Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości

2 Założenia programu  Program stanowi rozwiniecie 4 celu Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku: Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych  Selektywność interwencji wobec innych działań Miasta  Współpraca i realizacja wspólnej wizji rozwoju przedsiębiorczości jako warunek powodzenia Programu  Uczestnictwo w konkurencji krajowej i międzynarodowej  Rozwój gospodarczy bazujący na innowacyjności

3 Dotychczasowe prace nad Programem  Diagnoza  Konsultacje z instytucjami otoczenia biznesu  Konsultacje z Radą ds. Polityki Innowacji  Wstępny projekt Programu  Konsultacje z biurami Urzędu Miasta  Konsultacje z Zespołem ds. małych i średnich przedsiębiorstw  Ewaluacja ex-ante

4 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I BADANIACH NAUKOWYCH

5 Przykładowe typy projektów/ interwencji  rozwój i modernizacja bazy badawczo-rozwojowej  zakup i modernizacja sprzętu/aparatury  bazy danych i systemy wymiany informacji Podmioty odpowiedzialne za realizację  instytuty badawcze  uczelnie wyższe  przedsiębiorstwa  Urząd m.st. Warszawy (BFE) Grupy docelowe  instytuty badawcze  uczelnie wyższe  przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej

6 Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury transferu wiedzy i technologii Przykładowe typy projektów/ interwencji  budowa i modernizacja infrastruktury transferu technologii, w tym: - centra zaawansowanych usług - ośrodki transferu technologii - parki/strefy technologiczne  bazy danych i systemy wymiany informacji  działania informacyjne i promocyjne Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE)  instytuty badawcze  wyższe uczelnie  instytucje otoczenia biznesu  przedsiębiorstwa Grupy docelowe  przedsiębiorstwa  instytuty badawcze  naukowcy

7 Działanie 1.3. Wzrost dostępności instrumentów wsparcia działań innowacyjnych Przykładowe typy projektów/ interwencji  instrumenty doradczo-szkoleniowe: - działania pre-inkubacyjne - programy szkoleniowe - wparcie na etapie rozwoju firmy - mentoring  instrumenty finansowe: - dotacje na założenie działalności gospodarczej - fundusze poręczeniowe i pożyczkowe - fundusze kapitału zalążkowego - - fundusze venture capital  działania informacyjne: - punkty informacyjne - konferencje, spotkania - publikacje Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE)  wyższe uczelnie  instytucje otoczenia biznesu Grupy doceloweprzedsiębiorstwa, instytuty badawcze, naukowcy, osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą bazującą na innowacjach

8 Działanie 2.1. Rozwój powiązań kooperacyjnych w biznesie Przykładowe typy projektów/ interwencji  tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych: - inicjatywy klastrowe - grupy producenckie  mechanizmy wzmocnienia procesów sieciowania: - platformy internetowe - imprezy targowo-wystawiennicze - seminaria - spotkania biznesowe  działania promocyjne (głównie promocja dobrych praktyk) Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE)  instytucje otoczenia biznesu  formalne i nieformalne powiązania kooperacyjne, w tym klastry i inicjatywy klastrowe Grupy docelowe  przedsiębiorstwa, głównie w fazie rozwoju  instytuty badawcze

9 Działanie 2.2. Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw i sektora badawczo-rozwojowego Przykładowe typy projektów/ interwencji  usługi informacyjno-doradcze  bazy danych i systemy wymiany informacji  seminaria, spotkania biznesowe  wydarzenia targowo-wystawiennicze  misje gospodarcze  działania promocyjne Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE)  instytucje otoczenia biznesu Grupy docelowe  przedsiębiorstwa  instytuty badawcze

10 Działanie 3.1. Poprawa kosztowych warunków prowadzenia biznesu Przykładowe typy projektów/ interwencji  ulgi od podatków i opłat lokalnych  lokowanie projektów inwestycyjnych w ramach specjalnych stref ekonomicznych  preferencje w najmie lokali użytkowych  działania informacyjne Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE, BPL, BPiE, dzielnice m.st. Warszawy) Grupy docelowe  przedsiębiorstwa  osoby zakładające działalność gospodarczą

11 Działanie 3.2. Wzrost dostępności i jakości usług dla biznesu Przykładowe typy projektów/ interwencji  wzmocnienie instrumentów otoczenia biznesu: - instrumenty doradczo-informacyjne - instrumenty edukacyjne - instrumenty finansowe  ewaluacja  cykliczne spotkania i seminaria  działania informacyjne  systemy bazodanowe Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE)  instytucje otoczenia biznesu Grupy docelowe  przedsiębiorstwa  osoby zakładające działalność gospodarczą  instytucje otoczenia biznesu

12 Działanie 3.3. Poprawa dostępności kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy Przykładowe typy projektów/ interwencji  specjalne programy kształcenia  doradztwo zawodowe  działania ewaluacyjne  kampanie informacyjne Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE, BE, szkoły ponadpodstawowe)  Uczelnie wyższe  Instytucje otoczenia biznesu Grupy docelowe  młodzież ucząca się  studenci  przedsiębiorstwa

13 Działanie 3.4. Kreowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych Przykładowe typy projektów/ interwencji  programy edukacyjne  zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne  warsztaty, seminaria i szkoły letnie  gry strategiczne  nagrody i stypendia  usługi informacyjno-doradcze  biuletyn informacyjny Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE, BE)  placówki oświatowe  Centrum Myśli Jana Pawła II  Centrum Nauki Kopernik  uczelnie wyższe  instytucje otoczenia biznesu Grupy docelowe  dzieci i młodzież ucząca się  studenci  przedsiębiorstwa

14 Działanie 3.5. Poprawa stanu wiedzy na temat sektora przedsiębiorczości Przykładowe typy projektów/ interwencji  badania i ewaluacje  system monitorowania  działania informacyjne Podmioty odpowiedzialne za realizację  Urząd m.st. Warszawy (BFE, CKS) Grupy docelowe  instytucje otoczenia biznesu  instytuty badawcze  wyższe uczelnie

15 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I BADANIACH NAUKOWYCH


Pobierz ppt "Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google