Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2016 Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2016 Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2016 Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu

2 Egzamin gimnazjalny 2016 1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3 Egzamin gimnazjalny 2016 Zbiórka uczniów w szkole codziennie o godz. 8:30

4 Egzamin gimnazjalny 2016

5 Organizacja egzaminu gimnazjalnego Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia):  losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;  kodowanie arkusza egzaminacyjnego;  sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego;  rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela;

6 Organizacja egzaminu gimnazjalnego  zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety;  zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy ;  nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników;  konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

7 W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy: a) powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych b) każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). c) dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. d) przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

8 W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że: a) na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi b) po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

9 W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 4. Jeżeli w trakcie egzaminu gimnazjalnego wystąpi konieczność unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z przyczyn określonych w pkt. 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Wyniki egzaminu uczniowie poznają 17 czerwca 2016 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 24 czerwca 2016 r.

11 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.05.2016r. - 10.06.2016 r. do godz.15.00 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24.06.2016r. -28.06.2016 r. do godz.15.00

12 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 29.06.2016r. - 01.07.2016r.

13 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.07.2016r. o godz.12.00 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku od 05.07.2016r. od godz.12.30. do 07.07.2016r. do godz.15.00

14 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2016r. do godz. 15.00

15 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.07.2016r. godz.12.00 Postępowanie uzupełniające: 13.07.2016r. - 19.07.2016r. do godz.15.00

16 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żarskim odbywać się będzie elektronicznie !

17 Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2016 Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google