Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) - rachunek bieżący przeznaczony dla osób fizycznych (konto osobiste), na który mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł, z wyjątkiem wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia: przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, zlecanie bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich, tzw. stałe zlecenia (opłata za telefon, czynsz), korzystanie z kredytu albo debetu na rachunku.

3 RODZAJE KONT BANKOWYCH konto osobiste konto oszczędnościowe konto młodzieżowe konto studenckie konto firmowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTO OSOBISTE rodzaj rachunku bankowego, przeznaczonego dla osób fizycznych, służy do przetrzymywania środków pieniężnych, do konta dodawana jest karta płatnicza, konto nie posiada żadnych ograniczeń co do częstości wypłacania oraz wpłacania środków pieniężnych, posiada niskie lub zerowe oprocentowanie., często za dokonywanie operacji oraz prowadzenie konta osobistego banki pobierają opłatę, za posiadanie karty płatniczej jest zazwyczaj pobierana prowizja, darmowa wypłata z bankomatów zależy od warunków oferty danego banku.

5 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE konto oszczędnościowe to rodzaj konta osobistego, jego charakterystyczną cechą jest wysokość oprocentowania, banki oferują konto oszczędnościowe w opozycji do lokat bankowych, konto takie posiada wszystkie cechy rachunku bieżącego, a przy tym jest oprocentowane, konto oszczędnościowe oferuje więcej możliwości niż lokata bankowa. Przede wszystkim jeśli chodzi o dostęp do środków pieniężnych. Jest on nieograniczony, należy liczyć się z pobieraniem opłat przez bank za każdą wykonywaną operację

6 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTO MŁODZIEŻOWE typ konta osobistego przeznaczonego dla osób w wieku od 13 do 18 lat, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych, przy zakładaniu konta potrzebny jest udział osoby dorosłej, która jest prawnym opiekunem młodego klienta, konto daje takie same możliwości jak konto osobiste dorosłej osoby, można dokonywać przelewów oraz płatności kartą, ponieważ do konta młodzieżowego dodawana jest karta płatnicza, jedynymi ograniczeniami mogą być limity wypłat oraz ograniczenie kwotowe przy płatnościach kartą.

7 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTO STUDENCKIE konto bankowe dedykowane studentom, posiada preferencyjne warunki dla osób studiujących, charakteryzuje się łatwością dostępu oraz wysokością pobieranych prowizji, zazwyczaj konto studenckie jest odpowiednikiem konta osobistego, jedynie może różnić się brakiem lub symboliczną opłatą za dokonywanie operacji finansowych, nie są wymagane stałe miesięczne wpływy na konto, prowadzenie rachunku w większości banków jest darmowe, jednak obowiązuje opłata za korzystanie z karty płatniczej, możliwość bezpłatnego wypłacania gotówki z bankomatów

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTO FIRMOWE konto bankowe, przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w większości przypadków ich prowadzenie jest bezpłatne, służy m.in. do przelewów dokonywanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u, często przy zakładaniu konta firmowego, można ubiegać się o kredyt na działalność gospodarczą, do konta firmowego dodawana jest karta płatnicza, przy zakładaniu konta należy przedstawić wszystkie wymagane dokumenty, które poświadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniem kont firmowych zajmują się osoby prawnie do tego upoważnione.

9 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CO JEST WAŻNE PRZY WYBORZE BANKU do czego potrzebne jest nam konto bankowe, wysokość opłat i prowizji za prowadzenie konta, używanie karty płatniczej, przelewy, wpłaty i wypłaty, lokalizacja placówek bankowych, liczba bankomatów, dostępność usług (np. przez internet, telefon, bankomat), oprocentowanie konta, czy będziemy mogli otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach.

10 A. posiadanie konta bankowegoB. brak konta bankowego zaletywadyzaletywady - mogę łatwo zarządzać swoimi finansami: zakładać lokaty, inwestować, korzystać z kredytów, - oprocentowane pieniądze na koncie nie tracą na wartości z powodu inflacji, - bezpieczeństwo moich pieniędzy zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, - mam łatwy dostęp do swojego rachunku przez: bankomat Internet, SMS, telefon, -mam możliwość bezgotówkowego otrzymywania należności i regulowania zobowiązań, - mogę zlecić bankowi regulowanie stałych płatności i zapomnieć o terminach, opłatach za czynsz, gaz, światło, itp. - ponoszę koszty opłat i prowizji bankowych, - mogę mieć ograniczony dostęp do gotówki (limity wypłat, brak łączności, zamknięty bank), -muszę pamiętać numery PIN, hasła, - moja karta może ulec uszkodzeniu, zostać skradziona, zagubiona. - zawsze mogę zobaczyć i policzyć swoje pieniądze, - mam nieograniczony dostęp do pieniędzy (w portfelu, schowku), - wszelkie płatności mogę regulować natychmiast, bez pośrednictwa banku, - nie ponoszę kosztów współpracy z bankiem, - nie muszę ujawniać bankowi stanu swoich finansów. - dużo gotówki zajmuje dużo miejsca, zdarzają się fałszywki, - pieniądze, które „leżą” tracą na wartości z powodu inflacji, - pieniądze mogą mi ukraść lub mogę je zgubić, -muszę osobiście regulować stałe płatności, - aby założyć lokatę, zainwestować, uzyskać kredyt muszę udać się do banku, - mogę mieć trudności z uzyskaniem kredytu, - tracę czas na stanie w kolejkach i wypełnianie różnych formularzy (przekazy, polecenia wpłaty, wypłaty itp.), Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTY PŁATNICZE Karta płatnicza to elektroniczny środek płatniczy wydawany przez banki, który stanowi podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozwala ona na podejmowanie gotówki z bankomatu i/lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Stanowi ekwiwalent gotówki (nie pieniądza) i umożliwia regulowanie płatności w sposób bezgotówkowy.

