Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość innowacyjna w praktyce Mgr Tomasz Krawczyk Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość innowacyjna w praktyce Mgr Tomasz Krawczyk Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość innowacyjna w praktyce Mgr Tomasz Krawczyk Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski

2 Konspekt zajęć 1.Przedsiębiorczość i innowacje (wykład) Pojęcia i definicje Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Przedsiębiorczość innowacyjna Polityka innowacyjna w Polsce 2

3 2.Własny biznes (wykład i ćwiczenia) Od pomysłu do biznes planu Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej w Polsce Analiza form prawno-organizacyjnych działalności gospodarczej w odniesieniu do przedsięwzięć innowacyjnych Jak założyć własną działalność gospodarczą? (ćwiczenia)

4 3. Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce (wykład i ćwiczenia) Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwie Analiza źródeł finansowania innowacji System finansowo-księgowy Jak sfinansować własną działalność innowacyjną? (ćwiczenia)

5 4. Venture capital jako forma finansowania innowacji w Polsce Fundusze venture capital w Polsce Ogólna analiza innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach venture capital Szczegółowa analiza innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach venture capital? Jak napisać ogólny i szczegółowy wniosek w ramach pozyskania kapitału z funduszu venture capital? (ćwiczenia)

6 5.Instytucje proinnowacyjne w Polsce Parki technologiczne Inkubatory technologiczne Centra transferu technologii

7 6. Akademicka przedsiębiorczość innowacyjna w Polsce (wykład i ćwiczenia) Czym jest przedsiębiorczość akademicka? Akademicka przedsiębiorczość innowacyjna w regionach Prezentacja akademickich ośrodków przedsiębiorczości w Polsce Spin-off: pierwszy biznes przy uniwersytecie Spółki spin-off w Polsce Pierwszy biznes przy uniwersytecie (ćwiczenia)

8 7. Fundusze unijne a przedsiębiorczość innowacyjna w Polsce (wykład i ćwiczenia) Polityka innowacji Unii Europejskiej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Siódmy Program Ramowy w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Jak korzystać z programów unijnych w ramach przedsiębiorczości innowacyjnej? (ćwiczenia)

9 8. Klastry jako struktury przedsiębiorczości innowacyjnej Zasady funkcjonowania klastrów Klastry działające w Polsce Przedsiębiorczość innowacyjna na przykładzie klastra biotechnologii, farmacji i kosmetyków (przykład)

10 9. Od pomysłu do przedsiębiorczości innowacyjnej (ćwiczenia) Akademicka przedsiębiorczość innowacyjna - pierwsza działalność w zakresie nauk społecznych (ćwiczenia) Przejście od akademickiej przedsiębiorczości do własnej działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie działalności w obszarze robotyki (ćwiczenia) Przejście od akademickiej przedsiębiorczości do działalności opartej na warunkach venture capital w obszarze biotechnologii i bioinformatyki (ćwiczenia) Przejście z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki akcyjnej na przykładzie działalności w obszarze informatyki (ćwiczenia) Kooperacja w ramach działalności badawczo-rozwojowej pomiędzy przedsiębiorstwem biotechnologicznym a farmaceutycznym (ćwiczenia) Prowadzenie negocjacji w ramach pozyskania kapitału z funduszy venture capital

11 10. Problemy i bariery przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce (wykład) Problemy instytucjonalne Świadomość społeczna Bariery rynkowe

12 11. Jak wejść skutecznie na rynek (wykład) Jak przeprowadzić badania rynkowe dla produktu i usługi? Jak opracować strategię marketingową dla produktu i usługi? Jak zbudować kanały dystrybucji dla innowacyjnego produktu i usługi? Projekt badań rynkowych i kampanii marketingowej dla innowacyjnego produktu i usługi.

13 Literatura teoretyczna 1.Brzeziński Marek: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin. Warszawa 2001 2.Grzywacz Jacek: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoła Głowna Handlowa. Warszawa 2005 3.Grudzewski W, Hejduk K: Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji. Difin. Warszawa 2008 4.Janasz Władysław: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Difin. Warszawa 2009 **5. Santarek Kszysztof: Transfer technologii z uczelni do biznesu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2008 ***6. Wadecka Joanna: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2005. ***7. Żołnierski Aleksander: Innowacyjność 2008: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2005.

14 Literatura praktyczna 1.Drucker Peter F.: Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. EMKA. Warszawa 2004. 2.Drucker Peter F.: Praktyka zarządzania. MT Biznes. Warszawa 2009 3.Ciechan-Kujawa Marlena: Biznes Plan. Standardy i praktyka. TNOiK. Toruń 2007. 4.Cieślik Jerzy. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008. 5. Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria. Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa. PWN. Warszawa 2007. 6. Michalski Grzegorz: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWN. Warszawa 2005. 7.Pasieczny Jacek: Biznes Plan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy. PWE. Warszawa 2007.

15 Zaliczenie przedmiotu Wykonanie projektu Udział w ćwiczeniach i wykonywanie prac domowych Obecność na wszystkich zajęciach

16 Konsultacje Wtorek 16:15 - 18:00 Pokój 413 ( trzecie piętro) Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93 e-mail: tkrawczyk@uott.uw.edu.pltkrawczyk@uott.uw.edu.pl tel: 022 55 40 727

17 Niniejszy program dydaktyczny jest realizowany w ramach Projektu: Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) www.seipa.edu.pl Projekt jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość innowacyjna w praktyce Mgr Tomasz Krawczyk Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google