Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Przewodniczący Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Przewodniczący Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Przewodniczący Zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk

2 2 KZK GOP Katowice 2009 Komunikacja miejska w Polsce W Polsce obowiązek organizacji komunikacji miejskiej jest zadaniem własnym gminy (Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r). Jednocześnie samorządy (m.in. w aglomeracjach miejskich) mogą tworzyć związki międzygminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, których wykonanie przekracza możliwości jednej gminy. W przypadku aglomeracji katowickiej samodzielne organizowanie komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy jest praktycznie niemożliwe. Wobec tego pojawiła się konieczność porozumienia się w sprawie zarządzania i organizacji komunikacji miejskiej oraz wspólnego stanowienia cen. Sprawdzonym i efektywnym rozwiązaniem stało się utworzenie komunikacyjnego związku komunalnego – KZK GOP.

3 3 KZK GOP Katowice 2009 Przewozy pasażerów komunikacją miejską i przewozy pasażerów pozostałe w Polsce (mln) Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008. Warszawa, listopad 2008 r., str. 527. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006. Warszawa, listopad 2006 r., str. 525.

4 4 Liczba samochodów na tle ludności w Polsce (tys.) KZK GOP Katowice 2009 wzrost 3% wzrost 8% wzrost 9% wzrost 10% Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008. Warszawa, listopad 2008 r., str. 534, 194. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006. Warszawa, listopad 2006 r., str. 532, 196. Witryna internetowa: http:gospodarka.gazeta.pl./gospodarka/

5 5 Województwo śląskie na tle Polski KZK GOP Katowice 2009 Źródło: htpp://www.poland.gov.pl

6 6 KZK GOP Katowice 2009 Podstawowe wielkości charakteryzujące Polskę i województwo śląskie w 2007 roku Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008. Warszawa, listopad 2008 r. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2008. Katowice, listopad 2008 r.

7 7 KZK GOP Katowice 2009 Informacje ogólne o KZK GOP Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego tworzy 25 gmin, z których 12 to miasta na prawach powiatu. KZK GOP to obszar o powierzchni ponad 1,4 tys. km 2, zamieszkany przez prawie 2 miliony osób, natomiast zasięgiem swojego działania obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,9 tys. km 2, zamieszkany przez około 2,7 miliona osób. W celu obsługi pasażerów z tego obszaru rocznie na zlecenie KZK GOP autobusy i tramwaje wykonują ponad 87 mln wozokilometrów.

8 8 Gminy członkowskie KZK GOP KZK GOP Katowice 2009

9 9 Struktura organizacyjna KZK GOP KZK GOP Katowice 2009

10 10 KZK GOP Katowice 2009 Przepływy finansowe w KZK GOP (dane za 2008 r.)

11 11 KZK GOP Katowice 2009 Przychody KZK GOP (w mln zł)

12 12 KZK GOP Katowice 2009 Wydatki KZK GOP (w mln zł)

13 13 KZK GOP Katowice 2009 Praca eksploatacyjna KZK GOP (tys. wzkm)

14 14 KZK GOP Katowice 2009 Przewoźnicy wykonujący usługi na zlecenie KZK GOP (wg planu na rok 2009 w wzkm)

15 15 KZK GOP Katowice 2009 Przetargi – umowa Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zleca wykonywanie usług przewozowych na zasadach określonych w Ustawie z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przeprowadzane są głównie procedury zamówień na zasadach przetargu nieograniczonego, w których uczestniczyć mogą wszystkie firmy spełniające warunki określone w Ustawie oraz określone przez zamawiającego. Umowa ze zwycięzcą postępowania zawierana jest zgodnie z Ustawą na okres do 4 lat. Zdarzają się jednak specyficzne postępowania gdzie umowa zawierana jest na dłuższy okres np. z Tramwajami Śląskimi S.A. zawarto umowę na 15 lat.

16 16 KZK GOP Katowice 2009 Rozporządzenie i projekt ustawy o transporcie publicznym W związku ze zmianą przepisów unijnych w zakresie transportu zbiorowego związanych z wejściem w życie z dniem 3 grudnia 2009 roku „Rozporządzenia WE nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70” koniecznym stało się dostosowanie regulacji prawnych dotyczących transportu zbiorowego obowiązujących obecnie w Polsce. Aktualnie trwają prace nad zapisami projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i projektu ustawy o przepisach wprowadzających powyższą ustawę. Źródło: witryna internetowa Ministerstwa Infrastruktury, stan na dzień: 08.09.2009 r.

17 17 KZK GOP Katowice 2009 Do najważniejszych zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o transporcie publicznym można zaliczyć: wprowadzenie konkurencji regulowanej m.in. poprzez możliwość przyznania operatorowi wyłączności na realizację zadań przewozowych na określonej linii komunikacyjnej (określonej w planie transportowym którego tworzenie przewiduje projekt powyższej ustawy), wprowadzenie możliwość wyboru (oprócz trybu przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi) operatora w przypadkach uzależnionych od wartości zamówienia, liczby eksploatowanych środków transportu, liczby wykonanych kilometrów, określenia czy dany podmiot jest podmiotem wewnętrznym, możliwości wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usług. Źródło: witryna internetowa Ministerstwa Infrastruktury, stan na dzień: 08.09.2009 r.


Pobierz ppt "Organizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Przewodniczący Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google