Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Analiza wyników konkursu z 14 maja 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Analiza wyników konkursu z 14 maja 2003."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński NEST Analiza wyników konkursu z 14 maja 2003

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński Złożono 182 wnioski 173 poprawne formalnie 166 STREP (25 przeszło do drugiego etapu) 7 SSA (3 otrzymają finansowanie) NEST 14 maja 2003 Statystyka konkursu Złożono 35 wniosków z udziałem polskich partnerów (19,2%) 34 STREP (3 przeszły do drugiego etapu) 1 SSA (otrzyma finansowanie)

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Tematyka wniosków Tematyka wniosków złożonych i zaakceptowanych

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński Udział zespołów z różnych krajów we wnioskach złożonych i zaakceptowanych NEST 14 maja 2003 Uczestnictwo

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński Udział zespołów z krajów kandydujących we wnioskach złożonych i zaakceptowanych NEST 14 maja 2003 Uczestnictwo krajów kandydujących

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Formalne przyczyny odrzucenia wniosków 1.Niekompletny wniosek (brak części A, brak części B, niekompletna cześć A itp.) 2.Nie spełniające zasad formalnych konsorcjum (tylko jeden partner, 2 z 3 partnerów z tego samego uniwersytetu i wydziału)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Przyczyny słabej oceny merytorycznej wniosków typu STREP z udziałem polskich zespołów Liczba wniosków z udziałem polskich partnerów, które nie spełniły poszczególnych kryteriów (na 34 złożone wnioski)

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński NEST - Kryteria oceny wniosków INSIGHT - STREP - Szkic wniosku 1. RELEVANCE - zgodność z celami programu - czy wniosek mieści się w zakresie projektów typu INSIGHT? Czy wniosek odnosi się do nowych odkryć lub nowo-obserwowanych zjawisk, które mogą mieć wielkie znaczenie lub stanowić ryzyko dla społeczeństwa w europejskiego? Czy projekt zawiera ważny niewyjaśniony dotąd problem naukowy wymagający rozwiązania? Czy wniosek wyraża potrzebę lepszego rozpoznania pewnego zagadnienia na europejskim poziomie? Czy wniosek nie mieści się zakresie Priorytetów tematycznych 6.PR lub łączy tematykę Priorytetów? 2. STE - naukowo- technologiczna doskonałość Czy wniosek ma jasno zdefiniowany i dobrze zogniskowany cel? Czy realizacja projektu będzie stanowić znaczący postęp w stosunku do istniejącego stanu wiedzy (czy wykracza poza istniejące ograniczenia)? Czy projekt zawiera kompleksowe, interdyscyplinarne lub niekonwencjonalne podejście do zagadnienia? Czy jest wiarygodny? 3. IMPACT - potencjalne znaczenie Jeśli projekt odniesie sukces, czy dostarczy wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji? Czy znaczenie projektu będzie większe, jeśli będzie realizowany na europejskim poziomie?

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński NEST - Kryteria oceny wniosków ADVENTURE - STREP - Szkic wniosku 1. RELEVANCE - zgodność z celami programu - czy wniosek odpowiada duchowi projektu AVENTURE? Czy projekt otwiera nowe obszary nauki i technologii? Czy jest jest innowacyjny? Czy cel projektu jest ambitny, istotny i konkurencyjny? Czy projekt ma duże znaczenie i czy zawiera duże ryzyko? Czy wniosek nie mieści się zakresie Priorytetów tematycznych 6.PR lub łączy tematykę Priorytetów? 2. STE - naukowo- technologiczna doskonałość Czy wniosek ma jasno zdefiniowany i dobrze zogniskowany cel naukowy? Czy realizacja projektu będzie stanowić znaczący postęp w stosunku do istniejącego stanu wiedzy (czy wykracza poza istniejące ograniczenia)? Czy projekt zawiera znaczące i jasno określone elementy nowości? Czy jest innowacyjny? Czy jest wiarygodny? 3. IMPACT - potencjalne znaczenie Czy projekt ma duże znaczenie dla nauki europejskiej i możliwości technologicznych Europy, w szczególności w obszarach mających duże znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej? Czy potencjalne korzyści są adekwatne do zawartego w projekcie ryzyka? Czy znaczenie projektu będzie większe, jeśli będzie realizowany na europejskim poziomie?

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński ProjektNEST-IDEA NEST - Information on Development of Emerging Activities

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Typ projektu SSA (Specific Support Action) Czas trwania 24 miesiące Budżet projektu: ok. 245 000 euro Partnerzy: 1. KoWi (European Liaison Office of the German Research Organisations) Bonn, Niemcy - koordynator 2. Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN, Warszawa, Polska 3. INRA (Ministeries of Research and New Technologies), Paryż, Francja 4. CRUE (Conference of Rectors of the Spanish Universities) Madryt, Hiszpania 5. ISERD (Israel Europe R&D Directorate for FP6), Tel Awiw, Izrael 6. Euresearch (Swiss information network on European research), Bern, Szwajcaria

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Ocena projektu 1. Relevance 4,5 (próg 4) 2. Quality of Support Action 3,5 (próg 3) 3. Potential impact 3,5 (próg 3) 4. Quality of Management4,3 (próg 3) 5. Mobilisation of resources3,3 (próg 3) Razem19,0 (próg 17,5)

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Cele projektu 1. Eksploracja nowych pomysłów i idei naukowych 2. Rozpoznanie możliwości badawczych w nowopowstających obszarach nauki w Europie 3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy naukowcami 4. Stworzenie platformy internetowej dla wymiany naukowej 5. Pomoc w przygotowaniu projektów NEST

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Przewidziane działania 1. Ogłoszenie Expression of Interest Polskie EoI na stronie http://www.6pr.pl/n/s/6/szukaj.html?l=pl 2. Tworzenie baz danych 3. Tworzenie narzędzi komputerowych 4. Tworzenie materiałów pomocnych do przygotowania projektów 5. Budowa grup eksperckich 6. Analiza kierunków rozwoju naukowo- technologicznego w Europie.

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński Strona internetowa projektu http://www. nest-idea.net (w budowie)


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Analiza wyników konkursu z 14 maja 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google