Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC MŁODEGO PRZEDSIĘBIO RCY CZYLI, JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRME.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC MŁODEGO PRZEDSIĘBIO RCY CZYLI, JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRME."— Zapis prezentacji:

1

2 ABC MŁODEGO PRZEDSIĘBIO RCY

3 CZYLI, JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRME

4

5 Działalność gospodarcza O każda działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa O wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców O czynność, która została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy

6 O czym powinien pamiętać młody przedsiębiorca

7 ! Tylko długi i wytrwały proces może przynieść wymierne korzyści

8 ! Firmę buduje się nieustannie

9 ! Pozyskiwanie nowych klientów oraz dotychczasowych wiąże się zawsze z wieloma trudnościami i zajmuje sporo czasu

10 ! Ułatwieniem dla młodego przedsiębiorcy będzie zaangażowanie w niektóre czynności firmy zewnętrznej, na przykład księgowością może zająć się zatrudniona w takim charakterze osoba z zewnątrz, która korzystnie oraz bez pomyłki rozliczy firmę.

11

12 KROK PO KROKU

13 Zaczynamy od wpisania w przeglądarkę internetową adresu firma.gov.pl i wypełnienia na niej formularza CEIDG. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS. W przypadku wspólników spółki cywilnej –każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

14

15 Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Jeśli zakładamy spółkę, to należy w Urzędzie złożyć druk NIP-2 oraz NIP D. Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT czy podatnikiem VAT-R.

16

17 W ZUS-ie uzupełniamy druk ZUA, jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. Z kolei ZZA używa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA.

18

19 Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji. Podobnie jest z Sanepidem - jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w tym miejscu należy sobie darować. Niektóre dziedziny działalności (np. gastronomia) wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

20 Pieczątka Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne Najbardziej rygorystyczne pod tym względem okazują się banki. Podobno można się nawet spotkać z odmową założenia konta firmowego, jeśli nie posiada się pieczątki. W skrócie, co umieszcza się na takiej pieczęci: pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy), adres siedziby, może być telefon i faks, REGON, NIP.

21 Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

22 Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak: - wysokości opłat za: prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe - możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon - ilość oddziałów i bankomatów

23

24 “Bez względu na to ile ludzie zarabiają, mają tendencję do wydawania całej tej kwoty i trochę więcej oprócz tego.” Prawo Parkinsona

25 Dziękujemy za uwagę Natalia Cieślik Joanna Jabłonowska


Pobierz ppt "ABC MŁODEGO PRZEDSIĘBIO RCY CZYLI, JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRME."

Podobne prezentacje


Reklamy Google