Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt. „Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

2 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Plan prezentacji: 1. Założenia i zakres innowacji 2. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane 3. Kim jest nasz uczeń? 4. Organizacja kształcenia 5. Ewaluacja innowacji Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

3 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Zakres innowacji: ♦ Kształceniem na odległość objęty jest uczeń technikum ekonomicznego, dla którego nauczanie indywidualne jest niezbędne ze względu na stan zdrowia – trudności z samodzielnym poruszaniu się; ♦ Innowacja obejmuje w sumie 23 przedmioty z zakresu technikum ekonomicznego (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe); ♦ Kształcenie na odległość obejmować będzie cały cykl kształcenia ucznia w szkole ponadgimnazjalnej. W klasach I - III - 12 godzin, a w klasie IV 16 godz. w tygodniu. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

4 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Innowacja ma charakter organizacyjno – metodyczny. Z uwagi na posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia. Jednocześnie ważnym aspektem kształcenia tego ucznia są: Założenia innowacji: ♦ mobilizowanie chłopca do poszerzania wiedzy ogólnej oraz do rozwijania własnych zainteresowań, ♦ utrzymanie wysokiej motywacji do nauki, ♦ zapewnienie regularnego, bezpośredniego i pośredniego kontaktu z grupą rówieśniczą, ♦ wzmacnianie poczucia własnej wartości, ♦ zachęcenie zespołu klasowego do wspierania ucznia i niesienia mu pomocy. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

5 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane ♦ Szansa dla ucznia: ♦ zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania i wychowania, ♦ ukończenie technikum ekonomicznego otworzy przed nim możliwość zdobycia zawodu i pracy bądź zgłębiania tajników wiedzy na dalszych etapach edukacyjnych. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

6 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane ♦ Wyzwanie dla szkoły, a jednocześnie zdobycie doświadczeń: ♦ w zakresie organizacji kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ♦ w prowadzeniu zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, które będzie wykorzystywane dla innych osób mających specjalne potrzeby edukacyjne i zdrowotne. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

7 Kim jest nasz uczeń i gdzie mieszka?
Naszym uczniem jest Bogdan - chłopiec niepełnosprawny ruchowo, który wymaga stałej opieki. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

8 Kim jest nasz uczeń i gdzie mieszka?
Uczeń mieszka w Zatwarnicy bieszczadzkiej wiosce położonej około 50 km od Ustrzyk Dolnych. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

9 Organizacja kształcenia
Zajęcia z Bogdanem prowadzą nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie w zakresie nauczania na odległość. Większość nauczycieli ukończyło Studia podyplomowe „Kształcenie zdalne w edukacji”, pozostałe osoby kursy z zakresu wykorzystania platformy Moodle. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

10 Organizacja kształcenia
Nauczanie odbywa się w formie blended–learningu. Polega ono na połączeniu edukacji zdalnej z edukacją stacjonarną. Kształcenie prowadzone jest w formie zajęć stacjonarnych oraz w formie zajęć realizowanych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem: ♦ platformy edukacyjnej Moodle, ♦ komunikatora Skype, ♦ kamery internetowej. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

11 Organizacja kształcenia
Pomieszczenie, z którego odbywa się nauczanie indywidualne na odległość Komunikator Skype Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

12 Wykorzystanie platformy Moodle
Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

13 Wykorzystanie platformy Moodle
Testy on line Zadania typu „prześlij plik” Fora problemowe Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

14 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Zajęcia stacjonarne Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

15 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Ewaluacja innowacji Po zakończeniu roku szkolnego zostaje przeprowadzona ewaluacja procesu kształcenia. Ewaluacja dokonywana jest w oparciu o: ♦ wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej, ♦ opinie od ucznia i jego rodziców, ♦ opinie od nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem, ♦ opinię wychowawcy klasy, ♦ opinię pedagoga szkolnego. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

16 Uzyskiwane przez ucznia wyniki:
Klasa Średnia ocen I 3,9 II 3,8 III 3,7 Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

17 Napotykane trudności:
♦ problemy wynikające z niepełnosprawności ucznia; ♦ problemy techniczne: problemy z połączeniem przez Internet i z jego jakością, ♦ problemy dydaktyczne: trudności w opanowaniu pewnych partii materiału, problemy z systematycznością ucznia, zniechęcanie się ucznia przy napotkaniu trudności w trakcie rozwiązywania zadań – konieczność częstego motywowania i zachęcania ucznia do pracy. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

18 Czynniki wspierające kształcenie na odległość :
Proces kształcenia Bogdana nie byłby możliwy bez wsparcia: ♦ jego rodziców, ♦ pedagoga szkolnego, ♦ wychowawcy klasy, ♦ dyrekcji szkoły. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

19 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Plany ucznia Po zakończeniu nauki w technikum Bogdan chciałby kontynuować naukę. Interesują go studia o kierunku politologia. Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

20 ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.
Dziękuję za uwagę Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk” ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.


Pobierz ppt "ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google