Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Przed sprawdzianem/egzaminem 3 Przygotowania do sprawdzianu/egzaminu Przygotowania Styczeń – ostatnie zmiany w danych przekazanych OKE Luty – powołanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Przed sprawdzianem/egzaminem 3 Przygotowania do sprawdzianu/egzaminu Przygotowania Styczeń – ostatnie zmiany w danych przekazanych OKE Luty – powołanie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Przed sprawdzianem/egzaminem

3 3 Przygotowania do sprawdzianu/egzaminu Przygotowania Styczeń – ostatnie zmiany w danych przekazanych OKE Luty – powołanie zespołów egzaminacyjnych Luty – poinformowanie uczniów oraz rodziców Marzec – powołanie i szkolenie ZN 2016

4 4 Podsumowanie przygotowań do egzaminów Marzec

5 5 Błędy w danych zgłoszonych do OKE ? Kod szkoły Pesel 1 Pesel 2 Pesel 3 Pesel 4 Nazwisko 1 Nazwisko 3 Nazwisko Wykazy do ponownej weryfikacji OBIEG

6 6 Sprawdzenie danych zgłoszonych do OKE

7 7

8 8 Kody kreskowe

9 9 Dostawa materiałów egzaminacyjnych EgzaminTermin egzaminuDystrybucja sprawdzian05.04.2016 Dostawa materiałów do szkół (placówek, ośrodków) nastąpi: - w dniu 4 kwietnia 2016 r. w godzinach 08:00 - 13:00 gimnazjalny18-20.04.2016 Dostawa materiałów do szkół (placówek, ośrodków) nastąpi w sesji kwietniowej:  w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach 5:00 – 7:30 do części humanistycznej  w dniu 19 kwietnia 2016 r. w godzinach 5:00 – 7:30 do części matematyczno-przyrodniczej  w dniu 20 kwietnia 2016 r. w godzinach 5:00 – 7:30 do części z języka obcego nowożytnego.

10 10 Dostawa arkuszy dodatkowo zamawianych Arkusze zakodowane – bez imion i nazwisk Konieczne będzie wcześniejsze przygotowanie karteczek z nadanym kodem i nazwiskami tych uczniów Przesyłka z CKE Arkusze dostosowane

11 11 Powołanie zespołów egzaminacyjnych Podpisy: 1. Oświadczenie 2. Szkolenie

12 12 Składy Zespołów Nadzorujących skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego – co najmniej 2 nauczycieli możliwości zastąpienia jednego z nauczycieli wchodzących w skład ZN nauczycielem wspomagającym lub specjalistą w przypadku sprawdzianu możliwości powołania w skład ZN nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian możliwości powołania w skład ZN wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu Zespoły Nadzorujące ZN

13 13 Przygotowanie sal egzaminacyjnych Należy sprawdzić: stan techniczny odtwarzaczy płyt CD, głośników właściwe odtwarzanie ścieżek: teksty do poszczególnych zadań są nagrane na CD jako odrębne ścieżki odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki rozmieszczenie sprzętu gwarantujące wysoką jakość dźwięku

14 14 Przygotowanie sal egzaminacyjnych Należy przygotować: losy z numerami stolików kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) naklejki z kodami kreskowymi przygotowane przez OKE kartki z danymi, które umożliwią sprawdzenie poprawności danych na naklejkach

15 15 Dokumentacja listy zdających do wywieszenia na drzwiach do sali Wykazy uczniów w sali Protokoły zbiorcze W dwóch egzemplarzach

16 16 O O O O N O O O O Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Kruk Kruk Kruk Kruk Julia Mazur J Mazur Alicja Kruk AliKruk L Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej nr 1 Sprawdzian Część pierwsza Wykaz uczniów w sali Wypełniany danymi z systemu OBIEG Wypełniany przez Zespół Nadzorujący

17 17 W dniu sprawdzianu/egzaminu Przewodniczący ZN sprawdzają: usunięcie z sali pomocy dydaktycznych ustawienie ponumerowanych stolików przygotowanie losów z numerami stolików przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowanych warunków sprawdzianu/egzaminu przygotowanie miejsc dla członków ZN oraz obserwatorów umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara i tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu umieszczenie przed salą, w widocznym miejscu list zdających przygotowanie sprzętu przygotowania zapasowych przyborów do pisania

18 18 Przed rozpoczęciem sprawdzianu/egzaminu PZE przekazuje każdemu przewodniczącemu ZN: odpowiednią liczbę arkuszy egzaminacyjnych wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej, wydrukowany z systemu OBIEG formularz Protokołu przebiegu danej części sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej płyty CD w przypadku części drugiej sprawdzianu i trzeciej części egzaminu zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych (foliowe i papierowe)

19 19 Przed rozpoczęciem egzaminu

20 20 W czasie sprawdzianu/egzaminu

21 21 Na początku sprawdzianu/egzaminu

22 22 W trakcie sprawdzianu/egzaminu

23 23 Zakończenie pracy przed czasem Zakończenie pracy przed czasem

24 24 Po sprawdzianie/egzaminie

25 25

26 26 Zaznaczenie uprawnień ucznia 26 X X dysgrafia

27 27 Instrukcja pakowania Zmiany w 2016 r.:  do kopert zwrotnych należy spakować tylko same prace i/lub karty  prace uczniów, którzy mają prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi nie będą oddzielane do osobnej koperty. Prace te należy zapakować razem z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi uczniów piszących egzamin w danej sali - według instrukcji OKE  wykazy zdających z każdej sali należy dołączyć do protokołów zbiorczych 1 2

28 28 Uwaga: Należy sprawdzić, czy w zeszytach zadań nie zostały karty odpowiedzi

29 29 Uwaga: Należy sprawdzić, czy w zeszytach zadań nie zostały karty rozwiązań lub karty odpowiedzi

30 30 Protokół zbiorczy nieobecności unieważnienia uwagi

31 31 Weryfikacja wykazu zdających w czerwcu SP 22 kwietnia SP 22 kwietnia EG 29 kwietnia

32 32 Materiały w systemie OBIEG

33 33 Małgorzata Kuźniak-Stankowska Wydział Organizacyjno-Administracyjny OKE w Krakowie

34 34


Pobierz ppt "1. 2 Przed sprawdzianem/egzaminem 3 Przygotowania do sprawdzianu/egzaminu Przygotowania Styczeń – ostatnie zmiany w danych przekazanych OKE Luty – powołanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google