Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram działań KANDYDATA do samorządowego gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Szkolenie dla Rodziców uczniów Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram działań KANDYDATA do samorządowego gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Szkolenie dla Rodziców uczniów Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram działań KANDYDATA do samorządowego gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Szkolenie dla Rodziców uczniów Szkoła Podstawowa Nr 312 w Warszawie Przygotowanie: Magdalena Herda

2 od 4 kwietnia  Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą gimnazjów.  System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:  www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl

3 od 30 marca do 9 kwietnia  Kandydaci - uczniowie szkół podstawowych w Warszawie odbierają ze swoich placówek loginy i hasła.

4 od 11 kwietnia do 10 maja do16 00 Kandydaci:  logują się w systemie,  uzupełniają wniosek/zgłoszenie  wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie,  wydrukowany, podpisany przez siebie i rodziców/opiekunów wniosek/zgłoszenie, składają w gimnazjum pierwszego wyboru.

5 18 maja, godz. 9.00  Kandydat, który wybierze dwujęzyczną grupę rekrutacyjną, bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych.

6 od 13 maja do 19 maja (w terminie wyznaczonym przez szkołę)  Kandydat, który wybierze sportową grupę rekrutacyjną, bierze udział w próbie sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.

7  Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja do godz. 15.00.

8 od 24 czerwca od 9.00 do 27 czerwca do godz. 16 00  Kandydaci, niebędący uczniami szkoły podstawowej prowadzonej przez m. st. Warszawę, wprowadzają samodzielnie do systemu oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu oraz informacje o osiągnięciach.

9 do 24 czerwca do godz. 9 00  Kandydaci, będący uczniami szkoły podstawowej prowadzonej przez m. st. Warszawę, sprawdzają poprawność wprowadzonych do systemu przez szkołę ocen ze świadectwa, wyniku sprawdzianu oraz informacji o innych osiągnięciach.

10 UWAGA! W przypadku stwierdzenia błędów należy poinformować szkołę podstawową. Błędy zauważone po 24 czerwca po godz. 9ºº należy zgłaszać w gimnazjum pierwszego wyboru.

11 od 24 czerwca do 28 czerwca do godz. 16 00  Rodzice kandydata, którzy złożyli zgłoszenie w gimnazjum obwodowym, składają oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.  Rodzice kandydata, którzy złożyli wniosek w szkole pierwszego wyboru dołączają kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają oryginały tych dokumentów do wglądu.

12 Od 24 czerwca od 9.00 do 28 czerwca do 15.00  Rodzice kandydatów sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku/zgłoszenia, a w przypadku stwierdzenia błędu zgłaszają go w gimnazjum pierwszego wyboru.

13 15 lipca, godz. 13.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 Od 18 lipca do 19 lipca do godz. 15:00  Rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów.

15 UWAGA!  W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

16 21 lipca godz. 13.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

18 od 22 lipca do 29 lipca godz. 15 00  Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 Od 1 do 2 sierpnia  Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do dwujęzycznej lub sportowej grupy rekrutacyjnej przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej.

20 do 3 sierpnia do godz. 15.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej i pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

21 17 sierpnia, godz. 13.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 Od 18 sierpnia do 19 sierpnia do godz. 15.00  Rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów.

23 UWAGA!  W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

24 22 sierpnia, godz. 13.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 UWAGA!  W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

26  Informacje na temat rekrutacji publikowane pod adresem www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce Rekrutacja>>Gimnazjum

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Harmonogram działań KANDYDATA do samorządowego gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Szkolenie dla Rodziców uczniów Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google