Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ING BANK Faktoring –Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych oferujemy faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu, pełny).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ING BANK Faktoring –Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych oferujemy faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu, pełny)."— Zapis prezentacji:

1 ING BANK Faktoring –Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych oferujemy faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu, pełny). Produkt ten łączy w sobie korzyści wynikające z finansowania i ubezpieczenia należności. –Standardowe zasady współpracy: –przejęcie ryzyka do 85% kwoty faktury brutto, –zaliczkowanie faktur do 80% kwoty faktury brutto, –finansowanie faktur z maksymalnym terminem płatności — do 90 dni, –indywidualne podejście w sposobie monitowania każdego odbiorcy – wg instrukcji Klienta, –dwa sposoby naliczania i pobierania odsetek „z dołu”, (raz w miesiącu) na zasadzie kredytu w rachunku bieżącym oraz „z góry” na zasadzie dyskonta, od każdej faktury osobno. ING Bank Śląski S.A., Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, www.ingbank.pl

2 ING BANK Zabezpieczenie transakcji Nabywcom surowca drzewnego oferujemy w ramach zabezpieczenia transakcji: –gwarancję płatności, która oznacza podjęte na zlecenie klienta banku (Zleceniodawcę) pisemne zobowiązanie banku, do zapłaty osobie trzeciej (Beneficjantowi, w tym przypadku jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby Zleceniodawca nie dokonał płatności do której był zobowiązany. –ING Bank udziela gwarancji na zlecenie przedsiębiorców, którzy posiadają rachunki bankowe w ING Banku oraz w ocenie ING Banku legitymują się zdolnością kredytową. –linię gwarancyjną - warunkiem przyznania linii jest ustanowienie łącznego zabezpieczenia dla kilku transakcji. Linia ma charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie zobowiązania podjętego przez ING Bank w ramach linii powoduje odnowienie limitu i umożliwia jego ponowne wykorzystanie. ING Bank Śląski S.A., Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, www.ingbank.pl

3 ING BANK Finansowanie działalności bieżącej Nabywcom surowca drzewnego ING Bank oferuje również produkty finansujące bieżącą działalność firmy. Oferta kredytowa naszego Banku to między innymi: kredyt dyskontowy (odwrócony faktoring) - umowa o kredyt dyskontowy zawierana jest zazwyczaj na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie krótkoterminowych zobowiązań kredytobiorcy w obrocie krajowym, które są udokumentowane fakturami. kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej - umowa o odnawialną linię kredytową zawierana jest na jeden rok, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Jej przedłużenie nie wymaga spłaty zadłużenia. Cechą odnawialnej linii kredytowej jest możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu. Każda spłata kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty i daje możliwość ponownego jego wykorzystania. kredyt w rachunku bankowym - jest to kredyt korzystny szczególnie w przypadku braku równomiernych wpływów na rachunek bankowy. Bank określa maksymalną kwotę kredytu, do wysokości której może powstać zadłużenie w całym okresie kredytowania (maksymalnie 1 rok). Przedłużenie okresu kredytowania nie wymaga spłaty całości dotychczasowego zadłużenia. kredyty obrotowe o wydłużonym okresie kredytowania, których maksymalny okres kredytu wynosi 5 lat. Oferta ta obejmuje: 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym, 1-5 letni złotówkowy kredyt obrotowy dostępny w rachunku kredytowym. Kredyty te przeznaczone są dla przedsiębiorstw zgłaszających uzasadnione zapotrzebowanie na finansowanie działalności bieżącej o okresie dłuższym niż 1 rok. Dzięki temu firma ma możliwość pozyskania finansowania na okres dostosowany do jej faktycznych potrzeb, wynikających ze specyfiki sektora, w którym działa. ING Bank Śląski S.A., Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, www.ingbank.pl


Pobierz ppt "ING BANK Faktoring –Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych oferujemy faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu, pełny)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google