Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie kariery edukacyjno - zawodowej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie kariery edukacyjno - zawodowej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie kariery edukacyjno - zawodowej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

2 Studia I stopnia licencjackie 20 kierunków 20 kierunków administracja administracja bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo wewnętrzne dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna ekonomia ekonomia filologia (angielska i germańska) filologia (angielska i germańska) filologia polska filologia polska grafika grafika inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa kulturoznawstwo kulturoznawstwo ochrona środowiska ochrona środowiska pedagogika pedagogika pielęgniarstwo pielęgniarstwo politologia politologia psychologia psychologia sport sport taniec taniec transport transport turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja zdrowie publiczne zdrowie publiczne zarządzanie zarządzanie

3 Studia II stopnia magisterskie Studia II stopnia magisterskie 7 kierunków 7 kierunków inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa filologia (angielska i germańska) filologia (angielska i germańska) filologia polska filologia polska pedagogika pedagogika pielęgniarstwo pielęgniarstwo politologia politologia grafika grafika

4 Nowe kierunki studiów bezpieczeństwo wewnętrzne (Sieradz) bezpieczeństwo wewnętrzne (Sieradz) ekonomia ekonomia inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa ochrona środowiska ochrona środowiska pielęgniarstwo II stopnia (Warszawa) pielęgniarstwo II stopnia (Warszawa) psychologia psychologia sport (Warszawa) sport (Warszawa) turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja zarządzanie zarządzanie zdrowie publiczne zdrowie publiczne

5 Centrum Kształcenia Podyplomowego W roku akademickim 2015/2016 uruchomiono kierunki studiów podyplomowych: W roku akademickim 2015/2016 uruchomiono kierunki studiów podyplomowych:  Łódź – 13 kierunków  PUW – 14 kierunków  Wydziały Zamiejscowe i Ośrodki Regionalne – 29 kierunków

6 Przykładowe kierunki studiów Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e- doradztwa, Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e- doradztwa, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika resocjalizacyjna, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Szkolne doradztwo zawodowe, Szkolne doradztwo zawodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

7 Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) Polski Uniwersytet Wirtualny jest platformą e-learningową umożliwiającą prowadzenie studiów i kursów przez Internet. W ofercie PUW znajdują się studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy e-learningowe.

8 . 1.Współpraca z ok. 2 tys. nauczycieli akademickich i praktyków z wybranych dziedzin. 2. Biblioteka Zasobów E-learningowych z ponad 400 multimedialnie opracowanymi kursami z e-podręcznikami. 3. Zrealizowanie kilkunastu projektów e-learningowych – krajowych oraz międzynarodowych. PUW wczoraj

9 . 1.Około 1500 studentów na platformie zdalnego nauczania – według danych MNISW największa e-learningowa uczelnia w Polsce. 2.Skuteczna rekrutacja na 12 kierunków studiów I i II stopnia, w tym na kierunki dotychczas nieprowadzone on-line: grafika, pielęgniarstwo, filologia polska oraz na nowe kierunki w AHE: psychologia, ekonomia. PUW dziś

10 Partnerzy

11 Rada Programowa i Rady Ekspertów Kierunków Rada Programowa i Rady Ekspertów Kierunków Cele Rad: Cele Rad: opiniowanie i doradzanie w sprawach kształcenia, jakości nauczania oraz współpracy Uczelni z otoczeniem opiniowanie i doradzanie w sprawach kształcenia, jakości nauczania oraz współpracy Uczelni z otoczeniem podejmowanie przez Uczelnię i przedstawicieli Rad wspólnych przedsięwzięć i projektów podejmowanie przez Uczelnię i przedstawicieli Rad wspólnych przedsięwzięć i projektów

12 Skład Rady Programowej AHE w Łodzi Marek Ćwiek – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Łódzkiego Janusz Mo o s – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (WODN) Monika Tabowska – Kierownik Działu Upowszechniania Kultury – Centrum Kultury Młodych w Łodzi Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łódź-Wschód Bożena Ziemniewicz – Prezes i Dyrektor Generalny British Centre Szkoła Języków Obcych Lilianna Szymarek – Dyrektor Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych

13 Władysław Skwarka – Dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) Katarzyna Pawlata – Kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy Marta Walczak – Dyrektor Biura Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Liliana Andrzejczak – Inspektor ds. Muzeów, Bibliotek i Innych Instytucji Kultury, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi Elżbieta Czarnecka – Prezes Stowarzyszenia Miłośników off Kultury SMoK Stanisław Mizerski – Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych Grzegorz Janeczek – Burmistrz Miasta Głowna

14 Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej Cele ŁAPS: wspieranie szkół, instytucji oświaty, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów oraz rodziców wspieranie szkół, instytucji oświaty, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów oraz rodziców formułowanie skutecznych działań chroniących dzieci i młodzież przed współczesnymi zagrożeniami społecznymi formułowanie skutecznych działań chroniących dzieci i młodzież przed współczesnymi zagrożeniami społecznymi ŁAPS w roku akademickim 2015/2016: 6 konferencji metodycznych 6 konferencji metodycznych 7 warsztatów dla uczniów 7 warsztatów dla uczniów 2 warsztaty dla pedagogów 2 warsztaty dla pedagogów około 600 uczestników około 600 uczestników kolejne działania w realizacji kolejne działania w realizacji

15 Uczelnia Marzeń – warsztaty rozwijające kreatywność dla uczniów Cele: pobudzenie płynności, giętkości, oryginalności myślenia uczniów uczynienie szkoły środowiskiem sprzyjającym rozwojowi kreatywności uczniów zobrazowanie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć przygotowanie uczniów do stosowania technik kreatywnych w życiu codziennym i szkolnym Szkoły biorące udział w projekcie: 15 szkół z całego województwa łódzkiego. Wiele szkół już teraz wyraziło chęć udziału w następnych edycjach Warsztatów Kreatywności

16 Instytut Kreatywności Cele Instytutu Kreatywności: prowadzenie badań naukowych z zakresu kreatywności wspieranie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i twórczym wsparcie wykładowców w realizowaniu zajęć przy pomocy metod projektowej i warsztatowej promowanie działań kreatywnych promujących AHE współpraca z sektorem kreatywnym Instytut skupia wykładowców z różnych kierunków studiów, którym bliska jest idea kreatywności.

17 Wybrane konferencje „Magnetyzm grupy rówieśniczej - style zagospodarowania” „Strategie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym młodzieży” „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profesjonalizacja Kreatywności” „Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. W 100 lecie kształcenia Głuchych w Łodzi” X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Zagrożenia zdrowia publicznego”

18 Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką oświatowo - kulturalną dla osób w wieku emerytalnym oferującą systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia.

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wspieranie kariery edukacyjno - zawodowej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google