Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedozwolone postanowienia umowne we wzorach umów pośrednictwa handlu nieruchomościami ` Zygmunt Rajchemba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedozwolone postanowienia umowne we wzorach umów pośrednictwa handlu nieruchomościami ` Zygmunt Rajchemba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura."— Zapis prezentacji:

1 Niedozwolone postanowienia umowne we wzorach umów pośrednictwa handlu nieruchomościami ` Zygmunt Rajchemba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu

2 Najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym nazwy wzorców umownych wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży – kupnie - zamianie – najmie nieruchomości / domu / lokalu. umowa pośrednictwa umowa pośrednictwa umowa dotycząca sprzedaży/kupna/zamiany/najmu nieruchomości/lokalu umowa dotycząca sprzedaży/kupna/zamiany/najmu nieruchomości/lokalu umowa zlecenie umowa zlecenie umowa zlecenia pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/zamianie/wynajmie nieruchomości/lokalu umowa zlecenia pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/zamianie/wynajmie nieruchomości/lokalu

3 Rodzaje najczęściej spotykanych nieprawidłowości we wzorcach umów dotyczących usług pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/zamianie/najmie nieruchomości/lokalu. 1. Zastrzeżenie rażąco wygórowanej kary umownej. 2. Zastrzeżenie, iż skutki zawarcia transakcji, z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi, powstają również po zakończeniu terminu na który została zawarta umowy pośrednictwa. 3. Zastrzeżenie, iż umowa może być rozwiązana jedynie za zgodą obopólną stron po uregulowaniu przez zleceniodawcę wszelkich kosztów naliczonych przez pośrednika. 4. Zastrzeżenie odsetek za zwłokę w zapłacie prowizji w wysokości znacznie przekraczającej odsetki ustawowe. 5. Zastrzeżenie, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie przedmiotowej umowy jest sąd właściwy dla siedziby pośrednika.

4 Przykładowe sytuacje zastrzeżenia przez pośrednika kary umownej: 1. Rezygnacja przez klienta ze sprzedaży/wynajmu przedmiotowej nieruchomości. 2. Dokonanie transakcji z klientem nie skojarzonym przez pośrednika. 3. Dokonanie transakcji z osoba bliską (współmałżonkiem, członkiem rodziny, współpracownikiem). 4. Dokonanie transakcji po okresie obowiązywania umowy (bezterminowo lub w ciągu określonego czasu od wygaśnięcia umowy) z klientem poleconym przez pośrednika.


Pobierz ppt "Niedozwolone postanowienia umowne we wzorach umów pośrednictwa handlu nieruchomościami ` Zygmunt Rajchemba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google