Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: 1. rozumienie podstaw relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, 2. poznanie nowoczesnego procesu edukacji i jego uwarunkowań, 3. wyposażenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: 1. rozumienie podstaw relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, 2. poznanie nowoczesnego procesu edukacji i jego uwarunkowań, 3. wyposażenie."— Zapis prezentacji:

1 współczesne problemy pedagogiki WYMIAR GODZIN: 10 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. rozumienie podstaw relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, 2. poznanie nowoczesnego procesu edukacji i jego uwarunkowań, 3. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do analizy współczesnych koncepcji pedagogicznych, 4. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do współczesnych przemian edukacyjnych, 5. poznanie problematyki badań nad procesami edukacji oraz zapoznanie się z tematyką dyskursów edukacyjnych. 

3 GŁÓWNE TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
Program wykładów 1. Zapoznanie z charakterem przedmiotu i głównymi nurtami wykładów. Ustalenie reguł obowiązujących podczas realizacji przedmiotu. 2. Główne problemy współczesnej pedagogiki. 3. Poszukiwana szkoła, która uczy myśleć, przewidywać i czytać ze zrozumieniem. 4. Fala agresji i przemocy w szkole. Cyberprzemoc. 5. Ekologia (a właściwie jej brak) w treściach poszczególnych przedmiotów szkolnych. 6. Multikulturalizm (a właściwie jego brak) w treściach poszczególnych przedmiotów szkolnych. 7. Wykorzystywanie technicznych środków kształcenia (ich wady i zalety). 8. Realizacja zajęć w oparciu o metody aktywizujące. Problem upowszechnienia metod. 9. Superwizja i trudności w jej upowszechnianiu w współczesnej szkole. 10. Eurosieroctwo w współczesnej pedagogice.

4   Program ćwiczeń: 1. Niedocenianie szkolnictwa technicznego i zawodowego. 2. Anonimowość uczniów w wielkich szkołach. 3. Problem dokształcania nauczycieli i kadry pedagogicznej. 4. Finansowanie oświaty. Zarządzanie oświatą (dyrektor pedagogiem czy managerem?) 5. Problemy szkolnictwa specjalnego (ośrodki wychowawcze, szkoły integracyjne, inkluzja) 6. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne (jakość, finansowanie, oczekiwania, kierunki studiów). 7. Przygotowanie uczniów każdej szkoły do ustawiczności kształcenia. 8. Ewaluacja i jej metody w pedagogice. 9. Wyzwania i trendy współczesnej pedagogiki Szkolnictwo domowe w Polsce i na świecie. Problem współpracy szkoły z rodziną.  plus tematyka wykładów

5 Założenia – EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń student będzie: rozumiał rolę oraz przebieg procesu edukacyjnego w życiu ucznia w każdym wieku, 2. poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów pedagogicznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, 3. interpretował podstawowe nurty myślenia o szkole i edukacji 4. rozumiał konieczność prowadzenia badań nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.     

6 Literatura literatura podstawowa:
Jaworska T. Leppert R. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki – wybór tekstów. Kraków 2001. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki cz.2. Warszawa 2006. Banach Cz., Z polską edukacją w XXI wiek. Wyzwania i zadania. Jelenia Góra 2000. Edukacja dla Europy, Raport Komisji Europejskiej, tłum. I. Wojnar i J. Kubin. Warszawa 1999. Wojnar I., Kubin J. (red.) Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa 1996. Hejnicka- Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia, możliwości. Bydgoszcz 2000.

7 literatura uzupełniająca:
Budajczak M., Edukacja domowa. Społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkolnym. Poznań 2002. Chmielewska B. Czas wolny ucznia i jego wykorzystanie (w:) Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka. Zielona Góra 2000. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Przyborowska B., Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość. Toruń 1997. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia i szkice z pedagogiki porównawczej. Kraków 1998.

8 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem
warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

9 Na ocenę zaliczeniową składa się: Obecność studenta na zajęciach ćwiczeniowych (7x2) czyli 14 punktów 2. Przygotowanie prezentacji o wybranym współczesnym problemie pedagogiki - ocena od 1 do 7 punktów. Punktacja ocen z ćwiczeń: ocena ocena 3.0 (konieczność prezentacji) ocena ocena ocena i więcej ocena 5.0

10 Przebieg i daty egzaminu: Egzamin będzie przebiegał w postaci pisemnej (test zadań zamkniętych). Pierwszy termin egzaminu: g sala A 120 Drugi termin egzaminu: g sala B 019 Trzeci termin to wrzesień Ocena 5.0 z ćwiczeń NIE ZWALNIA z egzaminu. Zagadnienia egzaminacyjne przedstawia kolejny slajd.

11 Zagadnienia egzaminacyjne 1. Główne problemy współczesnej pedagogiki. 2. Szkolnictwo państwowe, niepaństwowe, domowe w Polsce i na świecie. 3. Poszukiwana szkoła, która uczy myśleć, przewidywać i czytać ze zrozumieniem. 4. Fala agresji i przemocy w szkole. Cyberprzemoc. 5. Ekologia (a właściwie jej brak) w treściach poszczególnych przedmiotów szkolnych. 6. Multikulturalizm (a właściwie jego brak) w treściach poszczególnych przedmiotów szkolnych. 7. Wykorzystywanie technicznych środków kształcenia (ich wady i zalety). 8. Realizacja zajęć w oparciu o metody aktywizujące. Problem upowszechnienia metod. 9. Superwizja i trudności w jej upowszechnianiu w współczesnej szkole. 10. Eurosieroctwo w współczesnej pedagogice. 11. Niedocenianie szkolnictwa technicznego i zawodowego Anonimowość uczniów w wielkich szkołach. 13. Problem dokształcania nauczycieli i kadry pedagogicznej. 14. Finansowanie oświaty. Zarządzanie oświatą (dyrektor pedagogiem czy managerem?) 15. Problemy szkolnictwa specjalnego (ośrodki wychowawcze, szkoły integracyjne, inkluzja) 16. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne (jakość, finansowanie, oczekiwania, kierunki studiów) Przygotowanie uczniów każdej szkoły do ustawiczności kształcenia Ewaluacja i jej metody w pedagogice. 19. Problem współpracy szkoły z rodziną Wyzwania i trendy współczesnej pedagogiki.

12 konsultacje czwartki 17.10-18.00 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "Cele: 1. rozumienie podstaw relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, 2. poznanie nowoczesnego procesu edukacji i jego uwarunkowań, 3. wyposażenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google