Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATRONAT PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY DYREKTOR DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE CentrumInformacjiZawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATRONAT PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY DYREKTOR DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE CentrumInformacjiZawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego."— Zapis prezentacji:

1 PATRONAT PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY DYREKTOR DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE CentrumInformacjiZawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół im. Wł. Andersa Częstochowa, 18-22.10.2010r.

2 Szkolnictwo zawodowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat było w stanie permanentnego kryzysu. Skutki tego stanu rzeczy obserwuje się na rynku pracy – lokalni przedsiębiorcy mają duże trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

3 Zasadnicze szkoły zawodowe stały się symbolem marginalizacji kulturowej, społecznej i zawodowej. Niedoceniane są także możliwości, jakie daje nauka w technikum. W tej sytuacji uczniowie i rodzice, podejmując decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, nie kierują się ani analizą możliwości dziecka, ani analizą oferty edukacyjnej lecz powszechnie obowiązującymi przekonaniami. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

4 Jedną z wielu przyczyn powyższych trudności jest słaba znajomość, przez młodzież, świata zawodów. Brak znajomości zawodów, czynności w nich wykonywanych i potrzebnych do nich predyspozycji powoduje, że młodzież wybiera szkołę odsuwającą na plan dalszy konieczność ostatecznej zawodowej deklaracji. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

5 Celem spotkań zaplanowanych w Tygodniu Branż Zawodowych jest pomoc uczniom w rozwoju umiejętności potrzebnych do podjęcia decyzji dotyczących przyszłego wyboru zawodu i dostarczenie im informacji o możliwościach i ścieżkach dalszej edukacji. Chcemy, aby udział w spotkaniach skłonił ich do refleksji nad ich głównymi zainteresowaniami i umiejętnościami, a także do przemyśleń na temat przyszłego życia osobistego i zawodowego. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

6 Podjęte, w ramach przedsięwzięcia Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych, działania mają dostarczyć uczniom gimnazjum wiedzy na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów takiego rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, tak, aby ich inspirować do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów kariery edukacyjnej. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

7 Do działań w ramach TYGODNIA udało mam się pozyskać przedstawicieli większości lokalnych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach. Przygotowali oni prezentacje lokalnych branż i zawodów, które odbywać się będą w różnorodnych, mamy nadzieję ciekawych dla uczniów, formach. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

8  Krótkie filmowe prezentacje branż i zawodów,  Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  Ćwiczenia praktyczne dla uczniów gimnazjów,  Spotkania z pracodawcami i pracownikami branż i zawodów ( kącik pracodawcy),  Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów,  Informację o rynku pracy w branżach, zawodach,  Prezentacje szkół kształcących w zawodach. Formy prezentacji branż i zawodów

9 Prezentacje branż i zawodów przygotowały następujące placówki i szkoły częstochowskie:  Centrum Informacji Zawodowej SPP-P,  Centrum Kształcenia Praktycznego,  Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego,  Zespół Szkół Ekonomicznych,  Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa,  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego,  Zespół Szkół im. Wł. S. Reymonta, Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

10  Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie,  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego,  Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych,  Zespół Szkół im. B. Prusa,  Zespół Szkół Technicznych  i Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

11 Branża usług osobistych  zawody szkolne: technik fototechnik, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich; fryzjer, sprzedawca,  sale w Częstochowskim Parku Przemysłowym, w dniach 18 i 19.10 2010r., w godz. od 9 do 14 Prezentacje branż i zawodów

12 Branża ekonomiczna  zawody szkolne: technik ekonomista,  Zespół Szkół Ekonomicznych, w dniu 19.10.10r., w godz. od 9 do 14, Prezentacje branż i zawodów

13 Branża technologii IT  zawody szkolne: technik informatyk, technik poligraf, technik cyfrowych procesów graficznych,  sale w Częstochowskim Parku Przemysłowym, w dniu 20.10 2010r., w godz. od 9 do 14, Prezentacje branż i zawodów

14 Branża odzieżowa  zawody szkolne: technik technologii odzieży; krawiec,  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Przechodnia 11/15, dnia 19, 20.10.10r. w godz. od 8 do 14, Prezentacje branż i zawodów

15 Branża mechaniczna i elektryczno-elektroniczna  zawody szkolne: technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik; elektromechanik, elektryk, mechanik automatyki przemysłowej, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter mechatronik,  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Przechodnia 11/15, dnia 20.10.10r., w godz. od 8 do 14, Prezentacje branż i zawodów

16 Branża gastronomiczna  zawody szkolne: technik: organizacji usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik w zawodzie kucharz, technik w zawodzie kelner; kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz,  Zespół Szkół Gastronomicznych, w dniu 22.10.10r., w godz. od 9 do 15, Prezentacje branż i zawodów

17 Branża samochodowa i budowlana  zawody szkolne: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik geodeta, technik inżynierii środowiska, technik ochrony środowiska, technik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, gazowych, sieci komunalnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie,  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Łukasińskiego, dnia 22.10.10r. w godz. od 8 do 14. Prezentacje branż i zawodów

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PATRONAT PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY DYREKTOR DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE CentrumInformacjiZawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google