Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dla nabywców surowca drzewnego od PGL Lasy Państwowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dla nabywców surowca drzewnego od PGL Lasy Państwowe."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dla nabywców surowca drzewnego od PGL Lasy Państwowe

2  Oferta została przygotowana przez BOŚ S.A. w celu zabezpieczenia rozliczeń transakcji sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe  Indywidualne warunki oferty kierowane są do stałych kontrahentów PGL Lasy Państwowe, współpracujących z PGL LP min. 2 lata

3 1.Gwarancje bankowe 2.Factoring pełny 3.Kredyt rewolwingowy 4.Cesja praw z lokat 5.Pośrednictwo w ubezpieczaniu transakcji Oferta zawiera

4 Gwarancje bankowe Produkt gwarancje zapłaty za drewno wystawiane na rzecz PGL Lasy Państwowe Dla kogo dla wszystkich nabywców drewna Kwota gwarancji od 10.000 PLN do 2.000.000,- PLN Okres gwarancji do 12 miesięcy Cena 0,5% kwartalnie od kwoty gwarancji Zabezpieczenie jedynie w formie weksla in blanco Uproszczona procedura przyznania Gwarancji: krótki okres rozpatrzenia wniosku - do 7 dni roboczych brak konieczności przedstawienia prognoz finansowych

5 Produkt finansowanie należności od nabywców drewna; transakcje realizowane w ramach umowy generalnej zawartej z Lasami Państwowymi  limit umowy 50.000.000,- PLN  limit na jednego kontrahenta 2.000.000,- PLN Faktorant jednostki PGL Lasy Państwowe Dłużnik przedsiębiorstwa prowadzące pełną rachunkowość Zabezpieczenie PGL Lasy Państwowe:  weksel własny in blanco  oświadczenie o poddaniu się egzekucji  pełnomocnictwo do rachunku Dłużnicy:  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777k.p.c.;brak rzeczowych zabezpieczeń Factoring pełny (1)

6 Factoring pełny (2) Warunki transakcji:  termin płatności za faktury do 2 dni roboczych  kwota finansowania do 80% wartości faktury Cena:  prowizja przygotowawcza 0,2% kwoty limitu + 22% VAT  prowizja operacyjna 0,2% kwoty finansowanej przez Bank faktury + 22% VAT  odsetki dyskontowe uzależnione od okresu finansowania (WIBOR 1M/3M/6M + od 1% do 3% + 22% VAT)

7 Kredyt rewolwingowy (1) Produkt kredyt finansujący zakup drewna od PGL LP Dla kogo dla wszystkich stałych nabywców drewna;współpraca z PGL LP min. 2 lata Kwota kredytu ustalana indywidualnie w wysokości zabezpieczającej rozliczenie transakcji kupna drewna Okres kredytowania do 12 miesięcy; Zabezpieczenie jedynie w formie weksla in blanco;

8 Kredyt rewolwingowy (2) Cena:  Oprocentowanie: WIBOR 1M + 2,5% dla mikroprzedsiębiorstw WIBOR 1M + 1,5% dla pozostałych przedsiębiorstw  Prowizja: 0,8% od kwoty kredytu Uproszczona procedura przyznania kredytu: krótki okres rozpatrzenia wniosku - do 7 dni roboczych brak konieczności przedstawienia prognoz finansowych

9 Cesja praw z lokat Produkt BOŚ S.A. będzie pośredniczył w zakresie zabezpieczenia transakcji kupna drewna w zakresie: przyjmowania depozytów sporządzania umów cesji przyjmowania i realizowania dyspozycji blokad środków potwierdzania pełnomocnictw Deponenci nabywcy drewna od PGL LP Depozytariusz Bank Ochrony Środowiska S.A. Uprawnieni z lokat jednostki PGL LP Cena 50 PLN za dokonanie blokady

10 Pośrednictwo w ubezpieczaniu transakcji Produkt należności PGL LP z tytułu transakcji zakupu drewna; BOŚ S.A. będzie uczestniczył w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń wskazanymi przez PGL LP Ubezpieczony nabywcy drewna poprzez Portal Leśno-Drzewny Uposażeni PGL LP Ubezpieczyciel towarzystwo ubezpieczeniowe wskazane przez PGL LP Cena negocjowana, uzależniona od zakresu współpracy Banku


Pobierz ppt "Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dla nabywców surowca drzewnego od PGL Lasy Państwowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google