Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR Pierwsze konkursy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR Pierwsze konkursy"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl Program IDEAS 7PR Pierwsze konkursy www.kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl Frontier research (High-Level Expert Group Report, 2005) Tworzenie nowej wiedzy, fundamentalne odkrycia, przełomowe wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych zmieniające rozumienie świata Ryzyko naukowe Zanik klasycznego rozróżnienia między naukami podstawowymi i stosowanymi Badania muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) Badania wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim

3 www.kpk.gov.pl European Research Council European Research Council (ERC) – jedyna organizacja na poziomie europejskim wspierająca najambitniejsze badania naukowe w Europie (frontier research) Podstawowe zasady działania ERC: Autonomia działania ERC gwarantowana przez KE Swoboda wyboru kierunków badań przez samych badaczy Wspieranie i stymulacja frontier research we wszystkich dziedzinach nauki Przejrzystość oceny wniosków ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu

4 www.kpk.gov.pl Program IDEAS Cel: zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Sposób działania: Finansowanie projektów poprzez granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców. Wnioski mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku Obszar tematyczny: Jest niezależny od pozostałych części 7PR. Obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne).

5 www.kpk.gov.pl Granty ERC Wspierane będą projekty realizowane przez pojedyncze zespoły naukowe (w przeciwieństwie to sieci naukowych lub konsorcjów) kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) Zespoły badawcze mogą mieć narodowy lub międzynarodowy charakter Granty przyznawane będą instytucji zatrudniającej Głównego Badacza (Applicant Legal Entity) pod warunkiem odpowiedniego porozumienia między instytucją i badaczem Budżet kolejnych konkursów będzie stopniowo zwiększany

6 www.kpk.gov.pl Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców (niezależnie od narodowości, ale pracujących lub zamierzających pracować w UE lub AC) pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy 0,1-0,4 mln euro/grant rocznie 0,5-2 mln euro/grant 250 grantów/rok ERC Advanced Investgator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustabilizowanej pozycji naukowej 0,1-0,5 mln euro/grant rocznie 2-3 mln euro/grant 200 grantów/rok

7 www.kpk.gov.pl Budżet Budżet całkowity (2007-2013) 7 510 mln euro w tym ~1/3 dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants 5% na zarządzanie Programem Pierwszy konkurs StG289,5 mln euro (22 grudnia 2006) Drugi konkurs AdG~550 mln euro (jesień 2007) Następne konkursy (StG+AdG)~1 mld euro/rok

8 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Identyfikator konkursu: ERC-2007-StG Data publikacji: 22 grudnia 2006 Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 1 kwietnia 2007 Termin zakończenia (1 etap): 25 kwietnia 2007, godz. 17:00 Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja wniosku Wysyłanie wniosków elektroniczne EPSS Budżet (na rok 2007): 289,5 mln euro Minimalna liczba partnerów: 1 MS lub AC Nadsyłanie wniosków: dwuetapowe Ewaluacja: poprzez panele ewaluacyjne może być zdalna możliwe przesłuchania Głównego Badacza

9 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych Proporcje przeznaczenia budżetu: Nauki fizyczne i inżynierskie45% Nauki o życiu40% Nauki społeczne i humanistyczne15% 20% ogólnego budżetu zarezerwowane dla projektów poza tymi dyscyplinami

10 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Nadsyłanie wniosków: Główny Badacz (w imieniu instytucji goszczącej) Wymagana wcześniejsza rejestracja wniosków Wniosek: 1.CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w realizowanych projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) 2.Opis naukowo-technicznych aspektów projektu 3.Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego Pierwszy etap: 8 stron (3+4+1) - deadline 25 kwietnia 2007 Drugi etap: 16 stron (4+10+2)

11 www.kpk.gov.pl Poprawność formalna wniosków Tematyka wniosków: Dowolna Wyjątki: badanie ludzkich komórek macierzystych – tylko zgodnie z zasadami etycznymi 7PR i w szczególności Programu IDEAS Główny Badacz: 2-8 lat po doktoracie (wyjątkowo do <=11), dowolny wiek i narodowość Instytucja goszcząca (Applicant Legal Entity): Konieczność zapewnienia zatrudnienia badacza na czas trwania grantu Lokalizacja w MS, AC, Instytucje międzynarodowe (CERN, EMBL, EC JRC)

12 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania naukowym liderem światowej klasy A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

13 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

14 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy proponowane inne instytucje uczestniczące w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona?

15 www.kpk.gov.pl Punktacja

16 www.kpk.gov.pl Ponowne złożenie wniosku A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie ERC w ciągu tego samego roku B) Główny Badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego projektu bez sukcesu (nie przekroczenia progu) – zastosowanie do drugiego konkursu C) Tylko jeden grant głównego badacza może być aktywny w tym samy czasie. Dodatkowo nie dopuszcza się jednoczesnego złożenia wniosków o analogicznym zakresie w podobnym programie Komisji (np. EURYI).

17 www.kpk.gov.pl Działania koordynujące i wspierające Coordination and Support Actions CSA Cel: Wsparcie finansowe działań: analiza rozwoju i trendów nauki i technologii analiza i promocja wyników badań Sekretariat Generalny ERC (wskazani potencjalni wnioskodawcy) Budżet: 335 000 euro w 2007 Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – MS, AC, IEIO (CERN, EMBL), JRC

18 www.kpk.gov.pl CSA – kryteria oceny 1.Cele i potencjalne skutki Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów? Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów strategicznych ERC 2.Jakość i efektywność Czy proponowana metodologia i plan pracy daje możliwość osiągnięcia celów projektu Czy zapewnia najwyższą jakość i wykorzystanie wyników? Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom? 3.Zasoby Czy personel, wyposażenie itp. Są odpowiednie do realizacji projektu? Czy będą efektywne? Czy są sprawdzone?

19 www.kpk.gov.pl Najważniejsze dokumenty 1.Call Fiche 2.Work Programme 3.Guide for Applicants Do pobrania ze strony: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3 Strona ERC:http://erc.europa.eu

20 www.kpk.gov.pl Kontakt Kontakt www.kpk.gov.pl Wiesław Studenckiwiesław.studencki@kpk.gov.pl Dr Andrzej Sławińskiandrzej.slawinski@kpk.gov.pl Współpraca Aleksandra Buczkowskaaleksandra.buczkowska@kpk.gov.pl Maria Kaskamaria.kaska@kpk.gov.pl Małgorzata Krótkimalgorzata.krotki@kpk.gov.pl Piotr Świerczyńskipiotr.swierczynski@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa, tel. 022 828 74 83


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR Pierwsze konkursy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google