Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania Autor: mgr Izabela Sobocińska Proponowany temat rozprawy: Analiza zarządzania kapitałem intelektualnym w małych przedsiębiorstwach rodzinnych branży usług hotelarskich w Polsce Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Warszawa,

2 Zakres prezentacji Uzasadnienie wyboru tematu Podstawowe pojęcia pracy
Metody pomiaru kapitału intelektualnego Problem badawczy Pytania badawcze Hipotezy badawcze Cele pracy Obiekt badań Metody badawcze oraz źródła informacji Bibliografia

3 Uzasadnienie wyboru tematu
Wzrost znaczenia turystyki na świecie Wzrost konkurencji na rynku usług hotelarskich Istotny wpływ czynników rodzinności na zarządzanie kapitałem intelektualnym Niewystarczające wykorzystywanie potencjału kapitału intelektualnego

4 Uzasadnienie wyboru tematu c.d.
Aparat zarządzania kapitałem intelektualnym dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorstw Brak badań poświęconych zarządzaniu kapitałem intelektualnym dostosowanych do specyfiki małych przedsiębiorstw rodzinnych branży usług hotelarskich w Polsce

5 Podstawowe pojęcia Kapitał intelektualny – suma ukrytych aktywów nieuwzględnionych w sprawozdaniach finansowych, obejmująca zarówno to, co zostaje w głowach pracowników, jak i to, co zostaje po wyjściu pracowników do domu (G. Roos, J. Roos)

6 Podstawowe pojęcia c.d. Przedsiębiorstwo rodzinne Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą – aktywne zaangażowanie w pracę na rzecz podmiotu co najmniej jednej osoby z rodziny właściciela (oprócz właściciela) Podmioty działające w innych formach prawnych – właścicielem przedsiębiorstwa jest rodzina, w firmie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny

7 Metody pomiaru kapitału intelektualnego
metody oparte na kapitalizacji rynkowej metody oparte na zwrocie z aktywów metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego metody kart punktowych

8 Problem badawczy Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych i jej wpływ na zarządzanie kapitałem intelektualnym w małych przedsiębiorstwach rodzinnych branży usług hotelarskich w Polsce

9 Pytania badawcze W jaki sposób małe przedsiębiorstwa rodzinne z branży usług hotelarskich zarządzają kapitałem intelektualnym? Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę zarządzając kapitałem intelektualnym w branży usług hotelarskich? W jaki sposób czynniki rodzinności wpływają na zarządzanie kapitałem intelektualnym? Jaka jest świadomość czynników rodzinności wśród właścicieli/kierowników przedsiębiorstw rodzinnych? Czy właściciele/kierownicy przedsiębiorstw rodzinnych branży usług hotelarskich uwzględniają czynniki rodzinności zarządzając kapitałem intelektualnym?

10 HIPOTEZY BADAWCZE Hipoteza I: W małych przedsiębiorstwach rodzinnych z branży usług hotelarskich istnieje niewykorzystywany potencjał kapitału intelektualnego, powstały w wyniku nie uwzględniania przez kierownictwo czynników rodzinności w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym Hipoteza II: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach rodzinnych z branży usług hotelarskich wymaga stosowania nieskomplikowanych metod dostosowanych do ich specyfiki

11 CELE PRACY Rozpoznanie uwarunkowań zarządzania kapitałem intelektualnym w małych przedsiębiorstwach rodzinnych z branży usług hotelarskich Analiza zarządzania kapitałem intelektualnym w małych przedsiębiorstwach rodzinnych z branży usług hotelarskich w Polsce Określenie wpływu czynników rodzinności na zarządzanie kapitałem intelektualnym Opracowanie postulatów dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym w małych przedsiębiorstwach rodzinnych branży usług hotelarskich

12 Obiekt badań Przedsiębiorstwa: - zatrudniające do 50 pracowników,
- rodzinne, - przyjmujące różne formy prawne, - z branży hotelarskiej świadczące dla swoich klientów usługi gastronomiczne: hotele motele pensjonaty inne obiekty hotelowe

13 Metody badawcze oraz źródła informacji
Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – analiza literatury przedmiotu, zarówno publikacji krajowych jak i zagranicznych Metoda badania dokumentów – analiza aktów prawnych, raportów, programów rządowych w wydaniu krajowym, jak i zagranicznym Metody statystyczne – analizowanie dokumentów źródłowych Techniki badawcze: Ankietowanie Badanie dokumentów Narzędzia badawcze: Kwestionariusz ankiety

14 Bibliografia Bacon N., Hoque K., S. Siebert (2013), Family Business People Capital, Institute for Family Business, Carrington D.A. (2009), A study of intlellectual capital in the hospitality industry in the Caribbean, doctoral dissertation, University of Hull, Hull Drake A. (2009), Understanding Family Business, A Practical Guide for the Next Generation, Institute for Family Business, Edvinsson L., Malone M.S.(2001), Kapitał intelektulny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Final Report of the Expert Group (2009), Overview of Family-Business-Relevant-Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission Fleming Q.J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy, Helion, Gliwice Gierszewska G. (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie: modele, podejście, praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Hejduk I. (2011), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny: nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kisielnicki J., Turyna J. (red.) (2012), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa Maciocha A. (2007), Aktywa niematerialne jako istotny element kształtowania wartości firmy, praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa Marr. B, Staroivc D. (2003), Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, Sobolewska O. (2013) „Systemy zdalnego nauczania w procesie doskonalenia kadry menadżerskiej – analiza użyteczności, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google