12 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RODZAJE KART PŁATNICZYCH kredytowe - związane z przyznaniem przez bank limitu kredytowego. Bank udziela kredytu posiadaczowi karty (zazwyczaj oprocentowanego). Użytkownik karty okresowo dostaje rozliczenie transakcji wykonanych kartą. debetowe - karty wydawane do rachunku bankowego. Obciążają one konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu konta posiadacza karty. obciążeniowe (charge) - połączenie karty kredytowej i debetowej. Karty te są wydawane posiadaczowi rachunku bankowego. Bank udziela mu kredytu i co jakiś czas (najczęściej 1 miesiąc) wystawia rozliczenie, którego równowartość pobiera z jego konta.

13 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AWERS KARTY PŁATNICZEJ

14 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REWERS KARTY PŁATNICZEJ

15 Posiadanie karty daje przywileje, ale również wiąże się z obowiązkami chociażby nawet związanymi z posiadaniem kodu PIN (ang. Personal Identification Number). Kod PIN najczęściej składa się z czterech cyfr, które musimy zapamiętać. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKATY BANKOWE Lokata bankowa (depozyt bankowy) – najczęściej kwota pieniężna powierzona bankowi przez klienta na czas określony (wkład terminowy). Przyjmując te środki bank zobowiązuje się do wypłacenia właścicielowi lokaty zdeponowanej kwoty powiększonej o naliczone odsetki. Ich wysokość zależy od oprocentowania lokat oraz częstotliwości kapitalizowania.

17 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RODZAJE LOKAT BANKOWYCH ▲ lokata terminowa - depozyt bankowy, złożony na określony z góry czas (np. miesiąc, rok) ▲ lokata dynamiczna - lokata, której umowa przewiduje wzrost oprocentowania środków w kolejnych okresach oszczędzania (miesiącach); pozwala na wcześniejsze podjęcie środków bez utraty odsetek ▲ lokata negocjowana - lokata, w której klient banku ma możliwość negocjowania z nim oprocentowania i innych warunków umowy ▲ lokata rentierska - lokata charakteryzująca się tym, że odsetki, jakie przynosi, nie są kapitalizowane (dopisywane do pierwotnej kwoty depozytu), ale wypłacane posiadaczowi takiej lokaty lub wskazanej przez niego osobie –rentierowi. ▲ lokata strukturyzowana - polega na tym, że część środków klienta inwestowana jest w bezpieczne obligacje bądź lokaty a pozostała część (ok. 20%) w ryzykowne opcje.

18 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoba, która zakłada lokatę terminową, musi zwrócić uwagę na: wysokość kwoty minimalnej, która powinna zostać złożona na lokacie wysokość oprocentowania lokaty rodzaj oprocentowania – stałe czy zmienne różnicę pomiędzy wysokością oprocentowania lokaty i stopą inflacji dopisanie odsetek do kapitału lub na odrębnym rachunku częstotliwość kapitalizacji odsetek wysokość dodatkowych opłat, związanych z założeniem lokaty możliwość negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku złożenia większej kwoty pieniędzy.

19 ▲ Odsetki proste – obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu, na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu. przykład 1.Kapitał początkowy – 20 000 zł, oprocentowanie – 5% a) lokata rocznab) lokata 6 miesięcy odsetki=20 000*5% odsetki=1 000 zł odsetki=20000*5%/2 odsetki=500 zł Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sposoby obliczania odsetek bankowych

20 ▲ Odsetki składane – po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza się odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania. Przykład 2. Kapitał początkowy 20000 zł, oprocentowanie 5% a) lokata roczna, kapitalizacja co 6 miesięcy O= 20000*5%/2=500 zł O= 20500*5%/2=512,5 odsetki po roku= 500 zł+512,50 zł=1012,50 zł * * nie uwzględniono podatku od odsetek bankowych 19% sposoby obliczania odsetek bankowych

21 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITALIZACJA ODSETEK częstotliwość, z jaką dopisywane są odsetki do złożonych w banku oszczędności. Od tej łącznej sumy naliczane są z kolei dalsze odsetki. Im częściej bank dokonuje kapitalizacji odsetek, tym więcej zyskuje oszczędzający.

22 opracowała: Renata Woś


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google