Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ERASMUS w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ERASMUS w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Program ERASMUS w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

2 Podstawowe informacje Erasmus jest częścią europejskiego programu Lifelong Learning Programme (Kształcenie przez całe życie). W jego ramach organizowana jest współpracy między uczelniami europejskimi. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczy także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracuj z uczelniami. http://erasmus.org.pl

3 Erasmus dla studentów W programie Erasmus można ubiega się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelni macierzystą; wyjazd na praktyki – do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Twoją uczelnią;

4 Wyjazdy na praktykę W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

5 Wyjazdy na praktykę Przewidywany czas trwania praktyk – 3 miesiące. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

6 Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.

7 Podstawowe kryteria Zaliczenie minimum III semestru studiów, średnia ocen za ostatnie dwa semestry studiów min. 3,5 Brak egzaminów/zaliczeń poprawkowych w ostatnim przed wyjazdem semestrze studiów Potwierdzona ogólnie uznawanymi certyfikatami bądź egzaminem wewnętrznym zorganizowanym w SWSM, znajomości języków obcych, Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku obcym

8 Podstawowe dokumenty Wniosek aplikanta Wypełniony wyciąg z indeksu Potwierdzona przez Dziekanat średnia ocen za ostatnie dwa semestry oraz za cały dotychczasowy przebieg studiów Uzyskane certyfikaty językowe (jeśli student takowe posiada) Dodatkowo, mile widziane są dokumenty potwierdzające aktywność naukową, społeczną, bądź dodatkowe kwalifikacje zdobyte do chwili składania wniosku, opinia pracownika dydaktycznego SWSM itp. Umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki - Placement contract Porozumienie o programie praktyki - Training Agreement Umowa dotycząca wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium Ubezpieczenie NNW

9 Rekrutacja kandydatów O przydziale miejsc na wyjazdy decyduje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna w składzie ustalonym przez Rektora Kandydatury MUSZĄ zostać zatwierdzone przez instytucję przyjmującą Termin składania wniosków wraz z wymienionymi dokumentami na wyjazdy w roku akademickim 2012/2013 mija 31 maja 2013r. Dokumenty wypełnione elektronicznie wraz z załącznikami należy umieścić w teczce A4, podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz numerem indeksu i składać w Dziekanacie SWSM

10 Wysokość stypendium Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granic. Student przeznacza otrzymane fundusze na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. 480 EURO / miesiąc


Pobierz ppt "Program ERASMUS w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google