Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt pn. „Kurs języka migowego” GMINA JEDLICZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt pn. „Kurs języka migowego” GMINA JEDLICZE."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt pn. „Kurs języka migowego” GMINA JEDLICZE

2 2 Obszar tematyczny Projekt wpisuje się w obszar: „Informacja dla każdego” - udostępnianie i docieranie z informacją do możliwie jak najszerszego kręgu osób z niepełnosprawnościami oraz właściwy i skuteczny jej przekaz.

3 3 Tło projektu „Kurs języka migowego” jest jednym z wielu działań gminy Jedlicze podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:  usuwania barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektów użyteczności publicznej,  wsparcia finansowego w dziedzinie: edukacji, profilaktyki, rehabilitacji, integracji społecznej, kultury i sportu.

4 4 Tło projektu - usuwania barier architektonicznych Dostosowanie Przychodni Rejonowej SPG ZOZ w Jedliczu dla osób niepełnosprawnych: winda podjazd apteka parking

5 5 Tło projektu Działania na rzecz Środowiskowego Domu Pomocy w Potoku:  opieka i transport uczniów niepełnosprawnych,  organizacja wycieczek i imprez integracyjnych,  warsztaty zdrowego stylu życia

6 6 Tło projektu Wsparcie działalności Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Jedliczu:  edukacja i profilaktyka,  spotkania integracyjne

7 7 Tło projektu Działania na rzecz osób głuchoniemych:  prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z komunikowania się osób z uszkodzeniami słuchu,  spotkania integracyjne,  bezpłatne badania słuchu Działania na rzecz osób niewidomych:  organizacja wyjazdów integracyjnych

8 8 Tło projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych w dziedzinie sportu:  coroczna organizacja międzynarodowego „Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej” (XVI edycja w 2008r.)

9 9 Cel projektu Przygotowanie pracowników jednostek publicznych z terenu gminy Jedlicze do udzielania informacji osobom niesłyszącym i niedosłyszącym oraz współpracy z nimi, Wypracowanie modelu skutecznego wsparcia osób z problemami słuchu, Organizacja pilotażowego stażu w Urzędzie Gminy Jedlicze dla osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej.

10 10 Uzasadnienie potrzeby Przełamanie bariery w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi bądź niedosłyszącymi, Nieznajomość języka migowego przez pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu i jednostek organizacyjnych, Wyjście naprzeciw nowemu ustawodawstwu.

11 11 Okres realizacji i odbiorcy projektu Realizacja projektu:  maj - czerwiec 2008r. - 60 godzin kursu,  lipiec 2008r.- egzamin Uczestnicy kursu:  pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu (3 osoby),  pracownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli,  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (4 osoby),  nauczyciele (7 osób)

12 12 Rezultaty mierzalne 16 osób zdobyło umiejętność posługiwania się językiem migowym, 1 niedosłysząca osoba odbyła staż zawodowy w Urzędzie Gminy Jedlicze

13 13 Rezultaty niemierzalne usprawnienie komunikacji petent – urzędnik, zachęcenie osób głuchoniemych do samodzielnego załatwiania spraw, dostrzeżenie barier osób z problemami słuchu.

14 14 Budżet Całkowity koszt projektu wyniósł 6.542,39 zł Wkład niematerialny Urzędu Gminy Jedlicze: pomieszczenia na wykłady

15 15 Informowanie społeczeństwa - regionalnie W telewizji regionalnej TVP Rzeszów w dniu 03.07.2008r.

16 16 Informowanie społeczeństwa - lokalnie

17 17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "1 Projekt pn. „Kurs języka migowego” GMINA JEDLICZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google