Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2

3 Poznań, 27 września 2012 r. Harmonogram realizacji studenckich praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu dr Renata Dudziak

4 Studenckie praktyki pedagogiczne Dydaktyczne Psychologiczno- pedagogiczne

5 Cel praktyk dydaktycznych Nabycie i rozwijanie kompetencji nauczycielskich u studentów-praktykantów; wykształcenie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, m.in. tablicy interaktywnej; poznanie organizacji i funkcjonowania szkół.

6 Cel praktyk pedagogicznych Zapoznanie studentów z charakterystyką rozwoju psychicznego danej grupy wiekowej; uwrażliwienie i wdrożenie ich do bacznego obserwowania uczniów; wprowadzenie studentów w pedagogiczne obszary pracy nauczyciela, rozwiązywanie problemów wychowawczych; doskonalenie umiejętności komunikowania się z uczniami i ich rodzicami. Psychologiczno -pedagogiczne

7 Praktyki studenckie Dydaktyczne Psychologiczno- pedagogiczne

8

9 Praktyki rotacyjne 1 szkoła 2 szkoła 3 szkoła W każdej szkole po 2 godz. lekcyjne.

10 Praktyki śródroczne Dydaktyczne: 2 godziny nauczyciel + po 1 godzinie każdy student z grupy.

11 Praktyki śródroczne 2 godziny - zapoznanie studentów z charakterystyką uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także w kontekście doradztwa zawodowego; 4 godziny – obserwacje uczniów na lekcjach w wybranych przez pedagoga klasach 2 godziny przeznaczone na krótką obserwację wskazanego przez pedagoga ucznia 2 godziny przewidziane są na rozmowę z wybranymi uczniami klas pierwszych na temat trudności, jakie napotykają w szkole czy w myśleniu o dalszej edukacji. Materialnym rezultatem praktyk śródrocznych powinna być notatka w studenckim portfolio, relacjonująca nowe wiadomości, umiejętności czy refleksje przyszłych nauczycieli. Psychologiczno-pedagogiczne: 10 godzin.

12 Praktyki ciągłe Dydaktyczne: 44 godz. = 18 godz. obserwacji lekcji nauczyciela 17 godz. prowadzenie lekcji 6 godz. obserwacji lekcji prowadzonych przez innego praktykanta 3 godz. organizacyjne Pedagogiczne: 10 godz. = obserwacja i wywiad ze wskazanym uczniem

13 Harmonogram praktyk Szkoła Praktyki rotacyjne Praktyki śródroczne Praktyki ciągłe I LO04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 XVII LO04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 LO Mistrz. Sport.04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 XII LO-05. 201310. 2013 i 10. 2014 LO św. M. Magd.-05. 201310. 2013 i 10. 2014 II LO-05. 201310. 2013 i 10. 2014

14 Harmonogram praktyk Szkoła Praktyki rotacyjne Praktyki śródroczne Praktyki ciągłe I LO04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 XVII LO04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 LO Mistrz. Sport.04. 2013-10. 2013 i 10. 2014 XII LO-05. 201310. 2013 i 10. 2014 LO św. M. Magd.-05. 201310. 2013 i 10. 2014 II LO-05. 201310. 2013 i 10. 2014

15 Harmonogram praktyk cz.2 Szkoła Praktyki rotacyjne Praktyki śródroczne Praktyki ciągłe Techn. Łączno.04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 VI LO04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 V LO04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 VII LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014 XXV LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014 VIII LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014

16 Harmonogram praktyk cz.2 Szkoła Praktyki rotacyjne Praktyki śródroczne Praktyki ciągłe Techn. Łączno.04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 VI LO04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 V LO04. 2014-10. 2013 i 10. 2014 VII LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014 XXV LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014 VIII LO-05. 201410. 2013 i 10. 2014

17 Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk Dla nauczycieli Ocena: scenariusza zajęć przebiegu lekcji predyspozycji osobowościowych studenta do zawodu nauczyciela www.siup.amu.edu.pl

18 Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk Dla pedagogów psychologów szkolnych: wytyczne i narzędzie do oceny analizy przypadku

19 Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk Dla studentów Ocena: wytyczne do analizy przypadku narzędzie do obserwacji przebiegu lekcji wytyczne do portfolio wytyczne do scenariuszy zajęć

20 Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk Dla koordynatorów praktyk Ocena: scenariusza zajęć portfolio

21 Ewaluacja Rozkład częstości odpowiedzi nauczycieli (N = 12) i studentów (N = 29) na pytanie; czy formularz do obserwacji lekcji był dobrze przygotowany

22 Ewaluacja Badanie i ocena przebiegu praktyk studenckich Systematyczne ocenianie jakości wdrażanego projektu Forma kontroli oparta na współpracy

23 Zakres Ankiety Liczba ankiet - nauczyciele pedagodzy Liczba ankiet - studenci Doświadczenia w praktykach sprzed projektu24- Warsztaty Komunikacja interpersonalna1955 Zajęcia terenowe Centra edukacyjne - Gdynia-21 Zajęcia terenowe Palmiarnia-48 Warsztaty Multimedialne środki dydaktyczne-40 Po praktykach w szkole podstawowej2429 Warsztaty Jak prowadzić zajęcia w terenie21- Łącznie: 88193 281

24 Zakres Ankiety Liczba ankiet – nauczyciele pedagodzy dyrektorzy Liczba ankiet - studenci Zajęcia terenowe w Chalinie-28 Ankieta sprzętowa48- Zajęcia terenowe we Wrocławiu: ZOO i Humanitarium -52 Po praktykach w szkole gimnazjalnej1227 Po praktykach w szkole podstawowej (drugi cykl)2229 Warsztaty Integrowanie wiedzy przyrodniczej2245 Łącznie: 104181 285

25

26

27


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google