Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogusława Dorota Gołębniak DSW we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogusława Dorota Gołębniak DSW we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Bogusława Dorota Gołębniak DSW we Wrocławiu dorota.golebniak@dswe.pl
Pedeutologia 2010/2011 Bogusława Dorota Gołębniak DSW we Wrocławiu

2 Tematy zajęć Współczesne koncepcje nauczania
Modele profesjonalizmu nauczycieli Edukacja do profesjonalizmu – całożyciowe uczenie się nauczycieli Trzy szkoły teoretyczno-metodologiczne w pedeutologii współczesnej

3 Wymagania egzaminacyjne
Portfolio – zapis refleksji związanej z treściami wykładów – podstawą zaliczenia przedmiotu Egzamin – wykonanie zadań przedstawionych w kilkupoziomowym arkuszu egzaminacyjnym

4 Literatura Czerepaniak-Walczak (1997) Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń: Edytor. Day Ch. (2004) Rozwój profesjonalny nauczyciela. Uczenia się przez całe życie, Gdańsk: GWP. Kwiatkowska H. (2005) Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk: GWP. Kwiatkowska H. (200?) Pedeutologia. Warszawa: WAiP. Gołębniak B.D. (1998) Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Poznań-Toruń: Edytor. Cervinkova H., Gołębniak B.D. (red.) (2010) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław: Wyd. Naukowe DSW. Wybrane artykuły z czasopism naukowych

5 Współczesne koncepcje nauczania
Koncepcje scjentystyczne nauczanie jako rzemiosło nauczanie jako zarządzanie uczeniem się nauczanie jako wprowadzanie w dyscypliny naukowe Koncepcje nie-scjentystyczne wersja refleksyjna: koncepcja refleksyjnej praktyki (D. Schön); koncepcja artyzmu profesjonalnego (D. Fish); nauczanie jako badania w działaniu (J. Elliott) wersja emancypacyjna: nauczyciel radykalny pedagog (P. Freire); nauczyciel transformatywny intelektualista (H. Giroux); nauczyciel – tłumacz rzeczywistości (Z. Bauman)

6 Dychotomia: scjentyzm – nie-scjentyzm
Podejście scjentystyczne: Neopozytywizm Praktyka aplikacją teorii: prawa, prawidłowości; standardy wykonań; ocenianie wyników, etc. Podejście niescjentystyczne w. refleksyjna: Nauki intepretatywne (fenomenologia, hermenutyka) Integracja teorii i praktyki: unikalność każdej sytuacji edukacyjnej, stałe elementy improwizacji i badań naukowych w poszukiwaniu adekwatnych „tu i teraz” scenariuszy działania (intencje, zaufanie, ogląd profesjonalny) w. emancypacyjna: Teorie krytyczne Jedność teorii i praktyki: jedność myślenia i działania, etyczność i dialogiczność relacji międzyosobowych, krytyczne wpisywanie działań edukacyjnych w zmianę społeczną

7


Pobierz ppt "Bogusława Dorota Gołębniak DSW we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google