Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Dla studentów spoza Unii Europejskiej oraz spoza krajów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Dla studentów spoza Unii Europejskiej oraz spoza krajów."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Dla studentów spoza Unii Europejskiej oraz spoza krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

2 ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zm.)

3 Każdy ubezpieczony w NFZ od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może bezpłatnie korzystać ze wszystkich świadczeń finansowanych przez NFZ np.:  Lekarz pierwszego kontaktu  Lekarz stomatolog  Lekarz specjalista  Leczenie szpitalne NFZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

4 NFZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Studenci * mogą ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego * spoza Unii Europejskiej oraz spoza krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

5 ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zm.)

6 Kto może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego ?  Osoba posiadająca prawo pobytu i miejsce zamieszkania w Polsce  Osoba, która nie posiada obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej / EFTA (np. zatrudnienia, pozarolniczej działalności gospodarczej, statusu członka rodziny) ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

7 Dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęci :  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż;  osoby odbywające staż adaptacyjny;  odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

8 Objęcie ubezpieczeniem i jego ustanie  Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ – jednak nie wcześniej, niż z dniem złożenia wniosku  Umowa zostaje rozwiązana na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczonego w NFZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

9 Wysokość składek z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w 2014 r.  wysokość składki dla studentów cudzoziemców wynosi: 46,80 zł miesięcznie  podstawa wymiaru składki 520 zł  wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy jej wymiaru  składka jest miesięczna i niepodzielna  składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu (także za niepełny miesiąc) należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

10 Ubezpieczenie członków rodziny  Jeżeli student chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zamieszkujących na terenie RP np. dziecko, małżonka, rodziców (nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu ) musi zawrzeć umowę na warunkach ogólnych;  W tym celu konieczna jest zmiana rodzaju umowy - tym samym zmienia się wysokość miesięcznej składki;  W III kwartale b.r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (na warunkach ogólnych) wynosiła 354,95 zł. miesięcznie tj. 9% podstawy jej wymiaru – 3 943,91 zł;  Liczba zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny nie ma wpływu na wysokość składki;  Członków rodziny należy zgłosić do ubezpieczenia osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia, poprzez złożenie wypełnionego dokumentu ZUS ZCNA. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

11 kontakt  Pozostałe informacje w prezentacji:  Ubezpieczenie NFZ – część 2 ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ


Pobierz ppt "Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ Dla studentów spoza Unii Europejskiej oraz spoza krajów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google