pierwsze oferty dostępne dopiero pod koniec roku 2003 - 5PR – dostępnych setki ofert – wyjazd tylko do krajów członkowskich UE http://www.cordis.lu/improving/opportunities/

38 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Doświadczony naukowiec-podsumowanie definicja: doktor lub = / <4 lat doświadczenia badawczego wszystkie rodzaje stypendiów indywidualnych, grantów wniosek po znalezieniu instytucji przyjmującego przygotowywany przez naukowca i instytucję i wysyłany do KE niektóre rodzaje stypendiów instytucjonalnych (MC host-driven actions) 1. Research Training Networks (naukowiec do 10 lat doświadczenia) 2. Conferences and Training Courses (naukowiec do 10 lat doświadczenia) 3. Transfer of knowledge kroki: -przeszukiwanie bazy KE zaakceptowanych instytucji przyjmujących - po znalezieniu instytucji należy skontaktować się z osobą kontaktową - należy spełnić zasady ustalone przez instytucję przyjmującą i z nią załatwić wszystkie formalności - 6PR- pierwsze oferty dostępne dopiero pod koniec roku 2003

39 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Instytucja każda instytucja działająca w sferze badań naukowych: uczelnia: wydział, katedra, zakład, instytut naukowy, przedsiębiorstwo w tym SMEs dla indywidualnej instytucji: - przyjmowanie naukowców, wysyłanie własnych pracowników w ramach stypendiów indywidualnych - szkolenia początkujących naukowców: Early Stage Training Research Training Network Conferences and Training Courses - zwiększanie potencjału naukowego jednostki: Transfer of Knowledge: Development Scheme Industry-Academia Partnership


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google