Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank BGŻ Zielona Linia to specjalna oferta faktoringowa Banku BGŻ kierowana do Nadleśnictw i ich Klientów –finansowanie Nadleśnictwu 100% wierzytelności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank BGŻ Zielona Linia to specjalna oferta faktoringowa Banku BGŻ kierowana do Nadleśnictw i ich Klientów –finansowanie Nadleśnictwu 100% wierzytelności."— Zapis prezentacji:

1 Bank BGŻ Zielona Linia to specjalna oferta faktoringowa Banku BGŻ kierowana do Nadleśnictw i ich Klientów –finansowanie Nadleśnictwu 100% wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna z odroczonym terminem płatności (maksymalnie nawet do 210 dni), oraz –przejęcie przez Bank ryzyka braku płatności za zakupione drewno. –w celu nawiązania współpracy Nadleśnictwo zgłasza się do najbliższego oddziału Banku i przekazuje listę odbiorców, do których dostawy chciałoby zabezpieczyć faktoringiem; –Bank kontaktuje się z odbiorcami, aby uzyskać dokumenty niezbędne do dokonania oceny ich zdolności kredytowej –Bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania odbiorcom limitów faktoringowych i przekazuje ją Nadleśnictwu; –Nadleśnictwo zawiera kontrakt handlowy z odbiorcą, a z oddziałem Banku Umowę Ramową umożliwiającą rozpoczęcie nabywania wierzytelności; –Nadleśnictwo rozpoczyna dostawy drewna do odbiorcy i przekazuje faktury do dyskonta w oddziale Banku, z którym zawarło umowę ramową. Bank BGŻ posiadając sieć ponad 250 placówek w Polsce jest w stanie obsłużyć transakcje, w których ten sam odbiorca będzie kupował drewno od różnych Nadleśnictw zlokalizowanych w innych częściach kraju. Centrala Banku BGŻ, Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu, Tel. 0 (22) 860 42 51, Tel. kom. 0 603 068 600, www.bgz.pl

2 Bank BGŻ Gwarancje bankowe: –gwarancja przetargowa, –gwarancja zwrotu zaliczki, –gwarancja dobrego wykonania umowy, –gwarancja zabezpieczająca zapłatę za zakupione towary/usługi, –gwarancja terminowej spłaty kredytu, –akredytywa zabezpieczająca (standby letter of credit), –inne. Centrala Banku BGŻ, Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu, Tel. stac. 0 (22) 860 42 51, Tel. kom. 0 603 068 600, www.bgz.pl

3 Bank BGŻ Inne produkty zabezpieczające ryzyko płatności: –dyskonto weksli bez regresu do Zbywcy, –akredytywa dokumentowa w obrocie krajowym i zagranicznym Odbiorcom oczekującym limitu finansowania niższego niż minimalny pułap dla gwarancji lub faktoringu proponujemy kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych w Banku BGŻ (Kredyt krótkoterminowy umożliwi mniejszym odbiorcom finansowanie zakupu drewna na zasadach przedpłaty lub płatności gotówkowej, bez utraty płynności finansowej. Nadleśnictwo ma zapewnione bezpieczeństwo sprzedaży drewna.) Centrala Banku BGŻ, Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu, Tel. stac. 0 (22) 860 42 51, Tel. kom. 0 603 068 600, www.bgz.pl


Pobierz ppt "Bank BGŻ Zielona Linia to specjalna oferta faktoringowa Banku BGŻ kierowana do Nadleśnictw i ich Klientów –finansowanie Nadleśnictwu 100% wierzytelności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google