Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IPscore - narzędzie do wyceny wartości patentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IPscore - narzędzie do wyceny wartości patentów"— Zapis prezentacji:

1 IPscore - narzędzie do wyceny wartości patentów
Dorota Szlompek Zastępca Dyrektora Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy RP Międzynarodowa konferencja „Wartości niematerialne i prawne jako niedoceniana wartość na uczelni i w firmie. Wycena własności intelektualnej” Kraków 29 lutego 2008 r.

2 Oceny dokonuje człowiek – IPscore jest tylko narzędziem

3 Dlaczego własność intelektualna (IP) i jej ocena są ważne?
Przedstawienie narzędzia IPscore®2.0

4 Tworzenie wartości – wzrost znaczenia aktywów niematerialnych

5 1. Naruszenia! Wydatki i czas
Znaczenie IP 1. Naruszenia! Wydatki i czas 2. Wiedza z zakresu IP! Zapewnia innowacyjność 3. Ochrona nowych pomysłów! Zabezpieczenie wartości IP 4. Wykorzystanie IP! Licencjonowanie i sprzedaż

6 Do czego służy IPscore Narzędzie wspierające wykorzystanie IP w przedsiębiorstwach Narzędzie do zarządzania i oceny IP Narzędzie umożliwiające uwzględnienie IP w ogólnej strategii przedsiębiorstwa Źródło informacji: jak lokować potencjalne zyski jak obniżać koszty Narzędzie ułatwiające tworzenie raportów o IP w przedsiębiorstwie Praktyczne narzędzie, przydatne dla zarządzających przedsiębiorstwem

7 Za pomocą IPscore można oceniać:
Pojedyncze patenty Portfolia patentowe Opatentowane technologie Projekty badawczo-rozwojowe Pomysły

8 Jak ocenić patent lub rozwiązanie technologiczne?
Ocena technologii: Czy twoja technologia jest unikalna? Czy przewyższa inne technologie w danej dziedzinie? Czy wynalazek został przetestowany? Czy istnieje potrzeba zakupu nowych urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji? Kiedy będzie można wprowadzić ją na rynek?

9 Jak ocenić patent lub rozwiązanie technologiczne? c.d.
Ocena statusu prawnego: Czy wystąpiono o udzielenie ochrony patentowej? Jeśli tak to jak długo jeszcze potrwa ochrona? Czy wystąpiono o ochronę patentową na odpowiednich rynkach? Jaki jest zakres ochrony? Czy uzyskana ochrona jest „mocna”?

10 Jak ocenić patent lub rozwiązanie technologiczne? c.d.
Ocena rynku: Jakie są możliwości marketingowe? Czy dany rynek ma perspektywy rozwoju? Jak długo dany rynek będzie istniał? Jakie są produkty konkurencyjne? Czy cena sprzedaży zapewni zysk?

11 Jak ocenić patent lub rozwiązanie technologiczne? c.d.
Ocena sytuacji finansowej: Jakie są koszty dalszych prac nad rozwiązaniem? Jakie nakłady finansowe są konieczne, aby rozpocząć produkcję? Czy mamy wystarczający kapitał finansowy, aby pokryć koszty uzyskania i utrzymania w mocy patentu? Jaki zysk zapewni nowy patent/technologia?

12 Jak ocenić patent lub rozwiązanie technologiczne? c.d.
Ocena strategicznego celu ochrony patentowej Utrzymanie pozycji na obecnym rynku? Wejście na nowe rynki? Zapewnienie sobie „swobody działania”?

13 Praktyczne aspekty IPscore
40 wskaźników oceny Zdefiniowana skala oceny dla każdego wskaźnika Możliwość szacunkowej analizy finansowej oraz obliczenia wartości bieżącej netto (net present value) patentu Możliwość wyceny pojedynczego patentu lub portfolia patentowego Możliwość przechowywania i aktualizacji zapisów wykonanych ocen (baza danych)

14 Przy ocenie patentów należy pamiętać, że:
Patent nie jest aktywem stałym – daje możliwość kreowania wartości! Finansowa wartość patentu zależy od jego faktycznego wykorzystania Przy użyciu IPscore przedsiębiorstwo może określić warunki niezbędne do wykreowania wartości Dzięki IPscore przedsiębiorstwo może tworzyć raporty wspomagające podejmowanie strategicznych decyzji

15 W zależności od strategii firmy inna jest wartość tego samego patentu!
Wartość patentu jest równa przyszłym ekonomicznym korzyściom, jakie można uzyskać z opatentowanego wynalazku! W zależności od strategii firmy inna jest wartość tego samego patentu!

16 IPscore nie stosuje się do wyceny patentu
w nowo powstałym przedsiębiorstwie gdy wykorzystanie patentu spowoduje wzrost ceny produktu

17 IPscore® 2.0

18 Business process within an IP driven company
The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company Główne menu

19 Business process within an IP driven company
The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company 40 parametrów oceny

20 Business process within an IP driven company
The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company Wykresy radarowe

21 Business process within an IP driven company
Dane oceny finansowej Business process within an IP driven company The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company

22 Business process within an IP driven company
The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company Schemat raportu ryzyka

23 Business process within an IP driven company
The innovation process is the basic strategy model in a IP-driven company Kalkulacja obecnej wartości netto

24 Raporty oceny

25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "IPscore - narzędzie do wyceny wartości patentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google