Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje banków i usługi bankowe. Prawo bankowe ustala ! *rodzaje banków *zakres czynności banków *odpowiedzialność banków *zadania nadzoru bankowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje banków i usługi bankowe. Prawo bankowe ustala ! *rodzaje banków *zakres czynności banków *odpowiedzialność banków *zadania nadzoru bankowego."— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje banków i usługi bankowe

2 Prawo bankowe ustala ! *rodzaje banków *zakres czynności banków *odpowiedzialność banków *zadania nadzoru bankowego

3 Powstanie i rozwój banków * Instytucje bankowe w starożytności: Babilon, Grecja, Rzym * Odrodzenie bankowości w miastach włoskich w XI wieku * Podstawowe funkcje * Podstawowe funkcje : emisja pieniądza, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, pośredniczenie w przekazywaniu środków finansowych

4 Historia bankowości w Polsce * Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (1825) * Bank Handlowy S.A. w Warszawie (1870) * Okres międzywojenny * Okres międzywojenny: Polski Bank Przemysłowy, Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski S.A., Pocztowa Kasa Oszczędności, Państwowy Bank Rolny, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Kasa Opieki S.A., banki prywatne, wiejskie spółdzielnie kredytowe, domy bankowe, kantory wymiany.

5 * Po II wojnie światowej * Po II wojnie światowej: likwidacja banków poza PKO S.A., utworzenie na wzór ZSRR Narodowego Banku Polskiego jako jedynego banku pełniącego wszystkie funkcje, na wsi zaczęły działać banki spółdzielcze * Decentralizacja systemu bankowego w Polsce (1989) * Wyodrębnienie mniejszych banków z NBP i ich prywatyzacja

6 Podstawowe działania i funkcje banków * uniwersalizm * samodzielność * konkurencyjność * samofinansowanie * komercjalizm ciągłe poszerzanie zakresu czynności bez ograniczeń terytorialnych i branżowych autonomiczne podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie konsekwencji zgodnie z prawem bankowym przyciąganie jak największej liczby klientów atrakcyjnością, solidnością, różnorodnością usług pokrywanie kosztów działalności i zobowiązań z kapitału własnego lub pozyskanego dążenie do maksymalizacji zysku przy minimalizowaniu kosztów

7 Rola NBP jako banku centralnego * Emisja pieniądza gotówkowego * Świadczenie usług na rzecz banków komercyjnych * Prowadzenie rachunków i rozliczeń państwa * Kontrola ilości pieniądza i wielkości kredytów w gospodarce

8 Rada Polityki Pieniężnej * Zespół niezawisłych specjalistów * Ustala wysokość stopy procentowej, wg której NBP udziela kredytów i pożyczek bankom komercyjnym * Czuwa nad ograniczeniem inflacji * Zapewnia bezpieczeństwo całego systemu finansowego państwa

9 Usługi banków komercyjnych * konto osobiste * lokaty terminowe * lokaty dynamiczne * lokaty rentierskie rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, wpływy z dochodów, regulowanie należności umowy z bankiem zawierane na określony czas, wypłata odsetek i kapitału po okresie korzystania przez bank umowy, z których klient może wycofać się przed końcem ich trwania bez utraty odsetek umowy długoterminowe, bank wypłaca odsetki w regularnych odstępach czasu

10 Rodzaje kredytów bankowych * w rachunku osobistym * konsumpcyjny * hipoteczny wypłata większej ilości środków niż wynosi aktualny stan konta na określone potrzeby, spłata ustalana indywidualnie długoterminowy, zaciągany na finansowanie budownictwa mieszkaniowego lub nabycie domu czy mieszkania

11 Rodzaje kredytów dla firm * obrotowy * inwestycyjny finansowanie bieżącej działalności finansowanie stworzenia lub powiększenia majątku trwałego

12

13 * Bank spółdzielczy jest spółdzielnią i posiada osobowość prawną.Założony jest na czas nieokreślony.W ramach Banku Spółdzielczego tworzą się :fifie,punkty kasowe podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.

14 * Spółdzielczy Bank działa w interesach swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych,jednostek organizacyjnych.

15 * Przyjmuje wkłady pieniężne płatne na każde żądanie * Prowadzi lokaty terminowe * Zakłada rachunki bankowe np. dla rolników * Udziela kredytów * Prowadzi bankowe rozliczenia pieniężne * Wydaje karty płatnicze

16 * Zebranie przedstawicieli –walne zgromadzenie * Rada Nadzorcza * Zarządy * Zebranie grup członkowskich

17 Warunki przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów a – w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w przypadku osoby prawnej jej nazwę i siedzibę.

18 ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELIŁA NAM KIEROWNICZKA BANKU W RADZANOWIE PANI: Anna Ofiara

19 *Senator Małgosia *Neska Dominika *Wierzgała Iza *Borowska Ewelina *Neska Klaudia


Pobierz ppt "Rodzaje banków i usługi bankowe. Prawo bankowe ustala ! *rodzaje banków *zakres czynności banków *odpowiedzialność banków *zadania nadzoru bankowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google