Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI REALIZACJA ZMIAN REALIZACJA ZMIAN ORGANIZACYJNO – FUNKCJONALNYCH W POLICJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA GŁÓWNA POLICJI REALIZACJA ZMIAN REALIZACJA ZMIAN ORGANIZACYJNO – FUNKCJONALNYCH W POLICJI."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI REALIZACJA ZMIAN REALIZACJA ZMIAN ORGANIZACYJNO – FUNKCJONALNYCH W POLICJI

2 WZMOCNIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POLICJI   Zwiększono o 90 liczbę policjantów pionu spraw wewnętrznych. Obecnie Biuro Spraw Wewnętrznych liczy 243 etaty policyjne.   Utworzono komórkę techniki operacyjnej w BSW   Powstaje komórka ds. analizy kryminalnej

3 SPECJALNY DOBÓR POLICJANTÓW DO SŁUŻBY W CBŚ i BSW   Przygotowano i skierowano do konsultacji nowelizację artykułu 25 Ustawy o Policji - określenie szczególnych predyspozycji intelektualnych i osobowościowych poprzez: badania psychologiczne, psychotechniczne i symulacyjne kandydatów badania wariograficzne kandydatów do służby w CBŚ i BSW

4 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE   Kadra kierownicza polskiej Policji złożyła oświadczenia o stanie majątkowym   Skierowano do konsultacji nowelizację artykułu 62 Ustawy o Policji Nie złożenie przez policjanta oświadczenia powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną Określenie właściwych przełożonych do weryfikacji oświadczeń   Skierowano do konsultacji nowelizację artykułu 2 ustawy „o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej” Obowiązek składania oświadczeń przez pracowników cywilnych Policji

5 NOWE UPRAWNIENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTÓW WOJEWÓDZKICH POLICJI   Opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w zakresie nowych uprawnień Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji Kadencja na stanowisku Komendanta Głównego Policji ma trwać 5 lat bez możliwości przedłużenia Komendant Główny Policji będzie samodzielnie powoływał i odwoływał swoich zastępców i komendantów wojewódzkich policji Komendant wojewódzki policji będzie samodzielnie powoływał i odwoływał swoich zastępców oraz Komendantów Miejskich, Powiatowych i Rejonowych Policji

6 ZWIĘKSZENIE WYMAGAŃ WOBEC KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI   Przygotowanie aktu prawnego Komendanta Głównego Policji (po zakończonych już konsultacjach wewnątrzpolicyjnych) – określającego nowe wymagania stawiane policjantom kwalifikowanym do rezerwy kadrowej dla stanowisk kierowniczych w Policji Kurs menedżerski Znajomość języka obcego   Od 1 lipca 2005 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie MSWiA regulujące wymagania do objęcia stanowisk kierowniczych w Policji

7 EFEKTYWNY CYKL SZKOLENIA POLICJANTÓW „mniej teorii - więcej praktyki”   Aktualnie obowiązuje rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 823)   Wprowadzono zmodyfikowane programy szkolenia kładące zdecydowany nacisk na umiejętności praktyczne   Wprowadzono 4 poziomy szkoleń zawodowych policjantów: Szkolenie podstawowe 3 etapowe Specjalistyczne szkolenia zawodowe (fakultatywne) Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych Doskonalenie zawodowe

8 DOBÓR, NIE NABÓR DO POLICJI   Od 1 lipca 2005 roku obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie zasad doboru do Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 822): Tylko najlepsi z kandydatów w otwartym doborze o charakterze konkursu Jeszcze w tym roku według tych zasad zostanie przyjętych 2000 osób


Pobierz ppt "KOMENDA GŁÓWNA POLICJI REALIZACJA ZMIAN REALIZACJA ZMIAN ORGANIZACYJNO – FUNKCJONALNYCH W POLICJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google